Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 
Wsparcie Biznesu ze środków LEADER 2014-2020

Zapraszam Państwa na spotkanie organizowane 9.11.2015 o godz. 18.00 przez Gminę Rokiciny i Stowarzyszenie LGD STER dotyczące pozyskania środków na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej.
Podczas spotkania będzie można wypełnić fiszkę projektową dotycząca realizacji operacji przy wsparciu ze środków EFFROW w latach 2016-2022.04 Listopada 2015
Rozporządzenie z dnia 24.09.2015

Zapraszam Beneficjentów do zapoznania się z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202019 Października 2015
Informacja

Szanowni Państwo, w dniu 15 października biuro LGD STER będzie czynne do godziny 15.00.15 Października 2015
Biuro nieczynne

Szanowni Państwo, w dniu 9 października biuro LGD STER będzie nieczynne z powodu urlopu.08 Października 2015
Warsztaty dla dzieci i dorosłych

            „Okna Wyobraźni. Warsztaty z książka obrazową i artystyczną” to projekt realizowany w Gminie Andrespol przez Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra” dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach priorytetu "Promocja literatury i czytelnictwa" przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER” oraz własnych środków finansowych. Celem projektu jest popularyzowanie literatury, czytelnictwa i aktywnej postawy wobec szeroko rozumianej kultury wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli, opiekunów i bibliotekarzy, mających kontakt z najmłodszymi czytelnikami. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Galeria  
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 3
zdjęcie nr 407 Października 2015
Nowa perspektywa finansowa w ramach PROW 2014-2020
Informujemy, że Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" jest w trakcie przygotowywania dokumentu strategicznego pn. "Lokalna Strategia Rozwoju" opracowywanego na lata 2015-2022. Dokument zostanie opracowany dla obszaru 4 gmin członkowskich Stowarzyszenia: gminy Andrespol, gminy Nowosolna, gminy Rokiciny i gminy Brójce. Dokumenty legislacyjne dotyczące nowego okresu finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich znajdą Państwo na stronie MRiRW - Legislacja PROW 2014-2020
W związku z opracowywaniem nowej LSR zapraszamy wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, organizacje i przedsiębiorców do zgłaszania w biurze LGD propozycji realizacji projektów na lata 2016 - 2022.

07 Października 2015
Informacja Zarządu Stowarzyszenia LGD STER
Zarząd Stowarzyszenia LGD STER informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu pt."Finansowane spoza gminy" dotyczącego relacji z Konsultacji Społecznych w Wiśniowej Górze (w dniu 8.09.2015r.), który ukazał się w 3 numerze miesięcznika Gminy Andrespol "W Centrum Polski". Treść artykułu nie była konsultowana z biurem LGD ani nie została przedstawiona do akceptacji Zarządu LGD.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie wzięły udział w spotkaniu. Zachęcamy naszych Wnioskodawców i przypominamy o możliwości kontaktowania się z biurem LGD w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 i zgłaszania swoich pomysłów na projekty.


29 Września 2015
Środa 30 września - biuro czynne od 9 - 13

Szanowni Państwo, w związku z wyjazdem na konferencję w dniu 30 września br. biuro LGD STER będzie czynne w godzinach 9.00-13.00.29 Września 2015
Konsultacje Społeczne na terenie obszaru LGD STER

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję za przybycie i aktywny udział w Konsultacjach Społecznych przeprowadzonych w celu uzyskania opinii mieszkańców gmin, przedsiębiorców i lokalnych aktywistów na temat słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń obszaru działania LGD STER a także konsultacji celów nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Materiały i informacje zebrane podczas spotkań zostaną opracowane i przedstawione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD STER.

Zdjęcie Konsultacje w Bukowcu

Zdjęcie Konsultacje w Wiśniowej Górze

Zdjęcie Konsultacje w Plichtowie

Zdjęcie Konsultacje w Rokicinach-Kolonii21 Września 2015
Plan włączenia społeczności lokalnej
Ponownie przedstawiamy Plan włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR. Lokalna Strategia Rozwoju będzie tworzona przy udziale partycypacyjnych metod konsultacji z mieszkańcami gmin członkowskich Stowarzyszenia LGD STER, w ramach których zostanie zorganizowane jedno spotkanie, na obszarze każdej z gmin oraz rozkolportowane zostaną ankiety socjologiczne. Ankiety diagnozujące poziom zadowolenia z zamieszkania na obszarze gmin członkowskich zostaną skonstruowane w taki sposób, aby mieszkańcy gmin mogli wypowiedzieć się nt. diagnozy sytuacji obecnej na zamieszkałym obszarze (stan dróg i infrastruktury rekreacyjnej, dostęp do opieki medycznej i edukacji itp.) oraz zaproponować kierunki rozwoju danej gminy oraz całego obszaru partnerstwa.Opracowanie przez eksperta wyników z ankiet posłuży jako podstawa do sporządzenia analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Wstępna analiza SWOT, wykonana na podstawie ankiet, będzie następnie konsultowana z mieszkańcami każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenia, na spotkaniach zaplanowanych zgodnie z harmonogramem wymienionym w pkt. 5.   Podczas ww. spotkań zakłada się również uzgodnienie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, oraz przedstawicielami sektora społecznego i publicznego przykładów inwestycji i projektów, koniecznych do zrealizowania na obszarze wdrażania LSR, które będą współfinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020, a które posłużą do opracowania celów LSR. Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia LGD STER będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez 30 139 mieszkańców, w związku z czym wymiar zatrudnienia wynosi 1 etat. Osoba na stanowisku Kierownika biura jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Do umowy sporządzono dwa aneksy: pierwszy zmienia wymiar zatrudnienia z 1/2 etatu na 1 etat od dnia 01.05.2015 r., natomiast drugi wydłuża okres zatrudnienia do 30.04.2016 r. Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą na obszarze LGD planowanym do objęcia LSR, to dwa dni, Poniedziałek i Środa od godziny 9.00 do 13.00. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR to www.lgd-ster.pl Harmonogram Konsultacji Społecznych w gminach członkowskich LGD STER: Gmina Brójce - Bukowiec 3.09.2015; Gmina Andrespol - Wiśniowa Góra 08.09.2015; Gmina Nowosolna - Plichtów 14.09.2015; Gmina Rokiciny - Rokiciny-Kolonia 15.09.2015

21 Września 2015
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 540608 osób!
Copyright by GekoNET


.