Strona Główna
 
Film z wyjazdu rolników zainteresowanych RHD do Ochli30 Października 2019
SUKCES LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

 

Leader Dziś I Jutro Konferencja (19)

 

W dniach 1 i 2 października 2019 roku w Mąchocicach Kapitulnych odbyła się konferencja pn. „Leader dziś i jutro”. Konferencja odbyła się  pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Podczas spotkania podsumowano realizację lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018.

W ramach instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” , społeczność z danego obszaru tworzy partnerstwa lokalne, a one opracowują i realizują strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Lokalne Grupy Działania między innymi LGD „STER” zarządzają środkami przyznanymi im na realizację tych strategii, a wybór operacji do finansowania dokonywany jest przez rady składające się z przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.

Efekty wdrażania PROW poprzez instrument „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” są widoczne w całej Polsce.
W kończącym się okresie programowania powstało 10 tysięcy nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, zrealizowano ponad 5 tysięcy projektów, które dotyczą wybudowanej i przebudowanej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, a ponad 800 projektów dotyczyło zachowywania dziedzictwa kulturowego. Powstało ponadto ponad 30 inkubatorów lokalnego przetwarzania produktów rolnych.

Gratulacje  Lokalnym Grupom Działania za osiągnięte efekty, złożył Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poza przedstawicielami rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej. W drugim dniu konferencji uczestnicy dyskutowali m. in. o perspektywach i wyzwaniach „Leadera” po roku 2021.

 03 Października 2019
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków LGD "STER"

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 października 2019 roku o godzinie 18,00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia LGD "STER". Zebranie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze ul. Tuszynska 64. Serdecznie zapraszamu do udziału w zebraniu.25 Września 2019
BIURO NIECZYNNE

Uprzejmie informujemy, że w dnich od 30 września do 2 pażdziernika 2019 roku Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "STER" będzie nieczynne z poodu udziału pracowników biura w szkoleniach. Za powstałe utrudnienie serdecznie przepraszamy.25 Września 2019
Promocja rolniczego handlu detalicznego jako nowego nurtu biznesowego dla woj. łódzkiego

W ramach realizacji partnerstwa z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, zaprosiliśmy rolników i osoby zainteresowane rolniczym handlem detalicznym na Twój Zielony Targ w Ochli. Uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się jak powstawało targowisko i na jakie profity mogą liczyć wystawcy dziś, dodatkowo skorzystali z możliwości zaopatrzenia się w lubuskie smakołyki. W drugiej fazie realizacji projektu zorganizowane zostanie spotkanie informacyjno-szkoleniowe, w trakcie którego zainteresowana grupa zapozna się formalno-księgową stroną RHD. Termin spotkania: 17 paździenika 2019 roku, Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze, ul.Tuszyńska 64 godz. 16:00. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych rolników.ksowochla13 Września 2019
Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach został beneficjentem programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019

Narodowe Centrum Kultury

 

Już niebawem Zespoły Śpiewacze Bukowianki, Leśnianki i Stefanów zaprezentują się w nowych strojach. Dzięki otrzymaniu dotacji z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu EtnoPolska 2019, uszytych zostanie 37 kompletów strojów ludowych regionu piotrkowskiego za łączną wartość 67 747 zł.30 Sierpnia 2019
Promocja rolniczego handlu detalicznego jako nowego nurtu biznesowego dla woj. łódzkiego

Lokalna Grupa Działania STER chcąc rozwinąć rolniczy handel detaliczny (RHD) w województwie łódzkim zaprasza wszystkich zainteresowanych przetwórstwem i sprzedażą przetworzonych produktów rolnych w ramach RHD do kontaktu z biurem LGD STER. Celem naszym jest zbudowanie sieci współpracy między rolnikami, przedsiębiorcami i administracją publiczną, dającej możliwość rozwinięcia RHD na obszarze działania naszego Stowarzyszenia oraz szerzej w województwie łódzkim.

Zaplanowaliśmy wyjazd studyjny do Ochli k. Zielonej Góry, gdzie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów rolnych – kiełbas, pieczywa, soków, herbat, podpiwków, miodów, serów, ciast, weków itp. w celu przyjrzenia się takiej działalności i zdobycia informacji bezpośrednio od rolników. Zrealizujemy materiał filmowy w formie klipu, prezentujący ideę sprzedaży targowej jako atrakcyjną formę zaopatrywania się w zdrowe produkty żywnościowe - modną, nowoczesną, wpisującą się w trendy slow life, fit, folk style.

Ponadto przeprowadzimy szkolenie dla rolników, ich domowników i małżonków w zakresie prowadzenia RHD szczególnie pod kątem przepisów sanitarnych, weterynaryjnych i finansów i programów dofinansujących taką działalność. Ponadto opublikujemy informacje dotyczące prawa i przepisów, programów finansowych, wymogów związanych z RHD, budowy „krótkich łańcuchów dostaw”, przykłady praktyczne, zdjęcia z Zielonego Targu w Ochli. Projekt realizujemy do końca października 2019 r.

