Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 
Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie LGD STER ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalisty ds. promocji i informacji. Termin składania ofert upływa w dniu 18 maja 2016 r. o godzinie 15:30.

Specjalista ds. promocji i informacji

 Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. staż pracy minimum 3 lata,
 3. wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz znajomość zagadnień Leader,
 4. prawo jazdy kat. B,

  Wymagane umiejętności:

 1. zdolności organizacyjne, komunikacyjne i interpersonalne,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word i Excel oraz umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych,
 4. znajomość pracy biurowej,
 5. znajomość obsługi urządzeń biurowych,

 Kwalifikacje pożądane i doświadczenie zawodowe:

 1. minimum roczne doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej
 2. podstawowa znajomość dowolnego programu  graficznego,

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w dokumencie "Ogłoszenie"

Kwestionariusz osobowy03 Maja 2016

W dniach 2-4 maja biuro LGD będzie nieczynne.

W dniu 5 maja biuro będzie czynne do godziny 10.00.

Za utrudnienia przepraszamy29 Kwietnia 2016
Wyniki konkursu

Szanowni Państwo, informuję, że Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" została wybrana do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2014-2020. Niestety ze względu na ograniczoną ilość środków, budżet o który wnioskowaliśmy zostanie pomniejszony. Niemniej jednak cieszymy się, że Beneficjenci z naszego obszaru będą mogli skorzystać z dofinansowania swoich inwestycji i działań wspierających rozwój gmin.

Lista ocenionych Lokalnych Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność26 Kwietnia 2016

Wyniki konkursu na wybór LGD do realizacji Startegii (LSR) mają zostać ogłoszone po 26 kwietnia.24 Marca 2016
Realizacja Loklanej Strategii Rozowju w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zaponania się z nową stroną Stowarzyszenia LGD STER.

Informujemy, że Stowarzyszenie złożyło w ramach "Konkursu o Wybór Startegii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność" nową LSR do wdrażania na obszarze czterech gmin partnerskich Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny.
Obecnie czekamy na wyniki konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi nowego PROW 2014-2020 w zakładce "LSR 2014-2020".

Mamy nadzieję, że po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku, będziemy mogli kontynuować działalność promocyjną i aktywizacyjną na obszarze gmin członkowskich Stowarzyszenia.

Informacje o dotychczasowej działalności znajdą Państwo klikając zakładkę "Poprzednia wersja strony".17 Marca 2016
Biuro nieczynne

W dniu 18 marca biuro LGD STER będzie nieczynne.17 Marca 2016
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 26 stycznia 2016 roku (wtorek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach-Kolonii, ul. Sienkiewicza 1, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie Zebrania i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści Uchwał od nr 4/2015 do nr 31/2015 z dnia 15.12.2015 NWZdotyczących zmian w składzie Rady Stowarzyszenia.

6.     Wolne wnioski.

7   Zamknięcie Zebrania.


Osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa.

W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 17:30  uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.14 Stycznia 2016
Plan włączenia społeczności loklanej

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 851);27 Grudnia 2015
Życzenia Świąteczne16 Grudnia 2015
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 15 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 64, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian  w składzie Rady Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia i uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Obrad Walnego Zebrania.
 12. Omówienie i konsultacja społeczna nowej LSR.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zebrania.


Osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa.

W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 17:30  uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.11 Grudnia 2015
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 579178 osób!
Copyright by GekoNET


.