Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 
Zmiana godzin pracy biura

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA

5 marca 2019 r. - WTOREK, biuro Stowarzyszenia będzie NIECZYNNE

Za utrudnienia przepraszamy.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 511 088 025.

zmiana02 Marca 2019
Wesele w Lipinach

WESELE PO STAROPOLSKU

W Lipinach 23 lutego 2019 r. w budynku OSP (Lipiny 48A) odbyło się spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców gminy Nowosolna w koncepcji staropolskiej biesiady weselnej. Wydarzenie prawdziwie łączyło pokolenia i integrowało społeczność. W scenariuszu spotkania znalazły się scenki rodzajowe przypominające uczestnikom staropolskie tradycje weselne. W organizację zaangażowało się kilkadziesiąt osób. Utworzył się zespół ludowy zabawiający gości, zespół akordeonistów, grupa teatralna oraz team obsługi stołów. Nie zabrakło dbałości o szczegóły - pięknie przystrojona sala i stoły, ubrania organizatorów i gości w stylu staropolskim, którzy w 100% wpisali się w koncepcję zabawy. Dodatkowo wkorzystano materiały multimedialne - fragmenty filmu - wywiadu o staropolakich obrzędach i zwyczajach weselnych oraz klipy i pieśni ludowe zespołu Rokiczanka. Na stołach nie zabrakło wędlin i smalcu własnej produkcji, a menu było konsultowane z ekspertem z Muzeum Rozproszonego, autorki warsztatów kulinarnych opartych na polskich potrawach tradycyjnych.

Zapraszamy zainteresowanych na nowa stronę internetowa OSP w Lipinach: www.lipiny.gminanowosolna.pl

Kwota dofinansowania zadania wynosiła 9 765 zł.

WESELE WESELE WESELE WESELE WESELE WESELE WESELE WESELE WESELE WESELE WESELE

belka finansowanie01 Marca 2019

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA

26 lutego 2019 r.  biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 511-088-025.25 Lutego 2019
Warsztat refleksyjny

Przypominamy, że w poniedziałek 25 lutego w świetlicy wiejskiej w Bukowcu odbędzie się warsztat refleksyjny. Spotkanie to służy analizie działań Stowarzyszenia LGD STER, obecność naszych członków jest zatem rzeczą priorytetową. U nas przygotowania na finiszu, więc do zobaczenia w poniedziałek o 15.30!!

obraz22 Lutego 2019
Zapraszamy!

obraz22 Lutego 2019

W dniach  15-17 lutego 2019 r. w OSP Stare Skoszewy odbyły się warsztaty szkoleniowo – praktyczne pn. „Stare Skoszewy z nami bezpiecznie”, aktywizujące mieszkańców.  Zakres tematyczny zajęć obejmował: poznanie wiedzy tematycznej oraz przepisów, część praktyczną w zakresie pokonywania toru treningowego oraz zwalczania miejscowych zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – teoria i praktyka. Warsztat został zrealizowany w ramach projektu grantowego z zakresu Zachowania dziedzictwa lokalnego, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Galeria:21 Lutego 2019

"Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w IV Międzynarodowym Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek, który odbędzie się 30.03.2019 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Tematem przewodnim są oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego. W tym roku dodatkową kategorią są legendy, podania i mity Stobrawskiego Zielonego Szlaku!
Zgłoszenia przyjmowane są do 15.03.2019 r.
Szczegółowe informacje, regulaminy, formularz zgłoszeniowy oraz galeria zamków, pałaców, dworków i legend, podań, mitów Stobrawskiego Zielonego Szlaku na IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek można znaleźć na stronie:
http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek.html
Prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną o wybranym obiekcie.
Należy pamiętać, iż ilość miejsc jest ograniczona!
Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak jeszcze raz serdecznie zaprasza."13 Lutego 2019
Warsztaty teatralne - relacja

Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy materiał filmowo-zdjęciowy z warsztatów teatralnych zrealizowanych w gminie Rokiciny. Obserwując działania młodszej i starszej młodzieży z obszaru LGD STER, możemy powiedzieć tylko jedno - jesteśmy z Was bardzo dumni. Poniżej praca uczniów z klasy IVa z SP w Rokicinach.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu z warsztatów teatralnych. (KLIKNIJ na ikonkę)    link

