Strona Główna
 
Nabór numer 1/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie

Limit dostępnych środków: 1.191.650,92 

Forma wsparcia: Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.16 Lutego 2018
Nabór numer 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infratstruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Limit dostępnych środków: 1.636.773,53 zł
Forma wsparcia:
Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.16 Lutego 2018

W dniu 12.02.2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrespolu odbył się warsztat refleksyjny będący elementem ewaluacji wewnętrznej on-going, wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.), na temat realizacji przez Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
w ramach PROW 2014-2020.

Podczas ćwiczeń uczestnicy debatowali na temat działań Stowarzyszenia, bieżących problemów i sugerowanych zmian w dokumentach dotyczących wdrażania Startegii RLKS. 

Wszytkim Członkom naszego Stowarzyszenia oraz obecnym gościom, którzy wzięli udział w warsztatcie, serdecznie dziękujemy.

Sprawozdanie z warsztatu

Galeria:
zdjęcie
zdjęcie
https://www.facebook.com/groups/lgd.ster/14 Lutego 2018

Szanowni Państwo!

Ruszyły zapisy na warsztaty z mozaiki artystycznej, zajęcia dedykowane są niepełnosprawnym mieszkańcom obszaru LGD, oraz pozostałym osobom zainteresowanym taką formą twórczości. W trakcie warsztatów, każdy uczestnik pod okiem instruktorki Lizy Zienkiewicz, stworzy indywidualny projekt.

Terminy warsztatów:

17.01.2018 - Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

06.02.2018 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze - te warsztaty mają formę zamkniętą, wyłącznie dla mieszkańców placówki

15.02.2018 - Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach

21.02.2018 - Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 - 15:00, uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z biurem LGD STER, tel.: 511 088 025 lub bezpośrednio z domami kultury w gminach: Brójce, Nowosolna Rokiciny. Ilość miejsc ograniczona.


https://www.facebook.com/groups/lgd.ster/25 Stycznia 2018

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2018 biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.17 Stycznia 2018

Uwaga mieszkańcy gmin obszaru Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER". Rozpoczynamy prace nad kolejnym przedsięwzięciem. Operacja zakłada wyznaczenie i wytyczenie na mapach, oznakowanie w terenie, opracowanie map do aplikacji mobilnych, promocję (publikacje papierowe, eventy) - sieci szlaków pieszo, rowerowych – mających na celu uatrakcyjnienie regionu.

Obszar realizacji projektu: ANDRESPOL, BRÓJCE, BRZEZINY (miasto i gmina), JEŻÓW, KOLUSZKI, NOWOSOLNA, ROGÓW, ROKICINY.

REALIZATORZY: Stowarzyszenie Mroga (koordynator) i Stowarzyszenie LGD "STER".

POSZUKUJEMY: osób do współpracy (najlepiej dobrze znających teren, jeżdżących, biegających, spacerujących - aktywnie wypoczywających, mogących poświęcić swój czas, pozytywnie nastawionych do tematyki przedsięwzięcia) - chcemy zawiązać grupę roboczą w celu jak najlepszej i najefektywniejszej pracy nad przedsięwzięciem.

Zainteresowanych prosimy o szybki KONTAKT z naszymi organizacjami.

KONTAKT:
- Mroga: 44 714 58 32 (Piotr Nowacki, Agnieszka Kilian)
- STER: 511 088 025 (Gabriela Robak, Jolanta Gołębiewska)
https://www.facebook.com/groups/199751413916480/12 Stycznia 2018
10 Stycznia 2018

Informujemy, że w dniu

3 stycznia biuro LGD będzie czynne do godziny 14.30

4 stycznia 2018 biuro LGD będzie nieczynne

5 stycznia biuro LGD będzie czynne do godziny 14.00

Za utrudnienia przepraszamy.

02 Stycznia 201820 Grudnia 2017
Nabór na wolne stanowisko pracy

Stowarzyszenie LGD STER ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalisty ds. promocji i informacji. Termin składania ofert upływa w dniu 8 stycznia 2018 r. o godzinie 15:00.

Specjalista ds. promocji i informacji

Wymagania konieczne:
1. wykształcenie wyższe,
2. staż pracy minimum 3 lata,
3. wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz  znajomość zagadnień Leader,
4. prawo jazdy kat. B,

Wymagane umiejętności:

1. zdolności organizacyjne, komunikacyjne i interpersonalne,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word i Excel oraz umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych,
4. znajomość pracy biurowej,
5. znajomość obsługi urządzeń biurowych,

 Kwalifikacje pożądane i doświadczenie zawodowe:
1. minimum roczne doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej
2. podstawowa znajomość dowolnego programu  graficznego,

Warunki pracy na stanowisku:
1. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
2. praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
3. pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze budynku, bez windy i podjazdu,

Warunki zatrudnienia:
umowa o pracę
1. na okres próbny: 1 etat, 1 miesiąc,
2. następnie na czas określony: 1 etat, 6 miesięcy

Zadania zgodne z powierzonym zakresem obowiązków, m.in.:
1. prowadzenie bieżącej obsługi kancelaryjnej biura,
2. bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta,
3. obsługa posiedzeń Rady i Zarządu LGD,
4. obsługa naboru wniosków składanych w ramach realizacji LSR,
5. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
6. przygotowywanie grafik użytkowych typu: plakat, zaproszenie, ogłoszenie,
7. zastępstwo w pełnieniu funkcji kierownika biura,
8. fotograficzna obsługa imprez kulturalnych,
9. redagowanie notatek prasowych i innych materiałów tekstowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne
1. list motywacyjny;
2. życiorys – curriculum vitae;
3. oryginał  kwestionariusza osobowego według załączonego wzoru;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
6. dokumenty poświadczające staż pracy i wymagane doświadczenie zawodowe;
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Miejsce i termin składania
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER”
ul. Rokicińska 125 lokal 26 (I piętro)
w Andrespolu lub drogą pocztową na adres biura LGD z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. promocji i informacji” (liczy się data wpływu do biura LGD).
Termin składania ofert upływa w dniu 8 stycznia 2018 r. o godzinie 15:00.

Dodatkowe informacje
1. Nabór  przeprowadza się w dwóch etapach:
I.  wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie przez Kierownika biura listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
II. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.
2. Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie, a także otrzymają informacje dotyczące kolejnego etapu poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).
3. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zadań realizowanych na wolnym stanowisku pracy udziela Jolanta Gołębiewska – Kierownik biura LGD, w godz. od 9:00 do 15:00,
tel. 42/ 642-25-64 lub 511088025 adres e-mail: biuro@lgd-ster.pl
4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 Kwestionariusz osobowy14 Grudnia 2017
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 806670 osób!
Copyright by GekoNET


.