Zapraszamy do zapoznania się ze strategią LGD STER na lata 2016 - 2023 złożoną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach konkursu na wybór LSR

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER"

Pozostałe dokumenty:

Raport z ewaluacji

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii

Aneks nr 1

Aneks nr 2

Aneks nr 3

Aneks nr 4

Aneks nr 5

Aneks nr 6

Aneks nr 7

Aneks nr 8

Aneks nr 9

Aneks nr 10

Aneks nr 11

Aneks nr 12

Aneks nr 14

Ogłoszenia o naborach wniosków;

Regulamin organu decyzyjnego

Kryteria wyboru operacji - inwestycje

Kryteria wyboru operacji - podejmowanie działalności gospodarczej

Kryteria wyboru operacji - rozwój działalności gospodarczej

Procedury wyboru operacji - dot. inwestycji i działalności gospodarczych

Procedury wyboru i oceny  grantobiorców w ramach projektów grantowych

Regulamin biura wraz z opisami stanowisk precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności        
pracowników biura LGD

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

Kryteria wyboru grantobiorców

Lista Członków LGD z podziałem na sektory

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w miesiącach 08-11/2016

Zestawienie rzeczowo - finansowe z realizowanych przez LGD operacji ogółem

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w miesiącach 08/2016-02/2017

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w miesiącach 08/2016-06/2017

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w miesiącach 08/2016-09/2017

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w miesiącach 08/2016-12/2017

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w miesiącach 08/2016-07/2018

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w miesiącach 08/2016-12/2018

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w miesiącach 08/2016-06/2019

Wzór ankiety monitorującej postęp realizacji LSR

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 roku

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2017 roku

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2018 roku

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2019 roku

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2020 roku

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2021 roku

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2021 roku (aktualizacja sierpień 2021r.)

Harmonogram realizacji działań zaplanowanych w ramach "Planu Komunikacji" na rok 2022

Harmonogram realizacji działań zaplanowanych w ramach "Planu Komunikacji" na rok 2023

Sprawozdanie z działań biura LGD:
08/2016 - 12/2016
01/2017 - 12/2017
07/2017 - 12/2017
01/2018 - 06/2018
07/2018 - 12/2018
01/2019 - 06/2019
07/2019 - 12/2019
01/2020 - 06/2020
01/2020 - 12/2020

 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 928682 osób!
Copyright by GekoNET


.