Strona Główna
 
Informacje dla Przedsiębiorców i dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

Zapraszamy Beneficjentów do zapoznania się z najważniejszymi informacjami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej dla Przedsiębiorców w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Ogólne zasady dofinansowania "podjęcia działalności gospodarczej" i "rozwijania działalności gospodarczej"
Pytania i odpowiedzi dotyczące kosztów kwalifikowalnych cz.1
Pytania i odpowiedzi dotyczące kosztów kwalifikowalnych cz.2

Pytania i odpowiedzi dotyczace podjęcia działalności gospodarczej cz.1
Pytania i odpowiedzi dotyczace podjęcia działalności gospodarczej cz.2

Rozporządzenie

Zachęcamy do konsultowania i składania w biurze LGD propozycji projektów przed ogłoszeniem naboru wniosków na niżej załączonym formularzu:
Druk propozycji projektu - pdf30 Czerwca 2016
Gratulacje od Marszałka Województwa Łódzkiego

Gratulacje23 Czerwca 2016

Uwaga! Zmiana numeru konta do opłacania składek członkowskich.
Uprzejmie informujemy Członków Stowarzyszenia LGD STER o zmianie numeru konta bankowego do opłacania składek członkowskich. Nowy numer konta: 14 8781 0006 0004 7874 2000 0010.


14 Czerwca 2016

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER" informuje, że w naborze na wolne stanowisko pracy, który trwał do 18 maja br. nie wyłoniono kandydata spełniajacego wymagania konieczne.

Stowarzyszenie LGD STER ponownie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalisty ds. promocji i informacji. Termin składania ofert upływa w dniu 14 czerwca 2016 r. o godzinie 15:30.

Specjalista ds. promocji i informacji
Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. staż pracy minimum 3 lata,
 3. wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz znajomość zagadnień Leader,
 4. prawo jazdy kat. B,

  Wymagane umiejętności:

 1. zdolności organizacyjne, komunikacyjne i interpersonalne,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word i Excel oraz umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych,
 4. znajomość pracy biurowej,
 5. znajomość obsługi urządzeń biurowych,

 Kwalifikacje pożądane i doświadczenie zawodowe:

 1. minimum roczne doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej
 2. podstawowa znajomość dowolnego programu  graficznego,

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w dokumencie "Ogłoszenie"
Kwestionariusz osobowy08 Czerwca 2016
Festyn W Wisniowej Górze08 Czerwca 2016
Święto Gminy Nowosolna

Zapraszamy na Święto Gminy Nowosolna, 4 czerwca 2016 r. w Plichtowie.
Zaproszenie03 Czerwca 2016
Biesiada w Stefanowie

Zaproszenie23 Maja 2016
Zwyczajne Walne Zebranie

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 24 maja 2016 roku (wtorek) o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach, Brójce 39b.
W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 18:00. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu lub/oraz odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Omówienie wyników Konkursu na wybór LGD do realizacji Strategii RLKS i kontynuowania działalności Stowarzyszenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.

  Osoby, które nie będą mogły przybyć na zebranie proszę o wypełnienie pełnomocnictwa i przekazanie osobie, która będzie pełnomocnikiem do głosowania na zebraniu.11 Maja 2016
Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie LGD STER ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalisty ds. promocji i informacji. Termin składania ofert upływa w dniu 18 maja 2016 r. o godzinie 15:30.

Specjalista ds. promocji i informacji

 Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. staż pracy minimum 3 lata,
 3. wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz znajomość zagadnień Leader,
 4. prawo jazdy kat. B,

  Wymagane umiejętności:

 1. zdolności organizacyjne, komunikacyjne i interpersonalne,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word i Excel oraz umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych,
 4. znajomość pracy biurowej,
 5. znajomość obsługi urządzeń biurowych,

 Kwalifikacje pożądane i doświadczenie zawodowe:

 1. minimum roczne doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej
 2. podstawowa znajomość dowolnego programu  graficznego,

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w dokumencie "Ogłoszenie"

Kwestionariusz osobowy03 Maja 2016

W dniach 2-4 maja biuro LGD będzie nieczynne.

W dniu 5 maja biuro będzie czynne do godziny 10.00.

Za utrudnienia przepraszamy29 Kwietnia 2016
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 806675 osób!
Copyright by GekoNET


.