Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 15 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 64, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian  w składzie Rady Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Obrad Walnego Zebrania.
 12. Omówienie i konsultacja społeczna nowej LSR.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zebrania.


Osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa.

W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 17:30  uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.11 Grudnia 2015
Informacje dla Przedsiębiorców i dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

Zapraszam Beneficjentów do zapoznania się z najważniejszymi informacjami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej dla Przedsiębiorców w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Ogólne zasady dofinansowania "podjęcia działalności gospodarczej" i "rozwijania działalności gospodarczej"
Pytania i odpowiedzi dotyczące kosztów kwalifikowalnych
Pytania i odpowiedzi dotyczace podjęcia działalności gospodarczej
Odpowiedzi MRiRW dotyczące utworzenia i FINANSOWANIA miejsc pracy
Rozporządzenie

Druk propozycji projektu - edytowalny
Druk propozycji projektu - pdf19 Listopada 2015
Wsparcie Biznesu ze środków LEADER 2014-2020

Zapraszam Państwa na spotkanie organizowane 9.11.2015 o godz. 18.00 przez Gminę Rokiciny i Stowarzyszenie LGD STER dotyczące pozyskania środków na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej.
Podczas spotkania będzie można wypełnić fiszkę projektową dotycząca realizacji operacji przy wsparciu ze środków EFFROW w latach 2016-2022.04 Listopada 2015
Rozporządzenie z dnia 24.09.2015

Zapraszam Beneficjentów do zapoznania się z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202019 Października 2015
Informacja

Szanowni Państwo, w dniu 15 października biuro LGD STER będzie czynne do godziny 15.00.15 Października 2015
Biuro nieczynne

Szanowni Państwo, w dniu 9 października biuro LGD STER będzie nieczynne z powodu urlopu.08 Października 2015
Warsztaty dla dzieci i dorosłych

            „Okna Wyobraźni. Warsztaty z książka obrazową i artystyczną” to projekt realizowany w Gminie Andrespol przez Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra” dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach priorytetu "Promocja literatury i czytelnictwa" przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER” oraz własnych środków finansowych. Celem projektu jest popularyzowanie literatury, czytelnictwa i aktywnej postawy wobec szeroko rozumianej kultury wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli, opiekunów i bibliotekarzy, mających kontakt z najmłodszymi czytelnikami. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Galeria  
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 3
zdjęcie nr 407 Października 2015
Nowa perspektywa finansowa w ramach PROW 2014-2020
Informujemy, że Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" jest w trakcie przygotowywania dokumentu strategicznego pn. "Lokalna Strategia Rozwoju" opracowywanego na lata 2015-2022. Dokument zostanie opracowany dla obszaru 4 gmin członkowskich Stowarzyszenia: gminy Andrespol, gminy Nowosolna, gminy Rokiciny i gminy Brójce. Dokumenty legislacyjne dotyczące nowego okresu finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich znajdą Państwo na stronie MRiRW - Legislacja PROW 2014-2020
W związku z opracowywaniem nowej LSR zapraszamy wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, organizacje i przedsiębiorców do zgłaszania w biurze LGD propozycji realizacji projektów na lata 2016 - 2022.

07 Października 2015
Informacja Zarządu Stowarzyszenia LGD STER
Zarząd Stowarzyszenia LGD STER informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu pt."Finansowane spoza gminy" dotyczącego relacji z Konsultacji Społecznych w Wiśniowej Górze (w dniu 8.09.2015r.), który ukazał się w 3 numerze miesięcznika Gminy Andrespol "W Centrum Polski". Treść artykułu nie była konsultowana z biurem LGD ani nie została przedstawiona do akceptacji Zarządu LGD.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie wzięły udział w spotkaniu. Zachęcamy naszych Wnioskodawców i przypominamy o możliwości kontaktowania się z biurem LGD w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 i zgłaszania swoich pomysłów na projekty.


29 Września 2015
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 327432 osób!
Copyright by GekoNET


.