W związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „STER”

 serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin członkowskich LGD na spotkania konsultacyjne, które odbędą się

 

Gmina

Data

Miejsce

Andrespol

20.09.2022, godz. 16:00-19:00

Wiśniowa Góra GOK ul. Tuszyńska 64, Andrespol

 

Nowosolna

22.09.2022, godz.  16:00 - 19:00  

Plichtów  21 – CkiE Gmina Nowosolna, Łódź

 

Brójce

26.09.2022, godz.  16:00 - 19:00  

Bukowiec - Świetlica Środowiskowa  ul. Górna 29,  Brójce

 

Rokiciny

28.09.2022, godz.  16:00 - 19:00  

Rokiciny-Kolonia - GOK  ul. Sienkiewicza 1, Rokiciny

 

Celem spotkań jest analiza zamierzeń strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań oraz wypracowanie wspólnych koncepcji i potrzeb wśród mieszkańców, a także możliwości i sposobu wykorzystania środków jakimi będzie dysponować LGD.

 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 756398 osób!
Copyright by GekoNET


.