NIP: 728-26-29-295
REGON: 100243656
KRS: 0000262996
Witamy na stronie Stowarzyszenia LGD STER
buton-link


STER to Stowarzyszenie działające na terenie gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny. Naszym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Za zadanie wyznaczyliśmy sobie również mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie rozwoju naszych gmin, podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania lokalnej strategii rozwoju, a także podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania lokalnej strategii rozwoju i bezpieczeństwa mieszkańców.
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
Gmina Rokiciny
Gmina Brójce
Gmina Nowosolna
Licznik odwiedzin:
monitoring pozycji
Licznik odwiedzin:
monitoring pozycji