Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 
Nabór do projektu grantowego dla osób 50+ z terenu Gminy Brójce

Nabór do projektu grantowego dla osób 50+ z terenu gminy Brójce08 Sierpnia 2019
Ogólnopolski Festiwal Produktu Lokalnego

W dniach 28 - 29 września 2019 r. odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Produktu Lokalnego „Skarby Regionów” w Lubochni. Zapraszamy i zachęcamy do udziału w nim producentów, twórców sztuki ludowej, rzemieślników, osoby indywidualne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe oraz inne zainteresowane podmioty.

FORMULARZ doc, pdf

Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie.

REGULAMIN

Celem festiwalu jest wzmocnienie zaangażowania lokalnej społeczności w działania twórcze oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców wsi i małych miejscowości, identyfikacja polskiego dziedzictwa kulinarnego i rękodzielniczego, które może służyć budowie produktu lokalnego i marki regionu, zgromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych potrawach stanowiących dziedzictwo kulinarne Polski oraz promocja rękodzieła i sztuki ludowej. 

Pytania dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie związanych z organizacją imprezy prosimy kierować do:

Gmina Lubochnia tel. 44 7103510   wew.76, promocja@lubochnia.pl02 Sierpnia 2019
Nabór na wolne stanowisko pracy.

Stowarzyszenie LGD STER ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Stanowisko: Specjalista ds. promocji i informacji.

Miejsce pracy: Andrespol, ul. Rokicińska 125 lok.26

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2019 r.

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę
1. na okres próbny: 1 etat, 1 miesiąc,
2. następnie na czas określony: 1 etat, 6 miesięcy

Zadania specjalisty ds. promocji i informacji:
1. Promocja przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie LGD STER,
2. Współpraca z JST, mieszkańcami i beneficjentami,
3. Obsługa posiedzeń Rady i Zarządu LGD,
4. Obsługa naboru wniosków składanych w ramach realizacji LSR oraz pisanie wniosków na projekty własne Stowarzyszenia,
5. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
6. Przygotowywanie grafik użytkowych typu: plakat, zaproszenie, ogłoszenie,
7. Prowadzenie profili w mediach społecznościowych i administrowanie strony internetowej,
8. Fotograficzna obsługa imprez kulturalnych,
9. Pisanie informacji prasowych i artykułów.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Staż pracy minimum 3 lata,
3. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz znajomość zagadnień Leader,
4. Prawo jazdy kat. B,

Kwalifikacje pożądane i doświadczenie zawodowe:
1. Minimum roczne doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej
2. Znajomość dowolnego programu graficznego,

Dodatkowe preferowane cechy kandydata:

 1. Zaangażowanie społeczne,
 2. Myślenie projektowe,
 3. Rozumienie potrzeb i walorów obszarów wiejskich,         
 4. Gotowość do pracy w weekendy,                                 
 5. Znajomość języka angielskiego,

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
 2. Praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 3. Pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze budynku, bez windy i podjazdu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne
1. List motywacyjny;
2. Życiorys – curriculum vitae;
3. Oryginał kwestionariusza osobowego według załączonego wzoru;
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6. Dokumenty poświadczające staż pracy i wymagane doświadczenie zawodowe;
7. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych w celu skorzystania z dodatkowych uprawnień, jest dobrowolne, ale niezbędne aby zrealizować uprawnienie. Dane przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody podawane są dobrowolnie. Ich niepodanie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla kandydata.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Miejsce i termin składania
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER”

ul. Rokicińska 125 lokal 26 (I piętro) w Andrespolu lub drogą pocztową na adres biura LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. promocji i informacji” (liczy się data wpływu do biura LGD).
Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2019 r. o godzinie 15:00.

Dodatkowe informacje
1. Nabór  przeprowadza się w dwóch etapach:
I. Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie przez Kierownika biura listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
II. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów spełniających wymagania formalne.
2. Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie, a także otrzymają informacje dotyczące kolejnego etapu poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).
3. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zadań realizowanych na wolnym stanowisku pracy udziela Gabriela Robak – Kierownik biura LGD, w godz. od 9:00 do 15:00,tel. 42/ 642-25-64 lub 511088025 adres e-mail: biuro@lgd-ster.pl
4. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” powtórzy nabór w przypadku nie wyłonienia kandydata spełniającego wymagania w pierwszym terminie.

kwestionariusz osobowy31 Lipca 2019
SZKOLENIE

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach wraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Rolniczy Handel Detaliczny i promocja produktów lokalnych”
w terminie 13 sierpnia 2019 roku od godz. 10.00 w Bratoszewicach

