NIP: 728-26-29-295
REGON: 100243656
KRS: 0000262996
Aktualności LGD STER:
buton-link
Biuro nieczynne
24.02.2016
24 lutego 2016 (środa), biuro czynne w godzinach 9.00 -13.00
25 i 26 lutego 2016, biuro będzie nieczynne.

Biuro nieczynne
04.02.2016
  23 lutego 2016 (wtorek), biuro będzie nieczynne.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
14.01.2016
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 26 stycznia 2016 roku (wtorek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach-Kolonii, ul. Sienkiewicza 1, z następującym porządkiem obrad:
 

1.      Otwarcie Zebrania i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści Uchwał od nr 4/2015 do nr 31/2015 z dnia 15.12.2015 NWZ dotyczących zmian w składzie Rady Stowarzyszenia.

6.     Wolne wnioski.

7   Zamknięcie Zebrania.


Osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa.

W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 17:30  uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Plan włączenia społeczności loklanej
27.12.2015
Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 851);

Biuro nieczynne
23.12.2015
31 grudnia biuro LGD będzie nieczynne.

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Następna >>
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
Gmina Rokiciny
Gmina Brójce
Gmina Nowosolna