Strona Główna
 
Warsztaty teatralne - relacja

Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy materiał filmowo-zdjęciowy z warsztatów teatralnych zrealizowanych w gminie Rokiciny. Obserwując działania młodszej i starszej młodzieży z obszaru LGD STER, możemy powiedzieć tylko jedno - jesteśmy z Was bardzo dumni. Poniżej praca uczniów z klasy IVa z SP w Rokicinach.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu z warsztatów teatralnych. (KLIKNIJ na ikonkę)    link

Jaselka    Jaselka Jaselka  Jaselka  Jaselka Jaselka  Jaselka Jaselka Jaselka Jaselka Jaselka Jaselka Jaselka JaselkaJaselka




28 Stycznia 2019

zmiana

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA

25 stycznia 2019 r. - PIĄTEK, biuro Stowarzyszenia będzie NIECZYNNE

Za utrudnienia przepraszamy.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 511 088 025.



23 Stycznia 2019
RUSZYŁA REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO - PIENIĄDZE DLA ORGANIZACJI LOKALNYCH.

3 IMPREZY, 2 WARSZTATY, 1 ALBUM PROMOCYJNY, QUESTY I DOPOSAŻENIA

Lokalna Grupa Działania „STER” rzutem na taśmę jeszcze w 2018 r. podpisała z Województwem Łódzkim umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji z zakresu Zachowania dziedzictwa lokalnego, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wobec powyższego do końca czerwca w 2019 r. w gminach Nowosolna i Rokiciny będzie zrealizowanych w sumie 7 projektów o łącznej wartości 118 284,00 zł.

Co będzie się działo?

Już w styczniu i lutym w budynku OSP Lipiny 48A odbędą się warsztaty z  tradycji kulinarnych województwa łódzkiego dla mieszkańców obszaru działania LGD STER. Do realizacji warsztatów zakupiono piekarnik elektryczny, który pozostanie w zasobach świetlicy wiejskiej w Lipinach. Warsztaty poprowadzi pełna energii, przysłowiowa kopalnia wiedzy o kulturach świata, a zwłaszcza ich kulinarnym aspekcie - pani Anna Maksymowicz, na co dzień zaangażowana w pracę Muzeum Rozproszonego w Łodzi. Przewiduje się udział łącznie 100 osób, po min. 10 uczestników w grupie. Czas spotkania to 5 godzin (10.00 – 15.00), podczas których przygotowane zostaną 3 posiłki. Mając jeszcze w pamięci warsztaty kulinarne organizowane w ramach projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury, realizowane w październiku i listopadzie 2018 r. przez LGD „STER”, gorąco zachęcamy do udziału.
Szczegółowy harmonogram spotkań:
Styczeń: 12, 13, 19, 20 i 26
Luty: 3, 9, 10, 16, 17.
26 I i 3 II dla grup rodzinnych.
Zapisy przyjmuje Katarzyna Kucharska, tel. 692 424 510. 

Kwota dofinansowania wynosi 23 400 zł.

WK

Również w Lipinach 23 lutego 2019 r. w budynku OSP (Lipiny 48A) odbędzie się spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców gminy Nowosolna w koncepcji staropolskiej biesiady weselnej. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna, priorytetem jest łączenie pokoleń. W programie przewidziano występ zespołu pieśni i tańca prezentujące przyśpiewki i obrzędy ludowe, poczęstunek z potraw staropolskich, zabawę taneczną z wodzirejem. Przewidywana liczba uczestników to 140 osób. Zainteresowani są proszeni o zgłaszanie się na numer telefonu podany na plakatach do dnia 20.01.2019 r.

W ramach projektu będzie sfinansowany zakup nagłośnienia, termosu obiadowego, catering, zatrudnienie wodzireja oraz usługa wykonania strony internetowej.

Kwota dofinansowania wynosi 9 765 zł.

 

„Stare Skoszewy z nami bezpiecznie” to hasło projektu w ramach planowanej organizacji warsztatów ćwiczebnych (szkoleniowo – praktycznych) aktywizujących potrzebę i praktyczne niesienie pomocy.

