Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 
Uwaga! Nieprawidłowe działanie generatora wniosków

W związku z przekazanymi przez ARiMR informacjami o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu, rozważane jest zablokowanie przez ARiMR możliwości korzystania z tego narzędzia do czasu usunięcia błędów.

Mając jednak na uwadze trwające oraz ogłoszone nabory wniosków w tym poddziałaniu, generator wciąż jest dostępny. ARiMR jest w trakcie  ustalania terminu, od którego będzie możliwe czasowe wyłączenie generatora.

Zwracamy się z prośbą do osób, które już zaczęły przygotowywanie swoich biznesplanów przy wykorzystaniu generatora, aby kontynuować wypełnianie biznesplanów w dokumentach doc. Powyższe obowiązuje do odwołania.26 Stycznia 2017
Zwyczajne Walne Zebranie

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 9 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze.
W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 18:00. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu lub/oraz odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do składu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Zebrania.
  Osoby, które nie będą mogły przybyć na zebranie proszę o wypełnienie pełnomocnictwa i przekazanie osobie, która będzie pełnomocnikiem do głosowania na zebraniu.


25 Stycznia 2017
Ankieta

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ankietą monitorującą i wypełnienia jej formularza, można tego dokonać online lub pobierając załączony poniżej formularz. Wypełnioną ankietę można przekazać nam osobiście w biurze (Andrespol, Rokicińska 125 lok. 26) lub przesyłając skan na adres: promocja @lgd-ster.pl.

FORMULARZ ANKIETY

Ankieta online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDrMvVLRdFyCMzDA6MVEMIIqPvirqLCEF8xngF5MDWYpHSHw/viewform

Dziękujemy!27 Grudnia 2016
Nasz spot w TVP 3 ŁÓDŹ

Jeszcze do 30 grudnia możecie Państwo oglądać w TVP 3 ŁÓDŹ spot telewizyjny promujący naszą działalność, który jest emitowany w godzinach ok. 18:45 i 20:25. Spot można obejrzeć również na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/groups/lgd.ster/

Zapraszamy!27 Grudnia 2016

Życzenia17 Grudnia 2016
Przekierowanie do wniosku i pozostałych dokumentów o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii RLKS

Zapraszamy, na stronę ARiMR http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra… gdzie znajduje się zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020" oraz Generator wniosku12 Grudnia 2016
Jubileusz 10-lecia LGD STER

Serdecznie zapraszamy Członków i sympatyków Stowarszyszenia LGD STER na Jubileusz 10-lecia!Zaproszenie02 Grudnia 2016

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy jutro, 25 października 2016 r. o godzinie 10.00 na spotkanie szkoleniowo - informacyjne w Urzędzie Gminy Brójce.24 Października 2016
Najważniejsze informacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy prezentację dotyczącą zmian w rozporządzeniu MRIRW nr 1570, dwie prezentacje dotyczące kryteriów wyboru operacji z dodatkowymi wyjaśnieniami, oraz interpretacje ARiMR dotyczące najczęściej zadawanych pytań. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami!

Prezentacja - nowelizacja rozporządzenia

Prezentacja - kryteria wyboru operacji dot. podjęcia działaności gospodarczej

Prezentacja - kryteria wyboru operacji dot. rozwoju działaności gospodarczej

Interpretacja nr 1 środki transportu

Interpretacja nr 2 środki transportu

Interpretacja nr 3 zakup wózków widłowych

Interpretacja nr 4 - 32 różne pytania

Interpretacja nr 5

Interpratacja nr 619 Października 2016
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 579164 osób!
Copyright by GekoNET


.