Strona Główna
 
BIURO NIECZYNNE

Szanowni Państwo,

z powodu wyjazdu służbowego pracowników, 14 (piątek) i 17 (poniedziałek) czerwca 2019 r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. 14 Czerwca 2019
Wyjazd Zespołu OKARYNA

LGD STER oraz Zespół Pieśni Ludowej „ OKARYNA” z Justynowa i z Janówki będzie promować polską kulturę ludową podczas XXVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Muzyki „Głosy Dniepru”, który  odbędzie się  15-16 czerwca 2019 r. w Dubrownie na Białorusi. Zespół wystąpi na koncercie z repertuarem tradycyjnych polskich pieśni takich jak: Lipka Zielona, Kareta Złota, Modliła się dziewczyna, Słoneczko na zachodzie, Jechali Furmani czy Czerwone korale. Zespół przygotował występ sceniczny na 80 minut, w tym jeden utwór w języku białoruskim. 25 osób jedzie nie tylko z pieśnią, ale również licznymi symbolami naszej tradycji, wiary i patriotyzmu. Przygotowaliśmy m.in. flagi, haftowaną dekorację, lalkę w tradycyjnym stroju, bochen chleba, odlew Ostatniej Wieczerzy oraz liczne prezenty i dary. Wszystkie symbole naszej tradycji będą eksponowane w lokalnym muzeum historii w Dubrownie. Wyjazd obejmuje występ Zespołu z koncertem dla lokalnej społeczności i podczas koncertu galowego, defiladę prezentacyjną oraz udział i koncert podczas mszy świętej na zaproszenie polskiego księdza Władysława Szymkowicza i parafian.

Patronat honorowy nad wyjazdem Zespołu na XXVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Muzyki „Głosy Dniepru” objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

www.lodzkie.pl

k pp Finansowego wsparcia przeznaczonego na wyjazd Zespołu udzielili Urząd Gminy w Andrespolu, Województwo Łódzkie, LGD STER, Powiat Łódzki Wschodni oraz anonimowy sposnor. Wszystkim bardzo dziękujemy. 

  f Urząd Gminy Andrespol k 

 po ok13 Czerwca 2019
Rajd Rowerowy na Orientację

Azymut

9 czerwca na obszarze gmin - Brójce, Rokiciny, Andrespol, Nowosolna oraz w okolicy, odbędzie się Rajd Rowerowy na Orientację pod hasłem "Azymut na Łódzkie" w ramach obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego.

Zabawa polega na odnalezieniu 10 - 20 punktów zaznaczonych na mapie organizatora, w możliwie najkrótszym czasie. Udział tylko na rowerach. Do zabawy można zgłosić się indywidualnie lub grupowo. Trasa rodzinna skierowana jest wyłącznie dla grup z min. jednym dzieckiem do lat 15. Przewidujemy atrakcje na wybranych punktach rajdu oraz przy scenie w Woli Rakowej.

Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca 2019 r.; rejestracja uczestników od 8.00 do 10.00. Przewidywany czas rajdu 4 - 6 godz.

Start i meta: Wola Rakowa - scena w parku, ul. Szkolna 1, gm. Brójce

Zasięg tras: grupa rodzinna - około 20 km, trasa MEGA - około 80 km na terenie gmin Brójce, Andrespol, Rokiciny, Nowosolna i okolice.

Zapewniamy: dobrą zabawę, zdrową rywalizację, nagrody dla zwycięzców, poczęstunek, ognisko, ubezpieczenie imprezy.

Udział jest BEZPŁATNY. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. 

Formularz zgłoszeniowy pod linkiem

i szczegóły na: www.s-r-b.pl 

na FB Strefa Rowerowa Brzeziny  i Stowarzyszenie LGD STER

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl

PATRONAT HONOROWY - MARSZAŁEK WOJEWÓDZKTWA ŁÓDZKIEGO GRZEGORZ SCHREIBER. 

 

łódzkie pr łódzkie pro  wł05 Czerwca 2019
Zwyczajne Walne Zebranie Członków

W dniu 29 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków. Udział w zebraniu wzięło 54 członków, udzielono 14 pełnomocnitw. Przewodniczącą Zebrania wybrano p. Prezes Elżbietę Ciesielską, sekretarzem - p. Renatę Frączkowską. Pani Prezes Elżbieta Ciesielska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu, pani Agnieszka Włodarczyk - sprawozdanie finansowe za 2018 r., pani Małgorzata Lesiak - sprawozdanie z prac Rady; pan Robert Miniak - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018. Walne Zebranie podjęło 6 uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku

2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

3. zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności w 2018 roku 

4. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku

5. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „STER” za rok 2018

6. przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.

