Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 

Udostępniamy naszym beneficjentom, którzy podpisali umowy o dofinansowanie i otrzymali dotację, wzór do wykonania plakatu informacyjnego, który wymagany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Plakat informacyjny06 Lipca 2018

Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD STER, które odbędzie się 5 czerwca 2018 r. (wtorek) o godzinie 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach- Kolonii, ul. Sienkiewicza 1.

W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 18:00. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu lub/oraz odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Zebrania.

Osoby, które nie będą mogły przybyć na zebranie proszę o wypełnienie pełnomocnictwa
i przekazanie osobie, która będzie pełnomocnikiem do głosowania na zebraniu.

 04 Czerwca 2018

Zapraszamy osoby, które w ramach wdrażania Startegii RLKS skorzystały z doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia - Loklana Grupa Działania "STER", do wypełnienia "ANKIETY OCENIAJĄCEJ SATYSFAKCJĘ WNIOSKODAWCY Z USŁUG DORADCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD „STER”.

Jednym z celów funkcjonowania Stowarzyszenia LGD „STER” jest świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Powyższe zadanie realizowane jest wobec wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji oraz wobec tych osób i podmiotów, które podpisały umowę na dotację w ramach naszych konkursów. Zależy nam, aby świadczone doradztwo było zgodne z Państwa oczekiwaniami, profesjonalne i najwyższej jakości. Państwa uwagi wyrażone w tej ankiecie będą wnikliwie przeanalizowane i posłużą doskonaleniu jakości usług realizowanych przez nasze biuro.

Dziękujemy25 Maja 2018

plakat16 Maja 2018

Szanowni Państwo. Rada Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się wynikami i dokumentacją naborów.

Lista wniosków niezgodnych

Lista wniosków zgodnych

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

Protokół z 9.04.2018

Protokół z 11.04.2018

Formularz protestu18 Kwietnia 2018

W dniu 17.04.2018 biuro nieczynne w godzinach 12.00 - 14.00.17 Kwietnia 2018

Szanowni Państwo. Rada Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 1/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się wynikami i dokumentacją naborów.

Lista wniosków niezgodnych

Lista wniosków zgodnych

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

Formularz protestu

Protokół z 9.04.2018

Protokół z 11.04.201816 Kwietnia 2018
Godziny pracy biura

Informujemy, że 9 kwietnia (poniedziałek) biuro LGD będzie czynne od 10.30 do 15.30.06 Kwietnia 201828 Marca 2018
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 540611 osób!
Copyright by GekoNET


.