Szkolenie przeznaczone jest dla rolników produkujących zgodnie z ustawą o rolniczym handlu detalicznym, i dla zainteresowanych taką produkcją, także dla producentów w zakresie małej ograniczonej działalności lokalnej
oraz dla producentów produktów tradycyjnych wpisanych na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W programie szkolenia:

1.  Rolniczy Handel Detaliczny uwarunkowania sprzedaży produktów przetworzonych z gospodarstwa rolnego, obecny stan prawny – Barbara Sałata, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu

2. Wymogi związane z etykietowaniem produktów sprzedawanych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego  - przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych w Łodzi 

3. Wymogi dotyczące badań mikrobiologicznych produktów przetworzonych sprzedawanych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – przedstawiciel Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi

Planowane szkolenie jest organizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i jest podstawą do planowanych działań promocyjnych producentów produktów lokalnych, tradycyjnych
i w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, w tym poprzez wydawnictwa i organizację targów w Łodzi.

 Zapraszamy !

Proszę o potwierdzenie obecności na szkoleniu mailowo lub telefonicznie do dnia: 6 sierpnia br.

Edyta Kijak  – tel. 42/ 719 89 28, -29; wew. 319; 519  646  530

e-mail: e.kijak@lodr-bratoszewice.pl

oraz Anna Walas tel. 785360548, e-mail: a.walas@lodr-bratoszewice.pl

SZCZEGÓŁY

 
24 Lipca 2019
Nabór na wolne stanowisko pracy.

Stowarzyszenie LGD STER ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Stanowisko: Specjalista ds. promocji i informacji.

Miejsce pracy: Andrespol, ul. Rokicińska 125 lok.26

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2019 r.

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę
1. na okres próbny: 1 etat, 1 miesiąc,
2. następnie na czas określony: 1 etat, 6 miesięcy

Zadania specjalisty ds. promocji i informacji:
1. Promocja przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie LGD STER,
2. Współpraca z JST, mieszkańcami i beneficjentami,
3. Obsługa posiedzeń Rady i Zarządu LGD,
4. Obsługa naboru wniosków składanych w ramach realizacji LSR oraz pisanie wniosków na projekty własne Stowarzyszenia,
5. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
6. Przygotowywanie grafik użytkowych typu: plakat, zaproszenie, ogłoszenie,
7. Prowadzenie profili w mediach społecznościowych i administrowanie strony internetowej,
8. Fotograficzna obsługa imprez kulturalnych,
9. Pisanie informacji prasowych i artykułów.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Staż pracy minimum 3 lata,
3. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz znajomość zagadnień Leader,
4. Prawo jazdy kat. B,

Kwalifikacje pożądane i doświadczenie zawodowe:
1. Minimum roczne doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej
2. Znajomość dowolnego programu graficznego,

Dodatkowe preferowane cechy kandydata:

 1. Zaangażowanie społeczne,
 2. Myślenie projektowe,
 3. Rozumienie potrzeb i walorów obszarów wiejskich,         
 4. Gotowość do pracy w weekendy,                                 
 5. Znajomość języka angielskiego,

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
 2. Praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 3. Pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze budynku, bez windy i podjazdu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne
1. List motywacyjny;
2. Życiorys – curriculum vitae;
3. Oryginał kwestionariusza osobowego według załączonego wzoru;
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6. Dokumenty poświadczające staż pracy i wymagane doświadczenie zawodowe;
7. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych w celu skorzystania z dodatkowych uprawnień, jest dobrowolne, ale niezbędne aby zrealizować uprawnienie. Dane przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody podawane są dobrowolnie. Ich niepodanie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla kandydata.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Miejsce i termin składania
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER”

ul. Rokicińska 125 lokal 26 (I piętro) w Andrespolu lub drogą pocztową na adres biura LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. promocji i informacji” (liczy się data wpływu do biura LGD).
Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2019 r. o godzinie 15:00.

