Strona Główna
 
SZKOLENIE

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach wraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Rolniczy Handel Detaliczny i promocja produktów lokalnych”
w terminie 13 sierpnia 2019 roku od godz. 10.00 w Bratoszewicach

Szkolenie przeznaczone jest dla rolników produkujących zgodnie z ustawą o rolniczym handlu detalicznym, i dla zainteresowanych taką produkcją, także dla producentów w zakresie małej ograniczonej działalności lokalnej
oraz dla producentów produktów tradycyjnych wpisanych na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W programie szkolenia:

1.  Rolniczy Handel Detaliczny uwarunkowania sprzedaży produktów przetworzonych z gospodarstwa rolnego, obecny stan prawny – Barbara Sałata, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu

2. Wymogi związane z etykietowaniem produktów sprzedawanych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego  - przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych w Łodzi 

3. Wymogi dotyczące badań mikrobiologicznych produktów przetworzonych sprzedawanych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – przedstawiciel Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi

Planowane szkolenie jest organizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i jest podstawą do planowanych działań promocyjnych producentów produktów lokalnych, tradycyjnych
i w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, w tym poprzez wydawnictwa i organizację targów w Łodzi.

 Zapraszamy !

Proszę o potwierdzenie obecności na szkoleniu mailowo lub telefonicznie do dnia: 6 sierpnia br.

Edyta Kijak  – tel. 42/ 719 89 28, -29; wew. 319; 519  646  530

e-mail: e.kijak@lodr-bratoszewice.pl

oraz Anna Walas tel. 785360548, e-mail: a.walas@lodr-bratoszewice.pl

SZCZEGÓŁY

 
24 Lipca 2019
Nabór na wolne stanowisko pracy.

Stowarzyszenie LGD STER ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Stanowisko: Specjalista ds. promocji i informacji.

Miejsce pracy: Andrespol, ul. Rokicińska 125 lok.26

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2019 r.

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę
1. na okres próbny: 1 etat, 1 miesiąc,
2. następnie na czas określony: 1 etat, 6 miesięcy

Zadania specjalisty ds. promocji i informacji:
1. Promocja przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie LGD STER,
2. Współpraca z JST, mieszkańcami i beneficjentami,
3. Obsługa posiedzeń Rady i Zarządu LGD,
4. Obsługa naboru wniosków składanych w ramach realizacji LSR oraz pisanie wniosków na projekty własne Stowarzyszenia,
5. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
6. Przygotowywanie grafik użytkowych typu: plakat, zaproszenie, ogłoszenie,
7. Prowadzenie profili w mediach społecznościowych i administrowanie strony internetowej,
8. Fotograficzna obsługa imprez kulturalnych,
9. Pisanie informacji prasowych i artykułów.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Staż pracy minimum 3 lata,
3. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz znajomość zagadnień Leader,
4. Prawo jazdy kat. B,

Kwalifikacje pożądane i doświadczenie zawodowe:
1. Minimum roczne doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej
2. Znajomość dowolnego programu graficznego,

Dodatkowe preferowane cechy kandydata:

  1. Zaangażowanie społeczne,
  2. Myślenie projektowe,
  3. Rozumienie potrzeb i walorów obszarów wiejskich,         
  4. Gotowość do pracy w weekendy,                                 
  5. Znajomość języka angielskiego,

Warunki pracy na stanowisku:

  1. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
  2. Praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  3. Pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze budynku, bez windy i podjazdu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne
1. List motywacyjny;
2. Życiorys – curriculum vitae;
3. Oryginał kwestionariusza osobowego według załączonego wzoru;
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6. Dokumenty poświadczające staż pracy i wymagane doświadczenie zawodowe;
7. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych w celu skorzystania z dodatkowych uprawnień, jest dobrowolne, ale niezbędne aby zrealizować uprawnienie. Dane przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody podawane są dobrowolnie. Ich niepodanie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla kandydata.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Miejsce i termin składania
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER”

ul. Rokicińska 125 lokal 26 (I piętro) w Andrespolu lub drogą pocztową na adres biura LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. promocji i informacji” (liczy się data wpływu do biura LGD).
Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2019 r. o godzinie 15:00.

