Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 
Nabór na wolne stanowisko pracy.

Stowarzyszenie LGD STER ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Stanowisko: Specjalista ds. promocji i informacji.

Miejsce pracy: Andrespol, ul. Rokicińska 125 lok.26

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2019 r.

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę
1. na okres próbny: 1 etat, 1 miesiąc,
2. następnie na czas określony: 1 etat, 6 miesięcy

Zadania specjalisty ds. promocji i informacji:
1. Promocja przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie LGD STER,
2. Współpraca z JST, mieszkańcami i beneficjentami,
3. Obsługa posiedzeń Rady i Zarządu LGD,
4. Obsługa naboru wniosków składanych w ramach realizacji LSR oraz pisanie wniosków na projekty własne Stowarzyszenia,
5. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
6. Przygotowywanie grafik użytkowych typu: plakat, zaproszenie, ogłoszenie,
7. Prowadzenie profili w mediach społecznościowych i administrowanie strony internetowej,
8. Fotograficzna obsługa imprez kulturalnych,
9. Pisanie informacji prasowych i artykułów.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Staż pracy minimum 3 lata,
3. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz znajomość zagadnień Leader,
4. Prawo jazdy kat. B,

Kwalifikacje pożądane i doświadczenie zawodowe:
1. Minimum roczne doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej
2. Znajomość dowolnego programu graficznego,

Dodatkowe preferowane cechy kandydata:

 1. Zaangażowanie społeczne,
 2. Myślenie projektowe,
 3. Rozumienie potrzeb i walorów obszarów wiejskich,         
 4. Gotowość do pracy w weekendy,                                 
 5. Znajomość języka angielskiego,

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
 2. Praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 3. Pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze budynku, bez windy i podjazdu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne
1. List motywacyjny;
2. Życiorys – curriculum vitae;
3. Oryginał kwestionariusza osobowego według załączonego wzoru;
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6. Dokumenty poświadczające staż pracy i wymagane doświadczenie zawodowe;
7. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych w celu skorzystania z dodatkowych uprawnień, jest dobrowolne, ale niezbędne aby zrealizować uprawnienie. Dane przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody podawane są dobrowolnie. Ich niepodanie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla kandydata.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Miejsce i termin składania
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER”

ul. Rokicińska 125 lokal 26 (I piętro) w Andrespolu lub drogą pocztową na adres biura LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. promocji i informacji” (liczy się data wpływu do biura LGD).
Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2019 r. o godzinie 15:00.

Dodatkowe informacje
1. Nabór  przeprowadza się w dwóch etapach:
I. Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie przez Kierownika biura listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
II. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów spełniających wymagania formalne.
2. Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie, a także otrzymają informacje dotyczące kolejnego etapu poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).
3. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zadań realizowanych na wolnym stanowisku pracy udziela Gabriela Robak – Kierownik biura LGD, w godz. od 9:00 do 15:00,tel. 42/ 642-25-64 lub 511088025 adres e-mail: biuro@lgd-ster.pl
4. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” powtórzy nabór w przypadku nie wyłonienia kandydata spełniającego wymagania w pierwszym terminie.

kwestionariusz osobowy12 Lipca 2019
Niedziela w Rokicinach

r19 Czerwca 2019
Promocja polskiej kultury ludowej w Białorusi

Wyjazd Zespołu Pieśni Ludowej "OKARYNA" z Justynowa i Janówki na XXVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Muzyki "Głosy Dniepru" pod patronatem honorowym Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową na naszym fanpage-u.

https://www.facebook.com/groups/lgd.ster/

FILM z drugiego dnia festiwalu

 mk 18 Czerwca 2019
BIURO NIECZYNNE

Szanowni Państwo,

z powodu wyjazdu służbowego pracowników, 14 (piątek) i 17 (poniedziałek) czerwca 2019 r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. 14 Czerwca 2019
Wyjazd Zespołu OKARYNA

LGD STER oraz Zespół Pieśni Ludowej „ OKARYNA” z Justynowa i z Janówki będzie promować polską kulturę ludową podczas XXVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Muzyki „Głosy Dniepru”, który  odbędzie się  15-16 czerwca 2019 r. w Dubrownie na Białorusi. Zespół wystąpi na koncercie z repertuarem tradycyjnych polskich pieśni takich jak: Lipka Zielona, Kareta Złota, Modliła się dziewczyna, Słoneczko na zachodzie, Jechali Furmani czy Czerwone korale. Zespół przygotował występ sceniczny na 80 minut, w tym jeden utwór w języku białoruskim. 25 osób jedzie nie tylko z pieśnią, ale również licznymi symbolami naszej tradycji, wiary i patriotyzmu. Przygotowaliśmy m.in. flagi, haftowaną dekorację, lalkę w tradycyjnym stroju, bochen chleba, odlew Ostatniej Wieczerzy oraz liczne prezenty i dary. Wszystkie symbole naszej tradycji będą eksponowane w lokalnym muzeum historii w Dubrownie. Wyjazd obejmuje występ Zespołu z koncertem dla lokalnej społeczności i podczas koncertu galowego, defiladę prezentacyjną oraz udział i koncert podczas mszy świętej na zaproszenie polskiego księdza Władysława Szymkowicza i parafian.