Zainteresowanych tematem RHD zachęcamy do zapoznania się z artykułem pani Edyty Kijak z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach.

ARTYKUŁ belka ksow20 Sierpnia 2019
Nabór do projektu grantowego dla osób 50+ z terenu Gminy Brójce

Nabór do projektu grantowego dla osób 50+ z terenu gminy Brójce08 Sierpnia 2019
Ogólnopolski Festiwal Produktu Lokalnego

W dniach 28 - 29 września 2019 r. odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Produktu Lokalnego „Skarby Regionów” w Lubochni. Zapraszamy i zachęcamy do udziału w nim producentów, twórców sztuki ludowej, rzemieślników, osoby indywidualne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe oraz inne zainteresowane podmioty.

FORMULARZ doc, pdf

Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie.

REGULAMIN

Celem festiwalu jest wzmocnienie zaangażowania lokalnej społeczności w działania twórcze oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców wsi i małych miejscowości, identyfikacja polskiego dziedzictwa kulinarnego i rękodzielniczego, które może służyć budowie produktu lokalnego i marki regionu, zgromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych potrawach stanowiących dziedzictwo kulinarne Polski oraz promocja rękodzieła i sztuki ludowej. 

Pytania dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie związanych z organizacją imprezy prosimy kierować do:

Gmina Lubochnia tel. 44 7103510   wew.76, promocja@lubochnia.pl02 Sierpnia 2019
Nabór na wolne stanowisko pracy.

Stowarzyszenie LGD STER ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Stanowisko: Specjalista ds. promocji i informacji.

Miejsce pracy: Andrespol, ul. Rokicińska 125 lok.26

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2019 r.

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę
1. na okres próbny: 1 etat, 1 miesiąc,
2. następnie na czas określony: 1 etat, 6 miesięcy

Zadania specjalisty ds. promocji i informacji:
1. Promocja przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie LGD STER,
2. Współpraca z JST, mieszkańcami i beneficjentami,
3. Obsługa posiedzeń Rady i Zarządu LGD,
4. Obsługa naboru wniosków składanych w ramach realizacji LSR oraz pisanie wniosków na projekty własne Stowarzyszenia,
5. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
6. Przygotowywanie grafik użytkowych typu: plakat, zaproszenie, ogłoszenie,
7. Prowadzenie profili w mediach społecznościowych i administrowanie strony internetowej,
8. Fotograficzna obsługa imprez kulturalnych,
9. Pisanie informacji prasowych i artykułów.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Staż pracy minimum 3 lata,
3. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz znajomość zagadnień Leader,
4. Prawo jazdy kat. B,

Kwalifikacje pożądane i doświadczenie zawodowe:
1. Minimum roczne doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej
2. Znajomość dowolnego programu graficznego,

Dodatkowe preferowane cechy kandydata:

  1. Zaangażowanie społeczne,
  2. Myślenie projektowe,
  3. Rozumienie potrzeb i walorów obszarów wiejskich,         
  4. Gotowość do pracy w weekendy,                                 
  5. Znajomość języka angielskiego,

Warunki pracy na stanowisku:

  1. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
  2. Praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  3. Pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze budynku, bez windy i podjazdu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne
1. List motywacyjny;
2. Życiorys – curriculum vitae;
3. Oryginał kwestionariusza osobowego według załączonego wzoru;
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6. Dokumenty poświadczające staż pracy i wymagane doświadczenie zawodowe;
7. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych w celu skorzystania z dodatkowych uprawnień, jest dobrowolne, ale niezbędne aby zrealizować uprawnienie. Dane przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody podawane są dobrowolnie. Ich niepodanie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla kandydata.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Miejsce i termin składania
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER”

ul. Rokicińska 125 lokal 26 (I piętro) w Andrespolu lub drogą pocztową na adres biura LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. promocji i informacji” (liczy się data wpływu do biura LGD).
Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2019 r. o godzinie 15:00.

Dodatkowe informacje
1. Nabór  przeprowadza się w dwóch etapach:
I. Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie przez Kierownika biura listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
II. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów spełniających wymagania formalne.
2. Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie, a także otrzymają informacje dotyczące kolejnego etapu poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).
3. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zadań realizowanych na wolnym stanowisku pracy udziela Gabriela Robak – Kierownik biura LGD, w godz. od 9:00 do 15:00,tel. 42/ 642-25-64 lub 511088025 adres e-mail: biuro@lgd-ster.pl
4. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” powtórzy nabór w przypadku nie wyłonienia kandydata spełniającego wymagania w pierwszym terminie.

kwestionariusz osobowy31 Lipca 2019
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 852318 osób!
Copyright by GekoNET


.