Dodatkowe informacje
1. Nabór  przeprowadza się w dwóch etapach:
I. Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie przez Kierownika biura listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
II. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów spełniających wymagania formalne.
2. Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie, a także otrzymają informacje dotyczące kolejnego etapu poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).
3. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zadań realizowanych na wolnym stanowisku pracy udziela Gabriela Robak – Kierownik biura LGD, w godz. od 9:00 do 15:00,tel. 42/ 642-25-64 lub 511088025 adres e-mail: biuro@lgd-ster.pl
4. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” powtórzy nabór w przypadku nie wyłonienia kandydata spełniającego wymagania w pierwszym terminie.

kwestionariusz osobowy12 Lipca 2019
Niedziela w Rokicinach

r19 Czerwca 2019
Promocja polskiej kultury ludowej w Białorusi

Wyjazd Zespołu Pieśni Ludowej "OKARYNA" z Justynowa i Janówki na XXVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Muzyki "Głosy Dniepru" pod patronatem honorowym Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową na naszym fanpage-u.

https://www.facebook.com/groups/lgd.ster/

FILM z drugiego dnia festiwalu

 mk 18 Czerwca 2019
BIURO NIECZYNNE

Szanowni Państwo,

z powodu wyjazdu służbowego pracowników, 14 (piątek) i 17 (poniedziałek) czerwca 2019 r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. 14 Czerwca 2019
Wyjazd Zespołu OKARYNA

LGD STER oraz Zespół Pieśni Ludowej „ OKARYNA” z Justynowa i z Janówki będzie promować polską kulturę ludową podczas XXVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Muzyki „Głosy Dniepru”, który  odbędzie się  15-16 czerwca 2019 r. w Dubrownie na Białorusi. Zespół wystąpi na koncercie z repertuarem tradycyjnych polskich pieśni takich jak: Lipka Zielona, Kareta Złota, Modliła się dziewczyna, Słoneczko na zachodzie, Jechali Furmani czy Czerwone korale. Zespół przygotował występ sceniczny na 80 minut, w tym jeden utwór w języku białoruskim. 25 osób jedzie nie tylko z pieśnią, ale również licznymi symbolami naszej tradycji, wiary i patriotyzmu. Przygotowaliśmy m.in. flagi, haftowaną dekorację, lalkę w tradycyjnym stroju, bochen chleba, odlew Ostatniej Wieczerzy oraz liczne prezenty i dary. Wszystkie symbole naszej tradycji będą eksponowane w lokalnym muzeum historii w Dubrownie. Wyjazd obejmuje występ Zespołu z koncertem dla lokalnej społeczności i podczas koncertu galowego, defiladę prezentacyjną oraz udział i koncert podczas mszy świętej na zaproszenie polskiego księdza Władysława Szymkowicza i parafian.

Patronat honorowy nad wyjazdem Zespołu na XXVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Muzyki „Głosy Dniepru” objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

www.lodzkie.pl

k pp Finansowego wsparcia przeznaczonego na wyjazd Zespołu udzielili Urząd Gminy w Andrespolu, Województwo Łódzkie, LGD STER, Powiat Łódzki Wschodni oraz anonimowy sposnor. Wszystkim bardzo dziękujemy. 

  f Urząd Gminy Andrespol k 

 po ok13 Czerwca 2019
Rajd Rowerowy na Orientację

Azymut

9 czerwca na obszarze gmin - Brójce, Rokiciny, Andrespol, Nowosolna oraz w okolicy, odbędzie się Rajd Rowerowy na Orientację pod hasłem "Azymut na Łódzkie" w ramach obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego.

Zabawa polega na odnalezieniu 10 - 20 punktów zaznaczonych na mapie organizatora, w możliwie najkrótszym czasie. Udział tylko na rowerach. Do zabawy można zgłosić się indywidualnie lub grupowo. Trasa rodzinna skierowana jest wyłącznie dla grup z min. jednym dzieckiem do lat 15. Przewidujemy atrakcje na wybranych punktach rajdu oraz przy scenie w Woli Rakowej.

Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca 2019 r.; rejestracja uczestników od 8.00 do 10.00. Przewidywany czas rajdu 4 - 6 godz.

Start i meta: Wola Rakowa - scena w parku, ul. Szkolna 1, gm. Brójce

Zasięg tras: grupa rodzinna - około 20 km, trasa MEGA - około 80 km na terenie gmin Brójce, Andrespol, Rokiciny, Nowosolna i okolice.

Zapewniamy: dobrą zabawę, zdrową rywalizację, nagrody dla zwycięzców, poczęstunek, ognisko, ubezpieczenie imprezy.

Udział jest BEZPŁATNY. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. 

