Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 
Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka "BIESIADA W STEFANOWIE"


21 Maja 2015
Konkurs na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach 2015
Zapraszamy do udziału w konkursie im. Stanisława Czernieckiego na
NAJLEPSZĄ PUBLIKACJĘ O LOKALNYCH I REGIONALNYCH KULINARIACH W 2015
ROKU Z NAGRODĄ W FORMIE PUCHARU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.

Konkurs ma charakter otwarty. Zgłoszenia może dokonać każdy, w
szczególności podmioty, które wydały publikację kulinarną, są jej
autorami lub wykazują związek z publikacją. Nagroda przysługuje
wydawcy bądź autorowi publikacji. Publikacja powinna zawierać
przepisy na potrawy związane z obszarem geograficznym, który
charakteryzuje się szczególnymi cechami
regionalnymi i lokalnymi.

Publikacje do konkursu należy zgłaszać do 1 CZERWCA 2015 ROKU,
przesyłając formularz zgłoszeniowy drogą mailową na adres
biuro@dolinaraby.pl i przynajmniej jeden egzemplarz publikacji na adres
biura LGD „Dolina Raby" Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów.
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

27 Kwietnia 2015
Bezpłatny wyjazd studyjny na Pojezierze Suwalskie - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym w dniach 5-7 maja 2015r. na Pojezierze Suwalskie. Wyjazd jest realizowany w ramach projektu "Między Wschodem a Zachodem" finansowanego ze środków Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Celem wyjazdu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez wymianę doświadczeń i podniesienie kompetencji w zakresie kompleksowego rozwoju infrastruktury turystycznej.

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy: doradców rolniczych, przedstawicieli LGD, stowarzyszeń, nauczycieli rolniczych szkół średnich oraz przedsiębiorców z obszarów wiejskich.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia, transportu oraz dydaktyki. Osobom przyjeżdżającym w przeddzień wyjazdu studyjnego organizator zapewnia nocleg oraz śniadanie w I dniu wyjazdu studyjnego.


Szczegóły w linku27 Kwietnia 2015
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD STER
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się
11 maja 2015 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym, Wiączyń Dolny 18, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania “STER”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.

 

Osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa.


W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 17:30  uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


Uchwała Zarządu

27 Kwietnia 2015
Ankieta Nordic Walking
Zapraszamy wszystkie osoby, które korzystają z wytyczonych tras Nordic Walking w gminach Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rokiciny i Drzewica lub kiedykolwiek brały udział w biegu zorganizowanym na tych szlakach, do wypełnienia anonimowej ANKIETY NORDIC WALKING. Wypełnioną ankietę można składać bezpośrednio w biurze LGD w Andrespolu, lub przesłać na adres biuro@lgd-ster.pl
Ankieta Nordic Walking
Wersja edytowalna ankiety

16 Kwietnia 2015
Życzenia Świąteczne


04 Kwietnia 2015
GRANT NA LEPSZY START

GRANT NA LEPSZY START to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych (istniejących nie dłużej niż 18 miesięcy) oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego. Wspieramy udzielając doradztwa oraz organizując konkursy na mikrodotacje w wysokości do 5 tys. zł na inicjatywy oddolne. To jedno z pierwszych takich przedsięwzięć, w którym o środki mogą się ubiegać poza formalnie zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi także grupy działające nieformalnie (koła gospodyń wiejskich, grupy młodzieżowe, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie itp.).


Informacja ogólna
Szczegóły projektu
Plakat02 Kwietnia 2015
Konkurs regionalny „MÓJ RYNEK – MÓJ PRODUKT 2015”.
Zapraszamy do udziału w konkursie "MÓJ RYNEK - MÓJ PRODUKT 2015"
Szczegóły konkursu w regulaminie, który mogą Państwo znaleźć na stronie KSOW  www.lodzkie.ksow.pl


Formularz konkursu
Regulamin konkursu

30 Marca 2015
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce organizuje ogólnopolską akcję promocyjną pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Do udziału w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich” mogą zgłaszać się beneficjenci, którzy otrzymali dotację w ramach PROW 2007-2013 i spełniają wymagania regulaminu.

Aby wziąć udział w II edycji akcji, wystarczy „otworzyć” swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja 2015 r. Szczegóły imprezy, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.dniotwarte.eu. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich upływa w dniu 3 kwietnia 2015 r.


Regulamin
Zaproszenie

30 Marca 2015
Ankieta Nordic Walking
Zapraszamy wszystkie osoby, które korzystają z wytyczonych tras Nordic Walking w gminach Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rokiciny i Drzewica lub kiedykolwiek brały udział w biegu zorganizowanym na tych szlakach,  do wypełnienia anonimowej ANKIETY NORDIC WALKING. Wypełnioną ankietę można składać bezpośrednio w biurze LGD w Andrespolu, lub przesłać na adres biuro@lgd-ster.pl
Ankieta Nordic Walking

Wersja edytowalna ankiety w linku Ankieta NW doc

24 Lutego 2015
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 579161 osób!
Copyright by GekoNET


.