     Po zebraniu odbyło się ognisko integracyjne z kiełbaskami oraz występy i wspólne śpiewanie z zespołem ludowym Leśnianki przy akompaniamencie akodreonu. Wszystkim bardzo dziękujemy. Szczególne podziękowania dla dyrekcji i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach oraz Mirka Sójki, którzy nas tak miło przyjęli. 

www wwww wwwww wd dww ddww st31 Maja 2019
Podpisanie umów na realizację projektów grantowych

W ramach realizacji projektów grantowych Ochotnicza Straż Pożarna w Łaznowie podpisała z naszym Stowarzyszeniem umowy na łączną kwotę 51 954,00 zł. Sfinansowane działania to między innymi festyn pod hasłem "Niedziela w Rokicinach", który odbędzie się 23 czerwca na scenie letniej i w GOK-u w Rokicinach-Kolonia, wydanie albumu promującego gminę oraz folderów do tzw. questów - pieszego i rowerowego (szlaki questów wskażą mieszkańcy gminy), Orkiestra Dęta w Łaznowie doposaży się w saksofon a Straż zyska sprzęt nagłaśniający oraz aparat fotograficzny.

Powyższe działania realizują cele, jakimi są wzrost tożsamości, dziedzictwa kulturowego, integracji i spójności społeczności lokalnej w ramach budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca rekreacji i wypoczynku zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Realizacja zadań planowana jest do końca listopada 2019 r.

Projekty są współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gratulujemy.

podpisanie umow

belka finansowanie23 Maja 2019
Promocja rolniczego handlu detalicznego jako nowego nurtu biznesowego dla woj. łódzkiego

Lokalna Grupa Działania STER chcąc rozwinąć rolniczy handel detaliczny (RHD) w województwie łódzkim zaprasza wszystkich zainteresowanych przetwórstwem i sprzedażą przetworzonych produktów rolnych w ramach RHD do kontaktu z biurem LGD STER. Celem naszym jest zbudowanie sieci współpracy między rolnikami, przedsiębiorcami i administracją publiczną, dającej możliwość rozwinięcia RHD na obszarze działania naszego Stowarzyszenia oraz szerzej w województwie łódzkim.

Zaplanowaliśmy wyjazd studyjny do Ochli k. Zielonej Góry, gdzie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów rolnych – kiełbas, pieczywa, soków, herbat, podpiwków, miodów, serów, ciast, weków itp. w celu przyjrzenia się takiej działalności i zdobycia informacji bezpośrednio od rolników. Zrealizujemy materiał filmowy w formie klipu, prezentujący ideę sprzedaży targowej jako atrakcyjną formę zaopatrywania się w zdrowe produkty żywnościowe - modną, nowoczesną, wpisującą się w trendy slow life, fit, folk style.

Ponadto przeprowadzimy szkolenie dla rolników, ich domowników i małżonków w zakresie prowadzenia RHD szczególnie pod kątem przepisów sanitarnych, weterynaryjnych i finansów i programów dofinansujących taką działalność. Ponadto opublikujemy informacje dotyczące prawa i przepisów, programów finansowych, wymogów związanych z RHD, budowy „krótkich łańcuchów dostaw”, przykłady praktyczne, zdjęcia z Zielonego Targu w Ochli. Projekt realizujemy do końca października 2019 r.

belka ksow20 Maja 2019
Zwyczajne Walne Zebranie Członków
Szanowni Państwo,
 
zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD STER, które odbędzie się 29 maja 2019 r. (środa) o godzinie 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach.
 
W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 18:00. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu lub/oraz odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.
 
Osoby, które nie będą mogły przybyć na zebranie proszę o wypełnienie pełnomocnictwa i przekazanie osobie, która będzie pełnomocnikiem do głosowania na zebraniu.
 
 
Poniżej proponowane materiały na zebranie:
 
Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia


15 Maja 2019
Zmiana godzin pracy biura

Szanowni Państwo,

2 maja biuro będzie nieczynne.

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i pięknego majowego weekendu.

godziny pracy26 Kwietnia 2019
ŚWIĘTA to święta rzecz

życzenia16 Kwietnia 2019
Zaproszenie na szkolenie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pn. „Forum Środków Unijnych”, które odbędzie się dnia 4 kwietnia 2019 r. w godz. 9:00 – 11:30 (rejestracja od godz. 8:30) w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn.

Spotkanie ma na celu zaprezentowanie tegorocznych konkursów oraz najważniejszych założeń poszczególnych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wśród omawianych zagadnień poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in. rozwoju firm, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, termomodernizacji budynków oraz realizacji i rozliczania projektów (dobre praktyki). Zagadnienia będą omawiane przez specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, którzy udzielą również konsultacji indywidualnych i odpowiedzą na szczegółowe pytania uczestników forum.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Forum mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/3359-kolejne-spotkania-z-cyklu-forum-srodkow-unijnych.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu  46 816 68 17.

Aneta Czajka

Inspektor ds. Informacji o Funduszach Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul.Tuwima 22/26,  90-022 Łódź

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny
tel. 46 874 31 54, 46 816 68 17
www.rpo.lodzkie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek - piątek w godz. 8:00-16:00

Klauzula informacyjna RODO: https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

RPO TUSZYN RPO TUSZYN03 Kwietnia 2019
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 806637 osób!
Copyright by GekoNET


.