Dodatkowe informacje
1. Nabór  przeprowadza się w dwóch etapach:
I. Wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie przez Kierownika biura listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
II. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów spełniających wymagania formalne.
2. Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie, a także otrzymają informacje dotyczące kolejnego etapu poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).
3. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zadań realizowanych na wolnym stanowisku pracy udziela Gabriela Robak – Kierownik biura LGD, w godz. od 9:00 do 15:00,tel. 42/ 642-25-64 lub 511088025 adres e-mail: biuro@lgd-ster.pl
4. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” powtórzy nabór w przypadku nie wyłonienia kandydata spełniającego wymagania w pierwszym terminie.

kwestionariusz osobowy12 Lipca 2019
Niedziela w Rokicinach

r19 Czerwca 2019
Promocja polskiej kultury ludowej w Białorusi

Wyjazd Zespołu Pieśni Ludowej "OKARYNA" z Justynowa i Janówki na XXVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Muzyki "Głosy Dniepru" pod patronatem honorowym Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową na naszym fanpage-u.

https://www.facebook.com/groups/lgd.ster/

FILM z drugiego dnia festiwalu

 mk 18 Czerwca 2019
BIURO NIECZYNNE

Szanowni Państwo,

z powodu wyjazdu służbowego pracowników, 14 (piątek) i 17 (poniedziałek) czerwca 2019 r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. 14 Czerwca 2019
Wyjazd Zespołu OKARYNA

LGD STER oraz Zespół Pieśni Ludowej „ OKARYNA” z Justynowa i z Janówki będzie promować polską kulturę ludową podczas XXVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Muzyki „Głosy Dniepru”, który  odbędzie się  15-16 czerwca 2019 r. w Dubrownie na Białorusi. Zespół wystąpi na koncercie z repertuarem tradycyjnych polskich pieśni takich jak: Lipka Zielona, Kareta Złota, Modliła się dziewczyna, Słoneczko na zachodzie, Jechali Furmani czy Czerwone korale. Zespół przygotował występ sceniczny na 80 minut, w tym jeden utwór w języku białoruskim. 25 osób jedzie nie tylko z pieśnią, ale również licznymi symbolami naszej tradycji, wiary i patriotyzmu. Przygotowaliśmy m.in. flagi, haftowaną dekorację, lalkę w tradycyjnym stroju, bochen chleba, odlew Ostatniej Wieczerzy oraz liczne prezenty i dary. Wszystkie symbole naszej tradycji będą eksponowane w lokalnym muzeum historii w Dubrownie. Wyjazd obejmuje występ Zespołu z koncertem dla lokalnej społeczności i podczas koncertu galowego, defiladę prezentacyjną oraz udział i koncert podczas mszy świętej na zaproszenie polskiego księdza Władysława Szymkowicza i parafian.

Patronat honorowy nad wyjazdem Zespołu na XXVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Muzyki „Głosy Dniepru” objął Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

www.lodzkie.pl

k pp Finansowego wsparcia przeznaczonego na wyjazd Zespołu udzielili Urząd Gminy w Andrespolu, Województwo Łódzkie, LGD STER, Powiat Łódzki Wschodni oraz anonimowy sposnor. Wszystkim bardzo dziękujemy. 

  f Urząd Gminy Andrespol k 

 po ok13 Czerwca 2019
Rajd Rowerowy na Orientację

Azymut

9 czerwca na obszarze gmin - Brójce, Rokiciny, Andrespol, Nowosolna oraz w okolicy, odbędzie się Rajd Rowerowy na Orientację pod hasłem "Azymut na Łódzkie" w ramach obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego.

Zabawa polega na odnalezieniu 10 - 20 punktów zaznaczonych na mapie organizatora, w możliwie najkrótszym czasie. Udział tylko na rowerach. Do zabawy można zgłosić się indywidualnie lub grupowo. Trasa rodzinna skierowana jest wyłącznie dla grup z min. jednym dzieckiem do lat 15. Przewidujemy atrakcje na wybranych punktach rajdu oraz przy scenie w Woli Rakowej.

Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca 2019 r.; rejestracja uczestników od 8.00 do 10.00. Przewidywany czas rajdu 4 - 6 godz.

Start i meta: Wola Rakowa - scena w parku, ul. Szkolna 1, gm. Brójce

Zasięg tras: grupa rodzinna - około 20 km, trasa MEGA - około 80 km na terenie gmin Brójce, Andrespol, Rokiciny, Nowosolna i okolice.

Zapewniamy: dobrą zabawę, zdrową rywalizację, nagrody dla zwycięzców, poczęstunek, ognisko, ubezpieczenie imprezy.

Udział jest BEZPŁATNY. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. 

Formularz zgłoszeniowy pod linkiem

i szczegóły na: www.s-r-b.pl 

na FB Strefa Rowerowa Brzeziny  i Stowarzyszenie LGD STER

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl

PATRONAT HONOROWY - MARSZAŁEK WOJEWÓDZKTWA ŁÓDZKIEGO GRZEGORZ SCHREIBER. 

 

łódzkie pr łódzkie pro  wł05 Czerwca 2019
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 360055 osób!
Copyright by GekoNET


.