Serdecznie zapraszamy do badania.

  • Post author:

Ankieta dotyczy oceny poziomu satysfakcji mieszkańców i będzie wykorzystana do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “STER” oraz do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2021-2027.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=82d1e3e9&&b=cb4d51dac&&c=0ea915b3