Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER”

  • Post author:

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z załączonym dokumentem i zgłoszenia nam ewentualnych uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Uwagi przyjmujemy w biurze, mailowo lub telefonicznie. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania “STER” Andrespol, ul. Rokicińska 125 lok. 26, tel. 511 088 025.

Na uwagi czekamy do 12 grudnia 2023 roku.

Strategia RLKS STER grudzień 2023