Strona Główna
 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce organizuje ogólnopolską akcję promocyjną pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Do udziału w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich” mogą zgłaszać się beneficjenci, którzy otrzymali dotację w ramach PROW 2007-2013 i spełniają wymagania regulaminu.

Aby wziąć udział w II edycji akcji, wystarczy „otworzyć” swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja 2015 r. Szczegóły imprezy, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.dniotwarte.eu. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich upływa w dniu 3 kwietnia 2015 r.


Regulamin
Zaproszenie

30 Marca 2015
Ankieta Nordic Walking
Zapraszamy wszystkie osoby, które korzystają z wytyczonych tras Nordic Walking w gminach Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rokiciny i Drzewica lub kiedykolwiek brały udział w biegu zorganizowanym na tych szlakach,  do wypełnienia anonimowej ANKIETY NORDIC WALKING. Wypełnioną ankietę można składać bezpośrednio w biurze LGD w Andrespolu, lub przesłać na adres biuro@lgd-ster.pl
Ankieta Nordic Walking

Wersja edytowalna ankiety w linku Ankieta NW doc

24 Lutego 2015
Wytyczne dotyczące PROW 2014-2020

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się dokument ze wstępnymi wskazówkami dotyczącymi nowego okresu programowania 2014-2020 dla lokalnych grup działania. Opis obejmuje elementy dotyczące obszaru, członkostwa gmin, wsparcia przygotowawczego, siedziby itd.
Dokument można znaleźć na stronie: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS

Obszar objęty LSR
22 Lutego 2015
Ogłoszenie o naborze do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŁ 2014 - 2020).

Szczegóły w linkach:

informacja na ngo.lodzkie.pl

informacja w BIP WŁ

 

 
20 Stycznia 2015
Życzenia Świąteczne


22 Grudnia 2014
Otwarcie tras Nordic Walking

28 września 2014 r. w Rokicinach – Kolonii  odbyło się otwarcie tras Nordic Walking wytyczonych na terenie 4 Gmin Partnerskich Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER” w ramach działania “Wdrażanie Projektów Współpracy”.


Wydarzenie sportowe zostało zorganizowane przez Gminę Rokiciny, Gminny Ośrodek Kultury oraz przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER”.


Podczas uroczystości wstęgę przecięli  Wójt Gminy Rokiciny – Pani Barbara Robak, Skarbnik Stowarzyszenia LGD STER – Pani Agnieszka Włodarczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Rokiciny oraz Członek Komisji Rewizyjnej LGD STER – Pani Aneta Waszczykowska oraz Adrian Pierzchałka, który reprezentował młodzież szkolną.

Piękna pogoda sprawiła, że konkurencje sportowe oraz wspólny Marsz Nordic Walking odbywały się w znakomitej atmosferze. Po krótkim instruktażu i rozgrzewce jaką przeprowadzili instruktorzy Pan Mirosława Sójkę i Pan Janusz Cecherz wszyscy zainteresowani podzielili się na dwie grupy i w zależności od swoich możliwości i wyruszyli na szlak “zielony” – trasa łatwa lub szlak “czarny” – trasa trudna.  Na trasie rozstawieni zostali wolontariusze z Gimnazjum w Popielawach.


Raz jeszcze dziękujemy Pani Wójt - Barbarze Robak, Paniom z GOK Rokiciny, znakomitym instruktorom, a także wszystkim uczestnikom marszu. 


Gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy wszystkich do obejrzenia galerii zdjęć...31 Października 2014
Spotkanie dedykowane liderom działającym na obszarach wiejskich

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dedykowane lideromdziałającym na obszarach wiejskich.
Szczegóły:

http://www.ngo.lodzkie.pl/component/k2/item/527-spotkanie-dla-lider%C3%B3w-z-teren%C3%B3w-wiejskich27 Października 2014
Nordic Walking Park
Nordic Walking Park "Andrespol"

Opis tras
Mapka z trasami


Nordic Walking Park "Brójce"

Opis tras
Mapka z trasami


Nordic Walking Park "Nowosolna"

Opis tras
Mapka z trasami


Nordic Walking Park "Rokiciny"

Opis tras
Mapka z trasami21 Października 2014
Piknik Integracyjny


18 Sierpnia 2014
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD STER

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD STER

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 26 sierpnia 2014 roku o godz. 17:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze (ul. Tuszyńska 64), z następującym porządkiem obrad: 

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „STER” zmienionego uprzednio Uchwałą nr 1 z dnia 9.10.2013 r., i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „STER"
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Zebrania

Uchwała Nr 8.2014
wzór pełnomocnictwa18 Sierpnia 2014
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 852309 osób!
Copyright by GekoNET


.