Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 
Godziny pracy biura

Informujemy, że 9 kwietnia (poniedziałek) biuro LGD będzie czynne od 10.30 do 15.30.06 Kwietnia 201828 Marca 2018
Zapraszamy na warsztaty15 Marca 2018
Nabór numer 1/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. 
Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

  • Termin: od 15 marca do 30 marca 2018 r.
  • Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER”, ul. Rokicińska 125 lok. 26, 95-020 Andrespol
  • Wniosek należy obowiązkowo wypełnić elektronicznie w generatorze wniosków systemu online.

 II.  Forma wsparcia:
Grantobiorca   może   uzyskać  wsparcie   finansowe   w   wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacone na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji nie zostanie uwzględniona:
-  kwota grantów udzielonych grantobiorcom w wysokości przekraczającej limit wynoszący 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD;
- kwota grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości  przekraczającej 20% kwoty środków przyznanych na dany projekt grantowy;
- grant udzielony grantobiorcy, który nie spełnia warunków, o których mowa w par. 13 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia[1].
Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31.03.2019 r.

III. Zakres tematyczny:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772, Dz.U.2017 poz. 1588).

IV. Zadanie:
W ramach naboru konkursowego przeprowadzone zostanie Wzmacnianie tradycji kulturowych poprzez organizację festynów, warsztatów i doposażenie świetlic – 3 sztuki, warsztaty dla strażaków i lokalnej społeczności – 2 sztuki oraz festyny i projekty promujące obszar LGD – 2 sztuki, które wpłyną na zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD i wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania. Realizacja zadania musi mieć charakter ogólnodostępny i pozytywnie oddziaływać na grupy defaworyzowane

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego01 Marca 2018
Nabór numer 1/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie

Limit dostępnych środków: 1.191.650,92 

Forma wsparcia: Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.16 Lutego 2018
Nabór numer 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infratstruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Limit dostępnych środków: 1.636.773,53 zł
Forma wsparcia:
Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.16 Lutego 2018

W dniu 12.02.2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrespolu odbył się warsztat refleksyjny będący elementem ewaluacji wewnętrznej on-going, wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), na temat realizacji przez Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
w ramach PROW 2014-2020.

Podczas ćwiczeń uczestnicy debatowali na temat działań Stowarzyszenia, bieżących problemów i sugerowanych zmian w dokumentach dotyczących wdrażania Startegii RLKS. 

Wszytkim Członkom naszego Stowarzyszenia oraz obecnym gościom, którzy wzięli udział w warsztatcie, serdecznie dziękujemy.

Sprawozdanie z warsztatu

Galeria:
zdjęcie
zdjęcie
https://www.facebook.com/groups/lgd.ster/14 Lutego 2018

Szanowni Państwo!

Ruszyły zapisy na warsztaty z mozaiki artystycznej, zajęcia dedykowane są niepełnosprawnym mieszkańcom obszaru LGD, oraz pozostałym osobom zainteresowanym taką formą twórczości. W trakcie warsztatów, każdy uczestnik pod okiem instruktorki Lizy Zienkiewicz, stworzy indywidualny projekt.

Terminy warsztatów:

17.01.2018 - Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

06.02.2018 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze - te warsztaty mają formę zamkniętą, wyłącznie dla mieszkańców placówki

15.02.2018 - Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach

21.02.2018 - Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 - 15:00, uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z biurem LGD STER, tel.: 511 088 025 lub bezpośrednio z domami kultury w gminach: Brójce, Nowosolna Rokiciny. Ilość miejsc ograniczona.


https://www.facebook.com/groups/lgd.ster/25 Stycznia 2018

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2018 biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.17 Stycznia 2018

Uwaga mieszkańcy gmin obszaru Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER". Rozpoczynamy prace nad kolejnym przedsięwzięciem. Operacja zakłada wyznaczenie i wytyczenie na mapach, oznakowanie w terenie, opracowanie map do aplikacji mobilnych, promocję (publikacje papierowe, eventy) - sieci szlaków pieszo, rowerowych – mających na celu uatrakcyjnienie regionu.

Obszar realizacji projektu: ANDRESPOL, BRÓJCE, BRZEZINY (miasto i gmina), JEŻÓW, KOLUSZKI, NOWOSOLNA, ROGÓW, ROKICINY.

REALIZATORZY: Stowarzyszenie Mroga (koordynator) i Stowarzyszenie LGD "STER".

POSZUKUJEMY: osób do współpracy (najlepiej dobrze znających teren, jeżdżących, biegających, spacerujących - aktywnie wypoczywających, mogących poświęcić swój czas, pozytywnie nastawionych do tematyki przedsięwzięcia) - chcemy zawiązać grupę roboczą w celu jak najlepszej i najefektywniejszej pracy nad przedsięwzięciem.

Zainteresowanych prosimy o szybki KONTAKT z naszymi organizacjami.

KONTAKT:
- Mroga: 44 714 58 32 (Piotr Nowacki, Agnieszka Kilian)
- STER: 511 088 025 (Gabriela Robak, Jolanta Gołębiewska)
https://www.facebook.com/groups/199751413916480/12 Stycznia 2018
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 327456 osób!
Copyright by GekoNET


.