You are currently viewing I etap miedzynarodowego projektu współpracy – RRwE za nami…

I etap miedzynarodowego projektu współpracy – RRwE za nami…

  • Post author:

http://mrogapoleca.pl/mroga-specjalna-2-371-I_etap_miedzynarodowego_p.html

W dniach 26.06 – 02.07.2023 odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli partnerstwa LGD Stowarzyszenie MROGA i LGD Stowarzyszenie STER u naszego partnera GAL Colinele Prahovei z Rumunii.

foto

Ideą łączącą 3 Lokalne Grupy Działania jest współpraca międzynarodowa prowadząca do nawiązania współpracy gospodarczej oraz rozwój kompetencji lokalnej społeczności.  Projekt współpracy ”Razem raźniej w Europie”  ma za zadanie umożliwić mieszkańcom  obszarów partnerskich LGD doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji zawodowych poprzez korzystanie z dostępnego w ramach operacji forum wymiany doświadczeń, warsztatów  oraz “giełdy” przedsiębiorczości z prezentacją zasobów.  Operacja stwarza możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z organizacjami, instytucjami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenach wszystkich partnerów. W czasie wizyty uczestnicy wezmą również udział w forum wymiany kontaktów oraz w warsztatach, podczas których grupy robocze wypracują wspólne koncepcje współpracy międzysektorowej. Wydarzenie będzie miało na celu wymianę dobrych praktyk między Polską a Rumunią , przeniesienie ich na lokalne środowisko w swoim kraju, dostosowanie oraz ulepszenie ich przez lokalne społeczeństwo.  Zostaną nawiązane kontakty międzynarodowe które umożliwią współpracę międzynarodową przedsiębiorców polskich i Rumuńskim.  Dodatkowo, uczestnicy forum wymiany doświadczeń będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami, obserwacji różnych innowacyjnych i środowiskowych rozwiązań tam stosowanych, które byłyby trudne do zaobserwowania  w warunkach polskich. To pozwoli na przeniesienie dobrego know-how na regiony krajowych LGD i jest możliwe wsparcie lokalnych przedsiębiorców – zdobytą wiedzą, zdobytymi dobrymi praktykami oraz bezpośrednimi kontaktami do chętnych do współpracy partnerów z zagranicy. Takie działanie bezpośrednio wpłynie na możliwość rozwoju naszych lokalno-regionalnych przedsiębiorstw.

W ramach zaplanowanego wspólnie z zagranicznym partnerem programu, udało się nawiązać kontakt, przeprowadzić rozmowy o współpracy z podmiotami samorządowymi oraz związanymi z kulturą i przedsiębiorczością. Odwiedziliśmy wiele miejsc w malowniczej Dolinie Prahovei, poznaliśmy wójtów, uzyskaliśmy informacje na temat projektów i inwestycji, zarówno tych już zrealizowanych jak i tych będących w fazie realizacji i tych planowanych.

Prowadziliśmy rozmowy na temat źródeł finansowania, udziału samorządów w inwestycjach, sposobów pozyskiwania środków z UE, sposobów rozwiązywania problemów na przykład z segregacją odpadów, ale także mieliśmy okazję podziwiać tradycyjne stroje, taniec i doświadczyć niezwykłej gościnności naszych gospodarzy.

Obie strony zgodnie uznały wizytę za owocną i zadeklarowały chęć dalszej współpracy więc ciąg dalszy nastąpi.

Lista miejscowości w których mieliśmy przyjemność gościć i rozmawiać o bieżących problemach, sposobach ich rozwiązywania i współpracy na przyszłość: miasto Baicoi Town – około 17000 mieszkańców, wioska Cocorastii Mislii – około 3000 mieszkańców, wioska Scorteni – około 5000 mieszkańców, wioska Cornu – około 4400 mieszkańców , miasto Breaza – około 12000 mieszkańców, wioska Aricestii, Rahtivani – około 8500 mieszkańców , wioska Filipestii de Targ – około 8000 mieszkańców , wioska Telega – ok. 6000 mieszakńców, wioska Banesti Village – około 5400 mieszkańców, wioska Poiana Campina – ok. 3000 mieszkańców, wioska Magureni – ok. 6500 mieszkańców, wioska Floresti – ok. 6500 mieszkańców.

GALERIA ZDJĘĆ