Konsultacje społeczne

  • Post author:

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z załączonym dokumentem i zgłoszenia nam ewentualnych uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Uwagi przyjmujemy w biurze, mailowo lub telefonicznie.
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania “STER” Andrespol, ul. Rokicińska 125 lok. 26, tel. 511 088 025.
Na uwagi czekamy do 13 października 2022 roku.

Pliki do pobrania: