Zapraszamy do zapoznania się ze strategią LGD STER na lata 2016 - 2023 złożoną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach konkursu na wybór LSR

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Stowarzyszenia - Loklana Grupa Działania "STER"

Pozostałe dokumenty:

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii

Aneks nr 1

Aneks nr 2

Aneks nr 3

Aneks nr 4

Ogłoszenia o naborach wniosków;

Regulamin organu decyzyjnego

Kryteria wyboru operacji - inwestycje

Kryteria wyboru operacji - podejmowanie działalności gospodarczej

Kryteria wyboru operacji - rozwój działalności gospodarczej

Procedury wyboru operacji - dot. inwestycji i działalności gospodarczych

Procedury wyboru i oceny  grantobiorców w ramach projektów grantowych

Regulamin biura wraz z opisami stanowisk precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności        
pracowników biura LGD

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

Kryteria wyboru grantobiorców

Lista Członków LGD z podziałem na sektory

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w miesiącach 08-11/2016

Zestawienie rzeczowo - finansowe z realizowanych przez LGD operacji ogółem

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w miesiącach 08/2016-02/2017

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w miesiącach 08/2016-06/2017

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w miesiącach 08/2016-09/2017

Wzór ankiety monitorującej postęp realizacji LSR

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 roku

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2017 roku

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2018 roku

Listy wybranych zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego

 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 175239 osób!
Copyright by GekoNET


.