W latach 2009 – 2015 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” wdrażała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007 – 2013).

W ramach Programu Stowarzyszenie LGD STER podpisało 3 umowy z Samorządem Województwa na działania:

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
  W ramach działań 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju beneficjenci, za pośrednictwem Stowarzyszenia, podpisali 11 umów na łączną wypłaconą kwotę  2 394,6 tys. zł w ramach operacji „Odnowa i rozwój wsi” oraz 36 umów na łączną wypłaconą kwotę 600,4 tys. zł na operacje „Małe projekty”. Przedsięwzięcia realizowane były na obszarze wszystkich czterech gmin. Dotyczyły różnych dziedzin, m. in. budowy placów zabaw, boisk, scen, budowy i modernizacji świetlic, organizacji festynów, doposażenia klubów sportowych, organizacji warsztatów z dziedzictwa lokalnego, remontu dzwonnicy kościelnej oraz zakupu strojów ludowych i instrumentów.
  Zapraszamy do zapoznania się z Folderem z inwestycjami, które powstały dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Wdrażanie projektów współpracy
  W ramach działania 421 – Wdrażanie projektów współpracy powstał projekt pt.: „Szlaki Nordic Walking” dotyczący wyznaczenia i oznakowania tras do uprawiania wędrówki pieszej i wydania publikacji, która została rozkolportowana we wszystkich gminach.
  Opisy tras:
 • Gmina Andrespol
 • Gmina Brójce
 • Gmina Nowosolna
 • Gmina Rokiciny
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja