NIP: 728-26-29-295
REGON: 100243656
KRS: 0000262996
Lokalna Strategia Rozwoju
buton-link
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD STER

Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem opracowanym przez społeczność lokalną. Jest ona swoistym scenariuszem wskazującym docelową wizję rozwoju obszaru, strategiczne i operacyjne cele rozwoju, zadania strategiczne oraz sposób ich realizacji.

Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii.

Zapoznanie się z Lokalną Strategią Rozwoju jest niezwykle ważne dla wszystkich mieszkańców obszaru, objętego jej działaniem, którzy planują składanie wniosków w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, czy uprawnionych do składania wniosków w ramach tak zwanych Małych projektów oraz Odnowy i rozwoju wsi.

Lokalną Strategię Rozwoju - Lokalnej Grupy Działania STER znajdziecie Państwo klikając TUTAJ.

buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
Gmina Rokiciny
Gmina Brójce
Gmina Nowosolna