Strona Główna
 
Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania "STER”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z załączonym dokumentem i zgłoszenia nam ewentualnych uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Uwagi przyjmujemy w biurze, mailowo lub telefonicznie. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" Andrespol, ul. Rokicińska 125 lok. 26, tel. 511 088 025.

Na uwagi czekamy do 12 grudnia 2023 roku.


Strategia RLKS STER grudzień 2023

08 Grudnia 2023
Zapraszamy do badania.

Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER" i będzie służyć ocenie głównych efektów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Termin wypełnienia ankiety upływa 15 grudnia 2023 roku.


https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5f0b2737&&b=fc2819f8f&&c=0ea915b3

15 Listopada 2023
Kontynuacja projektu współpracy ”Razem raźniej w Europie”

W dniach 9-10 października 2023 roku mieliśmy zaszczyt gościć delegacje władz ośmiu rumuńskich gmin (Alunis, Banesti, Cocorastii Mislii, Cosminele, Filipestii de Targ, Poiana Campina, Scorteni, Sotrile) oraz przedstawicieli rumuńskiego odpowiednika naszego polskiego Stowarzyszenia, Colinele Prahovel. Jest to kontynuacja projektu współpracy ”Razem raźniej w Europie”, zapoczątkowanego w czerwcu 2023 roku. W każdej z gmin Goście byli witani przez Wójtów, Radnych oraz urzędników, którzy następnie oprowadzali gości po inwestycjach, które zostały zrealizowane na terenie gmin. Były również poczęstunki jak również występy lokalnych zespołów ludowych. Pobyt na terenie naszego Stowarzyszenia zakończył się uroczystą kolacją, która odbyła się w Restauracji na terenie Gminy Andrespol. Goście opuszczą nasz kraj w dniu 12 października. Mamy nadzieję że za niedługo znowu się zobaczymyfoto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

16 Października 2023
I etap miedzynarodowego projektu współpracy - RRwE za nami...

http://mrogapoleca.pl/mroga-specjalna-2-371-I_etap_miedzynarodowego_p.html

W dniach 26.06 - 02.07.2023 odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli partnerstwa LGD Stowarzyszenie MROGA i LGD Stowarzyszenie STER u naszego partnera GAL Colinele Prahovei z Rumunii.

foto

Ideą łączącą 3 Lokalne Grupy Działania jest współpraca międzynarodowa prowadząca do nawiązania współpracy gospodarczej oraz rozwój kompetencji lokalnej społeczności.  Projekt współpracy ”Razem raźniej w Europie”  ma za zadanie umożliwić mieszkańcom  obszarów partnerskich LGD doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji zawodowych poprzez korzystanie z dostępnego w ramach operacji forum wymiany doświadczeń, warsztatów  oraz "giełdy" przedsiębiorczości z prezentacją zasobów.  Operacja stwarza możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z organizacjami, instytucjami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenach wszystkich partnerów. W czasie wizyty uczestnicy wezmą również udział w forum wymiany kontaktów oraz w warsztatach, podczas których grupy robocze wypracują wspólne koncepcje współpracy międzysektorowej. Wydarzenie będzie miało na celu wymianę dobrych praktyk między Polską a Rumunią , przeniesienie ich na lokalne środowisko w swoim kraju, dostosowanie oraz ulepszenie ich przez lokalne społeczeństwo.  Zostaną nawiązane kontakty międzynarodowe które umożliwią współpracę międzynarodową przedsiębiorców polskich i Rumuńskim.  Dodatkowo, uczestnicy forum wymiany doświadczeń będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami, obserwacji różnych innowacyjnych i środowiskowych rozwiązań tam stosowanych, które byłyby trudne do zaobserwowania  w warunkach polskich. To pozwoli na przeniesienie dobrego know-how na regiony krajowych LGD i jest możliwe wsparcie lokalnych przedsiębiorców – zdobytą wiedzą, zdobytymi dobrymi praktykami oraz bezpośrednimi kontaktami do chętnych do współpracy partnerów z zagranicy. Takie działanie bezpośrednio wpłynie na możliwość rozwoju naszych lokalno-regionalnych przedsiębiorstw.

W ramach zaplanowanego wspólnie z zagranicznym partnerem programu, udało się nawiązać kontakt, przeprowadzić rozmowy o współpracy z podmiotami samorządowymi oraz związanymi z kulturą i przedsiębiorczością. Odwiedziliśmy wiele miejsc w malowniczej Dolinie Prahovei, poznaliśmy wójtów, uzyskaliśmy informacje na temat projektów i inwestycji, zarówno tych już zrealizowanych jak i tych będących w fazie realizacji i tych planowanych.

