Nabór nr 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Aktualizacja: 13.09.2021

Szanowni Państwo.
Rada Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/P/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Zapraszamy do zapoznania się wynikami i dokumentacją naborów.


Ogłoszenie o naborze nr 1/2021
Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji
Lista niezbędnych dokumentów
Kryteria operacje podejmowanie
Oświadczenie RODO


Wzory dokumentów aplikacyjnych dostępne pod linkiem:
ARIMR.gov.pl - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Dokumenty pomocnicze:
PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJ W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Zał nr 1 - Rejestr składanych wniosków
Zał nr 2 - Karta wstępnej oceny
Zał nr 3 - Lista wniosków zgodnych z LSR
Zał nr 4 - Lista wniosków niezgodnych z LSR
Zał nr 5 - Deklaracja bezstronności
Zał nr 6 - Lista wniosków niewybranych
Zał nr 7 - Lista wniosków wybranych
Zał nr 8 - Formularz protestu - Projekty inne niż granty
Zał nr 9 - Deklaracja bezstronności dla pracowników
Strategia RLKS STER - Luty 2021

 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 806659 osób!
Copyright by GekoNET


.