Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER”

zaprasza
wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, szczególnie przyszłych wnioskodawców
i grantobiorców do zapoznania się z treścią zamieszczonych procedur oraz zgłaszania uwag do biura LGD


Miejsce i termin zgłaszania uwag:

uwagi można zgłaszać osobiście do biura LGD (ul. Rokicińska 125/26, 95-020 Andrespol) bądź wysłać pocztą elektroniczną na adres biuro@lgd-ster.pl w terminie do 29.05.2024 r.

Uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel: 511 088 025

Do pobrania: