Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 
Informacja Zarządu Stowarzyszenia LGD STER
Zarząd Stowarzyszenia LGD STER informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu pt."Finansowane spoza gminy" dotyczącego relacji z Konsultacji Społecznych w Wiśniowej Górze (w dniu 8.09.2015r.), który ukazał się w 3 numerze miesięcznika Gminy Andrespol "W Centrum Polski". Treść artykułu nie była konsultowana z biurem LGD ani nie została przedstawiona do akceptacji Zarządu LGD.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie wzięły udział w spotkaniu. Zachęcamy naszych Wnioskodawców i przypominamy o możliwości kontaktowania się z biurem LGD w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 i zgłaszania swoich pomysłów na projekty.


29 Września 2015
Środa 30 września - biuro czynne od 9 - 13

Szanowni Państwo, w związku z wyjazdem na konferencję w dniu 30 września br. biuro LGD STER będzie czynne w godzinach 9.00-13.00.29 Września 2015
Konsultacje Społeczne na terenie obszaru LGD STER

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję za przybycie i aktywny udział w Konsultacjach Społecznych przeprowadzonych w celu uzyskania opinii mieszkańców gmin, przedsiębiorców i lokalnych aktywistów na temat słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń obszaru działania LGD STER a także konsultacji celów nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Materiały i informacje zebrane podczas spotkań zostaną opracowane i przedstawione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD STER.

Zdjęcie Konsultacje w Bukowcu

Zdjęcie Konsultacje w Wiśniowej Górze

Zdjęcie Konsultacje w Plichtowie

Zdjęcie Konsultacje w Rokicinach-Kolonii21 Września 2015
Plan włączenia społeczności lokalnej
Ponownie przedstawiamy Plan włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR. Lokalna Strategia Rozwoju będzie tworzona przy udziale partycypacyjnych metod konsultacji z mieszkańcami gmin członkowskich Stowarzyszenia LGD STER, w ramach których zostanie zorganizowane jedno spotkanie, na obszarze każdej z gmin oraz rozkolportowane zostaną ankiety socjologiczne. Ankiety diagnozujące poziom zadowolenia z zamieszkania na obszarze gmin członkowskich zostaną skonstruowane w taki sposób, aby mieszkańcy gmin mogli wypowiedzieć się nt. diagnozy sytuacji obecnej na zamieszkałym obszarze (stan dróg i infrastruktury rekreacyjnej, dostęp do opieki medycznej i edukacji itp.) oraz zaproponować kierunki rozwoju danej gminy oraz całego obszaru partnerstwa.Opracowanie przez eksperta wyników z ankiet posłuży jako podstawa do sporządzenia analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Wstępna analiza SWOT, wykonana na podstawie ankiet, będzie następnie konsultowana z mieszkańcami każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenia, na spotkaniach zaplanowanych zgodnie z harmonogramem wymienionym w pkt. 5.   Podczas ww. spotkań zakłada się również uzgodnienie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, oraz przedstawicielami sektora społecznego i publicznego przykładów inwestycji i projektów, koniecznych do zrealizowania na obszarze wdrażania LSR, które będą współfinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020, a które posłużą do opracowania celów LSR. Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia LGD STER będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez 30 139 mieszkańców, w związku z czym wymiar zatrudnienia wynosi 1 etat. Osoba na stanowisku Kierownika biura jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Do umowy sporządzono dwa aneksy: pierwszy zmienia wymiar zatrudnienia z 1/2 etatu na 1 etat od dnia 01.05.2015 r., natomiast drugi wydłuża okres zatrudnienia do 30.04.2016 r. Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą na obszarze LGD planowanym do objęcia LSR, to dwa dni, Poniedziałek i Środa od godziny 9.00 do 13.00. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR to www.lgd-ster.pl Harmonogram Konsultacji Społecznych w gminach członkowskich LGD STER: Gmina Brójce - Bukowiec 3.09.2015; Gmina Andrespol - Wiśniowa Góra 08.09.2015; Gmina Nowosolna - Plichtów 14.09.2015; Gmina Rokiciny - Rokiciny-Kolonia 15.09.2015

21 Września 2015
Konsultacje Społeczne w Rokicinach - Kolonii

Zapraszamy mieszkańców Gminy Rokiciny na Konsultacje Społeczne w Rokicinach-Kolonii 15.09.2015 r.15 Września 2015
Koncert Trzech Tenorów w Bedoniu Przykościelnym

Dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia LGD STER, mieszkańcy gminy Andrespol mieli okazję podziwiać Trzech Polskich Tenorów, którzy gościli w sobotni wieczór, 29 sierpnia br. w Kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu Przykościelnym. Zapraszamy do zapoznania się z recenzją z koncertu oraz do obejrzenia galerii.

Recenzja

GALERIA
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3
Zdjęcie nr 4
Zdjęcie nr 510 Września 2015
V Gminno- Parafialne Dożynki w Gminie Rokiciny

Stowarzyszenie LGD STER było współorganizatorem V Gminno- Parafialnych Dożynek w Gminie Rokiciny, które odbyły się w niedzielę 6 września w Rokicinach-Kolonii. Zapraszamy do zapoznania się z Recenzją Gminy Rokiciny z Dożynek.10 Września 2015
Konsultacje Społeczne w Plichtowie

Zapraszamy mieszkańców Gminy Nowosolna na Konsultacje Społeczne w Plichtowie 14.09.2015 r.10 Września 2015
Konsultacje Społeczne w Wiśniowej Górze
07 Września 2015
Biuro nieczynne
Szanowni Państwo, w dniu 1 września biuro LGD STER będzie nieczynne z powodu urlopu

31 Sierpnia 2015
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 596075 osób!
Copyright by GekoNET


.