LSR 2007-2013

W latach 2009 – 2015 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” wdrażała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007 - 2013). W ramach Programu Stowarzyszenie LGD STER podpisało…

Czytaj dalej LSR 2007-2013

Procedury

Z1_Rejestr złożonych wniosków Z2_Deklaracja bezstronności pracownika Z3_Karta oceny formalnej Z4_Karta weryfikacji zgodności z LSR Z5_Karta weryfikacji zgodności z PS WPR Z6_Pismo o uzupełnienia Z7_Deklaracja bezstronności członka Rady Z8_Karta zgodności z…

Czytaj dalej Procedury

Procedury grantowe

Procedury wyboru i oceny grantobiorców_3.6ł Z1_Wniosek o powierzenie grantu Z2_Deklaracja bezstronności pracownika Z3_Deklaracja bezstronności pracownika Z4_Karta oceny formalnej Z5_Karta weryfikacji zgodności z LSR Z6_Karta weryfikacji zgodności z PS WPR Z7_Pismo…

Czytaj dalej Procedury grantowe

Kontynuacja projektu współpracy ”Razem raźniej w Europie”

W dniach 9-10 października 2023 roku mieliśmy zaszczyt gościć delegacje władz ośmiu rumuńskich gmin (Alunis, Banesti, Cocorastii Mislii, Cosminele, Filipestii de Targ, Poiana Campina, Scorteni, Sotrile) oraz przedstawicieli rumuńskiego odpowiednika…

Czytaj dalej Kontynuacja projektu współpracy ”Razem raźniej w Europie”

Legislacja

Wytyczne szczegółowe- interwencja Leader - komponent Zarządzanie Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach PS WPR. Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego…

Czytaj dalej Legislacja