Jaselka    Jaselka Jaselka  Jaselka  Jaselka Jaselka  Jaselka Jaselka Jaselka Jaselka Jaselka Jaselka Jaselka JaselkaJaselka
28 Stycznia 2019

zmiana

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA

25 stycznia 2019 r. - PIĄTEK, biuro Stowarzyszenia będzie NIECZYNNE

Za utrudnienia przepraszamy.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 511 088 025.23 Stycznia 2019
RUSZYŁA REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO - PIENIĄDZE DLA ORGANIZACJI LOKALNYCH.

3 IMPREZY, 2 WARSZTATY, 1 ALBUM PROMOCYJNY, QUESTY I DOPOSAŻENIA

Lokalna Grupa Działania „STER” rzutem na taśmę jeszcze w 2018 r. podpisała z Województwem Łódzkim umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji z zakresu Zachowania dziedzictwa lokalnego, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wobec powyższego do końca czerwca w 2019 r. w gminach Nowosolna i Rokiciny będzie zrealizowanych w sumie 7 projektów o łącznej wartości 118 284,00 zł.

Co będzie się działo?

Już w styczniu i lutym w budynku OSP Lipiny 48A odbędą się warsztaty z  tradycji kulinarnych województwa łódzkiego dla mieszkańców obszaru działania LGD STER. Do realizacji warsztatów zakupiono piekarnik elektryczny, który pozostanie w zasobach świetlicy wiejskiej w Lipinach. Warsztaty poprowadzi pełna energii, przysłowiowa kopalnia wiedzy o kulturach świata, a zwłaszcza ich kulinarnym aspekcie - pani Anna Maksymowicz, na co dzień zaangażowana w pracę Muzeum Rozproszonego w Łodzi. Przewiduje się udział łącznie 100 osób, po min. 10 uczestników w grupie. Czas spotkania to 5 godzin (10.00 – 15.00), podczas których przygotowane zostaną 3 posiłki. Mając jeszcze w pamięci warsztaty kulinarne organizowane w ramach projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury, realizowane w październiku i listopadzie 2018 r. przez LGD „STER”, gorąco zachęcamy do udziału.
Szczegółowy harmonogram spotkań:
Styczeń: 12, 13, 19, 20 i 26
Luty: 3, 9, 10, 16, 17.
26 I i 3 II dla grup rodzinnych.
Zapisy przyjmuje Katarzyna Kucharska, tel. 692 424 510. 

Kwota dofinansowania wynosi 23 400 zł.

WK

Również w Lipinach 23 lutego 2019 r. w budynku OSP (Lipiny 48A) odbędzie się spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców gminy Nowosolna w koncepcji staropolskiej biesiady weselnej. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna, priorytetem jest łączenie pokoleń. W programie przewidziano występ zespołu pieśni i tańca prezentujące przyśpiewki i obrzędy ludowe, poczęstunek z potraw staropolskich, zabawę taneczną z wodzirejem. Przewidywana liczba uczestników to 140 osób. Zainteresowani są proszeni o zgłaszanie się na numer telefonu podany na plakatach do dnia 20.01.2019 r.

W ramach projektu będzie sfinansowany zakup nagłośnienia, termosu obiadowego, catering, zatrudnienie wodzireja oraz usługa wykonania strony internetowej.

Kwota dofinansowania wynosi 9 765 zł.

 

„Stare Skoszewy z nami bezpiecznie” to hasło projektu w ramach planowanej organizacji warsztatów ćwiczebnych (szkoleniowo – praktycznych) aktywizujących potrzebę i praktyczne niesienie pomocy.

