Strona Główna
 
Wyniki konkursu

Szanowni Państwo, informuję, że Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" została wybrana do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2014-2020. Niestety ze względu na ograniczoną ilość środków, budżet o który wnioskowaliśmy zostanie pomniejszony. Niemniej jednak cieszymy się, że Beneficjenci z naszego obszaru będą mogli skorzystać z dofinansowania swoich inwestycji i działań wspierających rozwój gmin.

Lista ocenionych Lokalnych Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność26 Kwietnia 2016

Wyniki konkursu na wybór LGD do realizacji Startegii (LSR) mają zostać ogłoszone po 26 kwietnia.24 Marca 2016
Realizacja Loklanej Strategii Rozowju w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zaponania się z nową stroną Stowarzyszenia LGD STER.

Informujemy, że Stowarzyszenie złożyło w ramach "Konkursu o Wybór Startegii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność" nową LSR do wdrażania na obszarze czterech gmin partnerskich Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny.
Obecnie czekamy na wyniki konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi nowego PROW 2014-2020 w zakładce "LSR 2014-2020".

Mamy nadzieję, że po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku, będziemy mogli kontynuować działalność promocyjną i aktywizacyjną na obszarze gmin członkowskich Stowarzyszenia.

Informacje o dotychczasowej działalności znajdą Państwo klikając zakładkę "Poprzednia wersja strony".17 Marca 2016
Biuro nieczynne

W dniu 18 marca biuro LGD STER będzie nieczynne.17 Marca 2016
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 26 stycznia 2016 roku (wtorek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach-Kolonii, ul. Sienkiewicza 1, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie Zebrania i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści Uchwał od nr 4/2015 do nr 31/2015 z dnia 15.12.2015 NWZdotyczących zmian w składzie Rady Stowarzyszenia.

6.     Wolne wnioski.

7   Zamknięcie Zebrania.


Osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa.

W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 17:30  uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.14 Stycznia 2016
Plan włączenia społeczności loklanej

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 851);27 Grudnia 2015
Życzenia Świąteczne16 Grudnia 2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 15 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 64, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian  w składzie Rady Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Obrad Walnego Zebrania.
 12. Omówienie i konsultacja społeczna nowej LSR.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zebrania.


Osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa.

W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 17:30  uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.11 Grudnia 2015
Informacje dla Przedsiębiorców i dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

Zapraszam Beneficjentów do zapoznania się z najważniejszymi informacjami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej dla Przedsiębiorców w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Ogólne zasady dofinansowania "podjęcia działalności gospodarczej" i "rozwijania działalności gospodarczej"
Pytania i odpowiedzi dotyczące kosztów kwalifikowalnych
Pytania i odpowiedzi dotyczace podjęcia działalności gospodarczej
Odpowiedzi MRiRW dotyczące utworzenia i FINANSOWANIA miejsc pracy
Rozporządzenie

Druk propozycji projektu - edytowalny
Druk propozycji projektu - pdf19 Listopada 2015
Wsparcie Biznesu ze środków LEADER 2014-2020

Zapraszam Państwa na spotkanie organizowane 9.11.2015 o godz. 18.00 przez Gminę Rokiciny i Stowarzyszenie LGD STER dotyczące pozyskania środków na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej.
Podczas spotkania będzie można wypełnić fiszkę projektową dotycząca realizacji operacji przy wsparciu ze środków EFFROW w latach 2016-2022.04 Listopada 2015
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 806676 osób!
Copyright by GekoNET


.