Formularz zgłoszeniowy pod linkiem

i szczegóły na: www.s-r-b.pl 

na FB Strefa Rowerowa Brzeziny  i Stowarzyszenie LGD STER

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl

PATRONAT HONOROWY - MARSZAŁEK WOJEWÓDZKTWA ŁÓDZKIEGO GRZEGORZ SCHREIBER. 

 

łódzkie pr łódzkie pro  wł05 Czerwca 2019
Zwyczajne Walne Zebranie Członków

W dniu 29 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków. Udział w zebraniu wzięło 54 członków, udzielono 14 pełnomocnitw. Przewodniczącą Zebrania wybrano p. Prezes Elżbietę Ciesielską, sekretarzem - p. Renatę Frączkowską. Pani Prezes Elżbieta Ciesielska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu, pani Agnieszka Włodarczyk - sprawozdanie finansowe za 2018 r., pani Małgorzata Lesiak - sprawozdanie z prac Rady; pan Robert Miniak - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018. Walne Zebranie podjęło 6 uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku

2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

3. zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności w 2018 roku 

4. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku

5. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „STER” za rok 2018

6. przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.

     Po zebraniu odbyło się ognisko integracyjne z kiełbaskami oraz występy i wspólne śpiewanie z zespołem ludowym Leśnianki przy akompaniamencie akodreonu. Wszystkim bardzo dziękujemy. Szczególne podziękowania dla dyrekcji i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach oraz Mirka Sójki, którzy nas tak miło przyjęli. 

www wwww wwwww wd dww ddww st31 Maja 2019
Podpisanie umów na realizację projektów grantowych

W ramach realizacji projektów grantowych Ochotnicza Straż Pożarna w Łaznowie podpisała z naszym Stowarzyszeniem umowy na łączną kwotę 51 954,00 zł. Sfinansowane działania to między innymi festyn pod hasłem "Niedziela w Rokicinach", który odbędzie się 23 czerwca na scenie letniej i w GOK-u w Rokicinach-Kolonia, wydanie albumu promującego gminę oraz folderów do tzw. questów - pieszego i rowerowego (szlaki questów wskażą mieszkańcy gminy), Orkiestra Dęta w Łaznowie doposaży się w saksofon a Straż zyska sprzęt nagłaśniający oraz aparat fotograficzny.

Powyższe działania realizują cele, jakimi są wzrost tożsamości, dziedzictwa kulturowego, integracji i spójności społeczności lokalnej w ramach budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca rekreacji i wypoczynku zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Realizacja zadań planowana jest do końca listopada 2019 r.

Projekty są współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gratulujemy.

podpisanie umow

belka finansowanie23 Maja 2019
Promocja rolniczego handlu detalicznego jako nowego nurtu biznesowego dla woj. łódzkiego

Lokalna Grupa Działania STER chcąc rozwinąć rolniczy handel detaliczny (RHD) w województwie łódzkim zaprasza wszystkich zainteresowanych przetwórstwem i sprzedażą przetworzonych produktów rolnych w ramach RHD do kontaktu z biurem LGD STER. Celem naszym jest zbudowanie sieci współpracy między rolnikami, przedsiębiorcami i administracją publiczną, dającej możliwość rozwinięcia RHD na obszarze działania naszego Stowarzyszenia oraz szerzej w województwie łódzkim.

Zaplanowaliśmy wyjazd studyjny do Ochli k. Zielonej Góry, gdzie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów rolnych – kiełbas, pieczywa, soków, herbat, podpiwków, miodów, serów, ciast, weków itp. w celu przyjrzenia się takiej działalności i zdobycia informacji bezpośrednio od rolników. Zrealizujemy materiał filmowy w formie klipu, prezentujący ideę sprzedaży targowej jako atrakcyjną formę zaopatrywania się w zdrowe produkty żywnościowe - modną, nowoczesną, wpisującą się w trendy slow life, fit, folk style.

Ponadto przeprowadzimy szkolenie dla rolników, ich domowników i małżonków w zakresie prowadzenia RHD szczególnie pod kątem przepisów sanitarnych, weterynaryjnych i finansów i programów dofinansujących taką działalność. Ponadto opublikujemy informacje dotyczące prawa i przepisów, programów finansowych, wymogów związanych z RHD, budowy „krótkich łańcuchów dostaw”, przykłady praktyczne, zdjęcia z Zielonego Targu w Ochli. Projekt realizujemy do końca października 2019 r.

belka ksow20 Maja 2019
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 852325 osób!
Copyright by GekoNET


.