Obszar STER

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” obejmuje obszar czterech sąsiadujących ze sobą gmin wiejskich: Andrespol, Brójce, Nowosolna oraz Rokiciny, które położone są w centralnej Polsce, w województwie łódzkim. Trzy gminy: Andrespol, Brójce i Nowosolna wchodzą w skład powiatu Łódzkiego Wschodniego i zajmują jego północną i centralną część, oraz sąsiadują bezpośrednio z terenami Miasta Łodzi (są położone na wschód od miasta). Gmina Nowosolna od północy graniczy z gminą Stryków (powiat zgierski), a od wschodu i od południowego wschodu z gminą Brzeziny (powiat brzeziński). Gmina Andrespol graniczy od północy z gminą Brzeziny, od wschodu z gminą Koluszki a od południa z gminą Brójce. Natomiast gmina Brójce od wschodu graniczy z gminą Koluszki i członkiem Stowarzyszenia LGD STER– gminą Rokiciny, od południa zaś z gminami: Będków, Czarnocin i Tuszyn, a od południowego-zachodu graniczy z gminą Rzgów. Czwarta gmina Rokiciny to obszar północno-zachodni powiatu Tomaszowskiego, która od zachodu graniczy z gminą Brójce. Obszar partnerstwa obejmuje powierzchnię 237 km².