Warsztaty odbędą się w świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Stare Skoszewy 19B. w dniach  15-17 lutego 2019 r. Rekrutacja będzie prowadzona według kolejności zgłoszeń. Uczestnikami szkolenia mogą być młodzież i osoby dorosłe zainteresowane tematyką warsztatów, zamieszkujące na terenie gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny. W warsztatach będzie uczestniczyć 30 osób (2 grupy po 15 osób). Zajęcia potrwają w sumie 3 dni (dla każdej z grup) i odbędą się w Starych Skoszewach. Zakres tematyczny zajęć obejmować będzie: poznanie wiedzy tematycznej oraz przepisów, część praktyczną w zakresie pokonywania toru treningowego oraz zwalczania miejscowych zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na warsztaty będzie prowadzony nabór uczestników w formule otwartej. Informacji należy szukać na witrynie OSP Stare Skoszewy, UG Nowosolna oraz w lokalnych punktach przekazu informacji (min. tablice sołeckie, serwis sms). Warsztaty podsumuje wystawa zdjęć uczestników wszystkich zajęć otwarta podczas wspólnego spotkania. W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę warsztatów przez odpowiednich szkoleniowców.

Kwota dofinansowania wynosi 23 400 zł.

OSP w Starych Skoszewach będzie również organizować spotkanie integracyjne pod hasłem „Ostatki Skoszewskie 2019”, które są zaplanowane na 5 marca 2019 r. Staropolskie zwyczaje ostatkowe zaprezentują zebranym gościom członkowie KGW. Przewidziano występy lokalnych grup śpiewaczych i orkiestry dętej prezentację, spożywanie lokalnych wyrobów i produktów regionalnych oraz zabawę taneczną. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Informacja o spotkaniu integracyjno-kulturalnym zostanie umieszczona na witrynie OSP Stare Skoszewy, w Urzędach Gmin obszaru LGD, oraz w lokalnych punktach przekazu informacji – tablice sołeckie, serwis sms, strona LGD STER.

Na projekt składają się obsługa muzyczna i obsługa cateringowa wydarzenia.

Kwota dofinansowania wynosi 9 765 zł.

W gminie Rokiciny trzy projekty będzie realizować OSP z Łaznowa.

Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Łaznowie doposaży się w saksofon barytonowy oraz sprzęt nagłaśniający. Projekt otrzymał grant w kwocie 16 000 zł.

Strażacy zorganizują również dwa warsztaty w formie gier terenowych typu Quest rowerowy i pieszy, które będą dodane do aplikacji mobilnej. Dodatkowo do gier zostaną zaprojektowane i wydrukowane w ilości 2 000 szt. ulotki z zagadkami.  Dystrybucja ich będzie się odbywać poprzez OSP, szkoły, biblioteki, punkty informacji turystycznej oraz urząd gminy. W ramach projektu powstanie również album o charakterze informacyjno-promocyjnym w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu i będzie zawierał zdjęcia wraz z krótkimi opisami charakterystycznych miejsc i obiektów związanych z historią i tradycją – przydrożnych kapliczek, zabytków, urokliwych krajobrazów itp. Zdjęcia wydane na 24–stronicowym albumie, będą wykonane przez członków OSP Łaznów i mieszkańców gminy w ramach indywidualnej aktywności i ogłaszanych konkursów fotograficznych w gminie. OSP Łaznów do tego celu zakupi aparat fotograficzny tzw. lustrzankę cyfrową o rozdzielczości 18 Mpix., który będzie do dyspozycji członków OSP Łaznów i osób zainteresowanych przedsięwzięciem.

Kwota dofinansowania wynosi 21 954 zł.

Strażacy i społeczność lokalna zorganizują ponadto spotkanie dla mieszkańców obszaru LGD „STER” pod hasłem „Niedziela w Rokicinach”, które jest zaplanowane na  23 czerwca 2019 r. Główne wydarzenia zlokalizowane będą w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie odbędą się warsztaty z papieroplastyki i będzie można nabyć gotowe dzieła na stoisku z rękodziełem ludowym oraz w parku przy scenie w Rokicinach-Kolonia, gdzie oprócz koncertu, „dmuchańców” i animacji dla najmłodszych, odbędzie się pokaz umiejętności strażackich. Impreza będzie miała charakter otwarty, skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Rokiciny, terenu LGD "STER" i okolic. Przewidywana liczba uczestników to 400 osób.

Kwota dofinansowania z PROW wynosi 14 000 zł.

Udział we wszystkich ww. wydarzeniach jest nieodpłatny.

Loga07 Stycznia 2019
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 561341 osób!
Copyright by GekoNET


.