Patronat honorowy nad wyjazdem Zespołu na XXVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Muzyki „Głosy Dniepru” objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

www.lodzkie.pl

k pp Finansowego wsparcia przeznaczonego na wyjazd Zespołu udzielili Urząd Gminy w Andrespolu, Województwo Łódzkie, LGD STER, Powiat Łódzki Wschodni oraz anonimowy sposnor. Wszystkim bardzo dziękujemy. 

  f Urząd Gminy Andrespol k 

 po ok13 Czerwca 2019
Rajd Rowerowy na Orientację

Azymut

9 czerwca na obszarze gmin - Brójce, Rokiciny, Andrespol, Nowosolna oraz w okolicy, odbędzie się Rajd Rowerowy na Orientację pod hasłem "Azymut na Łódzkie" w ramach obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego.

Zabawa polega na odnalezieniu 10 - 20 punktów zaznaczonych na mapie organizatora, w możliwie najkrótszym czasie. Udział tylko na rowerach. Do zabawy można zgłosić się indywidualnie lub grupowo. Trasa rodzinna skierowana jest wyłącznie dla grup z min. jednym dzieckiem do lat 15. Przewidujemy atrakcje na wybranych punktach rajdu oraz przy scenie w Woli Rakowej.

Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca 2019 r.; rejestracja uczestników od 8.00 do 10.00. Przewidywany czas rajdu 4 - 6 godz.

Start i meta: Wola Rakowa - scena w parku, ul. Szkolna 1, gm. Brójce

Zasięg tras: grupa rodzinna - około 20 km, trasa MEGA - około 80 km na terenie gmin Brójce, Andrespol, Rokiciny, Nowosolna i okolice.

Zapewniamy: dobrą zabawę, zdrową rywalizację, nagrody dla zwycięzców, poczęstunek, ognisko, ubezpieczenie imprezy.

Udział jest BEZPŁATNY. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. 

Formularz zgłoszeniowy pod linkiem

i szczegóły na: www.s-r-b.pl 

na FB Strefa Rowerowa Brzeziny  i Stowarzyszenie LGD STER

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl

PATRONAT HONOROWY - MARSZAŁEK WOJEWÓDZKTWA ŁÓDZKIEGO GRZEGORZ SCHREIBER. 

 

łódzkie pr łódzkie pro  wł05 Czerwca 2019
Zwyczajne Walne Zebranie Członków

W dniu 29 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków. Udział w zebraniu wzięło 54 członków, udzielono 14 pełnomocnitw. Przewodniczącą Zebrania wybrano p. Prezes Elżbietę Ciesielską, sekretarzem - p. Renatę Frączkowską. Pani Prezes Elżbieta Ciesielska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu, pani Agnieszka Włodarczyk - sprawozdanie finansowe za 2018 r., pani Małgorzata Lesiak - sprawozdanie z prac Rady; pan Robert Miniak - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018. Walne Zebranie podjęło 6 uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku

2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

3. zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności w 2018 roku 

4. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku

5. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „STER” za rok 2018

6. przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.

     Po zebraniu odbyło się ognisko integracyjne z kiełbaskami oraz występy i wspólne śpiewanie z zespołem ludowym Leśnianki przy akompaniamencie akodreonu. Wszystkim bardzo dziękujemy. Szczególne podziękowania dla dyrekcji i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach oraz Mirka Sójki, którzy nas tak miło przyjęli. 

www wwww wwwww wd dww ddww st31 Maja 2019
Podpisanie umów na realizację projektów grantowych

W ramach realizacji projektów grantowych Ochotnicza Straż Pożarna w Łaznowie podpisała z naszym Stowarzyszeniem umowy na łączną kwotę 51 954,00 zł. Sfinansowane działania to między innymi festyn pod hasłem "Niedziela w Rokicinach", który odbędzie się 23 czerwca na scenie letniej i w GOK-u w Rokicinach-Kolonia, wydanie albumu promującego gminę oraz folderów do tzw. questów - pieszego i rowerowego (szlaki questów wskażą mieszkańcy gminy), Orkiestra Dęta w Łaznowie doposaży się w saksofon a Straż zyska sprzęt nagłaśniający oraz aparat fotograficzny.

Powyższe działania realizują cele, jakimi są wzrost tożsamości, dziedzictwa kulturowego, integracji i spójności społeczności lokalnej w ramach budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca rekreacji i wypoczynku zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Realizacja zadań planowana jest do końca listopada 2019 r.

Projekty są współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gratulujemy.

podpisanie umow

belka finansowanie23 Maja 2019
Zwyczajne Walne Zebranie Członków
Szanowni Państwo,
 
zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD STER, które odbędzie się 29 maja 2019 r. (środa) o godzinie 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach.
 
W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 18:00. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu lub/oraz odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.
 
Osoby, które nie będą mogły przybyć na zebranie proszę o wypełnienie pełnomocnictwa i przekazanie osobie, która będzie pełnomocnikiem do głosowania na zebraniu.
 
 
Poniżej proponowane materiały na zebranie:
 
Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia


15 Maja 2019
Zmiana godzin pracy biura

Szanowni Państwo,

2 maja biuro będzie nieczynne.

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i pięknego majowego weekendu.

godziny pracy26 Kwietnia 2019
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 350387 osób!
Copyright by GekoNET


.