Strona Główna
 

W związku z posiedzeniem Rady Stowarzyszenia LGD STER, 13 czerwca (wtorek) biuro czynne do godziny 14.00. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 511-088-02513 Czerwca 2017
Warsztaty bezpłatne

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina”.

W dniach 16-18 czerwca 2017 r. spotkamy się na trzydniowym warsztacie, abyś dowiedział/a się, co to jest bezpieczna żywność, co jej zagraża i jak przeprowadzić śledztwo w swojej społeczności.

szczegóły w linku https://chcewiedziec.pl/rozpoczynamy-rekrutacje-dla-lokalnych-detektywow-do-projektu-bezpieczna-zywnosc-bezpieczna-rodzina/05 Czerwca 2017
Biuro nieczynne

Informujemy, że w dniach 1 - 2 czerwca 2017 biuro LGD będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy.30 Maja 2017
Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej22 Maja 2017
Zmina godzin pracy biura LGD
Uwaga! Zmiana godzin pracy biura.
Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2017 roku ulegają zmianie godziny pracy biura. Biuro LGD STER będzie czynne w godzinach 7.30 - 15.30.


28 Kwietnia 2017
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

ogloszenie18 Kwietnia 2017
Szkolenie dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Plakat 223 Marca 2017
Portal ogłoszeń dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Ruszył portal ogłoszeń ARiMR dla Beneficjentów PROW 2014-2020.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Pod adresem  www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#wzoryDokumentow   znajdą Państwo wzory dokumentów i instrukcje ich wypełniania, niezbędne do korzystania z portalu.

Instrukcja użytkowania portalu ogłoszeń ARiMR22 Marca 2017

plakat07 Marca 2017
Informacje dla osób zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

poniżej przypominamy najważaniejsze informacje dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 19.2 na operacje w zakresie PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Wnioskodawca spełnia niżej wymienione warunki:

  • osoba pełnoletnia;
  • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze LGD STER;
  • nie podlega ubezpieczeniu w KRUS chyba, że podejmuje działalność w zakresie produkcji  artykułów spożywczych lub napojów;
  • nie prowadził działalności gospodarczej min. dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie premii;
  • nie otrzymał pomocy na operację w tym zakresie.

Założeniem operacji jest prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej przez okres min. 2 lat od dnia wypłaty końcowej.
Premia w wysokości 62 500 pln wypłacana będzie w dwóch transzach.
Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów i usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

 Zapraszamy, na stronę ARiMR http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra… gdzie znajdują się:  formularz wniosku o przyznanie pomocy na Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i formularz biznesplanu.

Prosimy również o zapoznanie się z zaktualizowanymi Kryteriami wyboru operacji w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER” dot. operacji "Podejmowanie działalności gospodarczej".03 Marca 2017
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 943117 osób!
Copyright by GekoNET


.