Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 
SPOTKANIE ŁÓDZKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W UNIEJOWIE
W dniu 23 września 2020 roku w Uniejowie odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne Samorządu Województwa Łódzkiego z lokalnymi grupami działania obszaru województwa łódzkiego. W spotkaniu udział wziął Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program spotkania obejmował wiele bieżących spraw m.in.: prezentację planów Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie przyszłości obszarów wiejskich, omówienie zasad wyliczania i wykorzystywania różnic kursowych w ramach ogłaszanych naborów oraz planowaną zmianę Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie spotkania podjęto również dyskusję dotyczącą inicjatywy LEADER przy wykorzystaniu instrumentu terytorialnego RLKS w przyszłej perspektywie finansowej.23 Września 2020
?ódzkie smakuje - produkty tradycyjne28 Lipca 2020
Weekend na wsi - konkurs wojewódzki28 Lipca 2020
Ważny komunikat dla beneficjentów poddziałań 19.2 i 19.4

W związku z wejściemw życie przepisów zmieniających ustawęzdnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i RozwojuWsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"oraz poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”objętychPROW 2014-2020.

Pobierz komunikat13 Maja 2020
#zostanwdomu

Szanowni Państwo,

w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, ograniczamy zakres pracy z biura LGD STER. Od 17 do 27 marca spotkania z nami będą możliwe wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym. Konsultacje wniosków oraz omówienie innych spraw będziemy prowadzić drogą telefoniczną i mailową, fiszki projektowe proszę składać do skrzynki pocztowej na drzwiach Stowarzyszenia. 

telefon: 511 088 025, e-mail:biuro@lgd-ster.pl, promocja@lgd-ster.pl

Życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie.16 Marca 2020
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD STER

W związku ze zobowiązaniem lokalnych grup działania do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie - Lokalne Grupa Działania "STER", zaprasza mieszkańców gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny na warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 5 lutego 2020 r. (t.j. środa) w Gminnym Ośrodku Kultury Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska od godz. 14:00 - 17:00. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 04.02.2020 r. pod numerem tel. 511 628 025 lub przesyłając informację na adres e-mail: promocja@lgd-ster.pl

W trakcie warsztatu przewidziany jest poczęstunek przegotowany przez KGW Andrespol

Serdecznie zapraszamy!31 Stycznia 2020
Wesołych Świąt

Wesołych Świąt17 Grudnia 2019
Seminarium

Zła jakość powietrza w naszym regionie stanowi duży problem zarówno dla mieszkańców jaki i władz, wciąż poszukiwane są nowe technologie, projekty edukacyjne oraz fundusze na walkę ze smogiem. 27 listopada w Łodzi odbyło się seminarium pod nazwą "Narzędzia ochrony powietrza w Województwie Łódzkim". Wsród prelegentów byli zarówno przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Ministerstwa Środowiska, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz ludzie nauki. W przerwach między wykładami uczestnicy zapraszani byli na degustację lokalnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich Brójce.

promujelodzkie28 Listopada 2019
Film z wyjazdu rolników zainteresowanych RHD do Ochli30 Października 2019
SUKCES LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

 

Leader Dziś I Jutro Konferencja (19)

 

W dniach 1 i 2 października 2019 roku w Mąchocicach Kapitulnych odbyła się konferencja pn. „Leader dziś i jutro”. Konferencja odbyła się  pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Podczas spotkania podsumowano realizację lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018.

W ramach instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” , społeczność z danego obszaru tworzy partnerstwa lokalne, a one opracowują i realizują strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Lokalne Grupy Działania między innymi LGD „STER” zarządzają środkami przyznanymi im na realizację tych strategii, a wybór operacji do finansowania dokonywany jest przez rady składające się z przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.

Efekty wdrażania PROW poprzez instrument „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” są widoczne w całej Polsce.
W kończącym się okresie programowania powstało 10 tysięcy nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, zrealizowano ponad 5 tysięcy projektów, które dotyczą wybudowanej i przebudowanej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, a ponad 800 projektów dotyczyło zachowywania dziedzictwa kulturowego. Powstało ponadto ponad 30 inkubatorów lokalnego przetwarzania produktów rolnych.

Gratulacje  Lokalnym Grupom Działania za osiągnięte efekty, złożył Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poza przedstawicielami rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej. W drugim dniu konferencji uczestnicy dyskutowali m. in. o perspektywach i wyzwaniach „Leadera” po roku 2021.

 03 Października 2019
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 579186 osób!
Copyright by GekoNET


.