Prowadziliśmy rozmowy na temat źródeł finansowania, udziału samorządów w inwestycjach, sposobów pozyskiwania środków z UE, sposobów rozwiązywania problemów na przykład z segregacją odpadów, ale także mieliśmy okazję podziwiać tradycyjne stroje, taniec i doświadczyć niezwykłej gościnności naszych gospodarzy.

Obie strony zgodnie uznały wizytę za owocną i zadeklarowały chęć dalszej współpracy więc ciąg dalszy nastąpi. 

Lista miejscowości w których mieliśmy przyjemność gościć i rozmawiać o bieżących problemach, sposobach ich rozwiązywania i współpracy na przyszłość: miasto Baicoi Town – około 17000 mieszkańców, wioska Cocorastii Mislii – około 3000 mieszkańców, wioska Scorteni – około 5000 mieszkańców, wioska Cornu – około 4400 mieszkańców , miasto Breaza – około 12000 mieszkańców, wioska Aricestii, Rahtivani – około 8500 mieszkańców , wioska Filipestii de Targ – około 8000 mieszkańców , wioska Telega – ok. 6000 mieszakńców, wioska Banesti Village – około 5400 mieszkańców, wioska Poiana Campina – ok. 3000 mieszkańców, wioska Magureni – ok. 6500 mieszkańców, wioska Floresti – ok. 6500 mieszkańców.

GALERIA ZDJĘĆ

foto foto foto foto

25 Lipca 2023
Kolejne pozyskane środki pomocowe - projekt współpracy RRwE

http://mrogapoleca.pl/mroga-specjalna-2-370-Kolejne_pozyskane_srodki_.html

Podpisana 12 czerwca umowa pomiędzy Samorządem Województwa, a partnerami: LGD Stowarzyszenie MROGA oraz LGD Stowarzyszenie STER, to blisko 146.000 zł na realizację projektu współpracy Razem Raźniej w Europie

foto

Projekt współpracy” Razem raźniej w Europie”  ma charakter międzynarodowy, realizowany jest na obszarze dwóch LGD z Polski: Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga" oraz  Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania "STER" w partnerstwie z LGD Rumunia Colinele Prahovei.

Ideą łączącą 3 Lokalne Grupy Działania jest współpraca międzynarodowa prowadząca do nawiązania współpracy gospodarczej oraz rozwój kompetencji lokalnej społeczności.  Projekt współpracy ”Razem raźniej w Europie”  ma za zadanie umożliwić mieszkańcom  obszarów partnerskich LGD doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji zawodowych poprzez korzystanie z dostępnego w ramach operacji forum wymiany doświadczeń, warsztatów  oraz "giełdy" przedsiębiorczości z prezentacją zasobów.  Operacja stwarza możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z organizacjami, instytucjami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenach wszystkich partnerów. W czasie wizyty uczestnicy wezmą również udział w forum wymiany kontaktów oraz w warsztatach, podczas których grupy robocze wypracują wspólne koncepcje współpracy międzysektorowej. Wydarzenie będzie miało na celu wymianę dobrych praktyk między Polską a Rumunią , przeniesienie ich na lokalne środowisko w swoim kraju, dostosowanie oraz ulepszenie ich przez lokalne społeczeństwo.  Zostaną nawiązane kontakty międzynarodowe które umożliwią współpracę międzynarodową przedsiębiorców polskich i Rumuńskim.  Dodatkowo, uczestnicy forum wymiany doświadczeń będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami, obserwacji różnych innowacyjnych i środowiskowych rozwiązań tam stosowanych, które byłyby trudne do zaobserwowania  w warunkach polskich. To pozwoli na przeniesienie dobrego know-how na regiony krajowych LGD i jest możliwe wsparcie lokalnych przedsiębiorców – zdobytą wiedzą, zdobytymi dobrymi praktykami oraz bezpośrednimi kontaktami do chętnych do współpracy partnerów z zagranicy. Takie działanie bezpośrednio wpłynie na możliwość rozwoju naszych lokalno-regionalnych przedsiębiorstw.

Operacja będzie miała również innowacyjny charakter w skali obszaru partnerskich LGD ponieważ zostaną zastosowane nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju. Dotychczas na terenach objętych działaniem w/w lokalnych grup działania nie realizowano projektów, które wspierałyby rozwój kompetencji w tak wielu różnorodnych dziedzinach oraz zróżnicowanych formach. W projekcie przewidziano nie tylko spotkania, warsztaty i wizyty studyjne, ale również  forum wymiany doświadczeń, dzięki czemu lokalne społeczności wiejskie będą wspierane w bardzo znaczącej i niespotykanej dotąd skali. Dodatkowym atutem projektu jest temat produktu lokalnego łączącego wszystkie LGD , na terenie każdej z partnerskich LGD jest wiele produktów lokalnych oraz wiele przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem lub ich produkowaniem.  Będzie to nowa forma zaangażowania lokalnej społeczności w procesy innowacyjne i środowiskowe pozwalające na  rozwój obszarów partnerskich. Poprzez realizację działań podnoszących umiejętności przedsiębiorcze oraz kompetencje zawodowe mieszkańców nastąpi wzrost aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych działaniem partnerskich LGD.

Cała idea projektu będzie realizowana w kilku etapach - również w nowym okresie programowania.

foto

24 Lipca 2023
Szanowni mieszkańcy Gminy Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny

jeśli chcecie mieć wpływ na wydatkowanie środków Unijnych będących w dyspozycji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „STER”, wypełnijcie poniższą ankietę.
Poświęcicie tylko 7 minut na wypełnienie ankiety i Państwa głos spowoduje, że stowarzyszenie dopasuje swoje działanie do Waszych potrzeb i oczekiwań.
Stowarzyszenie działa już od ok. 18 lat i posiada duże doświadczenie w wydatkowaniu środków Unijnych, tylko razem możemy spowodować, że opracowana na nowy okres programowania Strategia Rozwoju Lokalnego, będzie wpływać na poprawę warunków życia w Państwa miejscowości.

Wypełnienie ankiety będzie możliwe do 30 listopada 2022 roku.

Możecie Państwo również przekazywać swoje oczekiwania i potrzeby do dnia 31 grudnia 2022 roku w biurze Stowarzyszenia, Andrespol ul. Rokicińska 125 lok. 26, w miesiącu listopadzie w dniach wtorek i czwartek w godzinach od 14 do 18 oraz w pozostałych dniach w godzinach pracy biura od 9 do 15.


04 Listopada 2022
Konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z załączonym dokumentem i zgłoszenia nam ewentualnych uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Uwagi przyjmujemy w biurze, mailowo lub telefonicznie.
Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" Andrespol, ul. Rokicińska 125 lok. 26, tel. 511 088 025.
Na uwagi czekamy do 13 października 2022 roku.Strategia RLKS STER

06 Października 2022
Opracowanie Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2023-2027

Za nami już ostatnie spotkanie konsultacyjne które odbyło się w dniu 28 września 2022 roku w GOK Rokiciny -Kolonia.
Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za przybycie na spotkanie.

Za sprawą Państwa aktywnej pracy na spotkaniach, udało się nam wypracować kierunki oraz nakreślić potrzeby mieszkańców gmin, które będą ujęte w tworzonej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Jeszcze raz bardzo dziękujemy mieszkańcom wszystkich Gmin za udział w konsultacjach, - do zobaczenia.

Pozdrawiamy
LGD "STER"

foto foto foto foto foto

28 Września 2022
Opracowanie Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2023-2027

Konsultacje społeczne dotyczące opracowywania nowej LSR dla LGD "STER" w Świetlicy Środowiskowej w Bukowcu już za nami. Spotkanie było bardzo insertujące, uczestnicy byli bardzo aktywni co zaowocowało ciekawym pomysłami które zostaną wykorzystane przy opracowywaniu nowej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy na ostatnie już spotkanie które odbędzie, w GOK ul. Sienkiewicza 1, Rokiciny - Kolonia, w dniu 28 września 2022 roku o godzinie 16.

Do zobaczenia
LGD "STER"

foto foto foto foto foto

26 Września 2022
Opracowanie Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2023-2027

Za nami kolejne bardzo ciekawe spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD "STER" które obyło się 22 września 2022 roku w Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w Gminie Nowosolna.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy za przybycie na nasze konsultacje. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania; 26 września o godzinie 16 - w Gminie Brójce - Świetlica Środowiskowa w Bukowu oraz 28 września o godzinie 16 w GOK Rokiciny -Kolonia

Do zobaczenia
LGD "STER"

foto foto foto foto

22 Września 2022
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 947444 osób!
Copyright by GekoNET


.