Obszar LGD
 


Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „STER”
obejmuje obszar czterech sąsiadujących ze sobą gmin wiejskich: Andrespol, Brójce, Nowosolna oraz Rokiciny, które położone są w centralnej Polsce, w województwie łódzkim. Trzy gminy: Andrespol, Brójce i Nowosolna wchodzą w skład powiatu Łódzkiego Wschodniego i zajmują jego północną
i centralną część, oraz sąsiadują bezpośrednio z terenami Miasta Łodzi
(są położone na wschód od miasta). Gmina Nowosolna od północy graniczy z gminą Stryków (powiat zgierski), a od wschodu i od południowego wschodu z gminą Brzeziny (powiat brzeziński). Gmina Andrespol graniczy od północy z gminą Brzeziny, od wschodu z gminą Koluszki
a od południa z gminą Brójce. Natomiast gmina Brójce od wschodu graniczy
z gminą Koluszki i członkiem Stowarzyszenia LGD STER– gminą Rokiciny, od południa zaś z gminami: Będków, Czarnocin i Tuszyn, a od południowego-zachodu graniczy z gminą Rzgów. Czwarta gmina Rokiciny to obszar północno-zachodni powiatu Tomaszowskiego, która od zachodu graniczy z gminą Brójce. Obszar partnerstwa obejmuje powierzchnię 237 km².

mapa STER

 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 852317 osób!
Copyright by GekoNET


.