Warsztaty odbędą się w świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Stare Skoszewy 19B. w dniach  15-17 lutego 2019 r. Rekrutacja będzie prowadzona według kolejności zgłoszeń. Uczestnikami szkolenia mogą być młodzież i osoby dorosłe zainteresowane tematyką warsztatów, zamieszkujące na terenie gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny. W warsztatach będzie uczestniczyć 30 osób (2 grupy po 15 osób). Zajęcia potrwają w sumie 3 dni (dla każdej z grup) i odbędą się w Starych Skoszewach. Zakres tematyczny zajęć obejmować będzie: poznanie wiedzy tematycznej oraz przepisów, część praktyczną w zakresie pokonywania toru treningowego oraz zwalczania miejscowych zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na warsztaty będzie prowadzony nabór uczestników w formule otwartej. Informacji należy szukać na witrynie OSP Stare Skoszewy, UG Nowosolna oraz w lokalnych punktach przekazu informacji (min. tablice sołeckie, serwis sms). Warsztaty podsumuje wystawa zdjęć uczestników wszystkich zajęć otwarta podczas wspólnego spotkania. W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę warsztatów przez odpowiednich szkoleniowców.

Kwota dofinansowania wynosi 23 400 zł.

OSP w Starych Skoszewach będzie również organizować spotkanie integracyjne pod hasłem „Ostatki Skoszewskie 2019”, które są zaplanowane na 5 marca 2019 r. Staropolskie zwyczaje ostatkowe zaprezentują zebranym gościom członkowie KGW. Przewidziano występy lokalnych grup śpiewaczych i orkiestry dętej prezentację, spożywanie lokalnych wyrobów i produktów regionalnych oraz zabawę taneczną. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Informacja o spotkaniu integracyjno-kulturalnym zostanie umieszczona na witrynie OSP Stare Skoszewy, w Urzędach Gmin obszaru LGD, oraz w lokalnych punktach przekazu informacji – tablice sołeckie, serwis sms, strona LGD STER.

Na projekt składają się obsługa muzyczna i obsługa cateringowa wydarzenia.

Kwota dofinansowania wynosi 9 765 zł.

W gminie Rokiciny trzy projekty będzie realizować OSP z Łaznowa.

Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Łaznowie doposaży się w saksofon barytonowy oraz sprzęt nagłaśniający. Projekt otrzymał grant w kwocie 16 000 zł.

Strażacy zorganizują również dwa warsztaty w formie gier terenowych typu Quest rowerowy i pieszy, które będą dodane do aplikacji mobilnej. Dodatkowo do gier zostaną zaprojektowane i wydrukowane w ilości 2 000 szt. ulotki z zagadkami.  Dystrybucja ich będzie się odbywać poprzez OSP, szkoły, biblioteki, punkty informacji turystycznej oraz urząd gminy. W ramach projektu powstanie również album o charakterze informacyjno-promocyjnym w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu i będzie zawierał zdjęcia wraz z krótkimi opisami charakterystycznych miejsc i obiektów związanych z historią i tradycją – przydrożnych kapliczek, zabytków, urokliwych krajobrazów itp. Zdjęcia wydane na 24–stronicowym albumie, będą wykonane przez członków OSP Łaznów i mieszkańców gminy w ramach indywidualnej aktywności i ogłaszanych konkursów fotograficznych w gminie. OSP Łaznów do tego celu zakupi aparat fotograficzny tzw. lustrzankę cyfrową o rozdzielczości 18 Mpix., który będzie do dyspozycji członków OSP Łaznów i osób zainteresowanych przedsięwzięciem.

Kwota dofinansowania wynosi 21 954 zł.

Strażacy i społeczność lokalna zorganizują ponadto spotkanie dla mieszkańców obszaru LGD „STER” pod hasłem „Niedziela w Rokicinach”, które jest zaplanowane na  23 czerwca 2019 r. Główne wydarzenia zlokalizowane będą w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie odbędą się warsztaty z papieroplastyki i będzie można nabyć gotowe dzieła na stoisku z rękodziełem ludowym oraz w parku przy scenie w Rokicinach-Kolonia, gdzie oprócz koncertu, „dmuchańców” i animacji dla najmłodszych, odbędzie się pokaz umiejętności strażackich. Impreza będzie miała charakter otwarty, skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Rokiciny, terenu LGD "STER" i okolic. Przewidywana liczba uczestników to 400 osób.

Kwota dofinansowania z PROW wynosi 14 000 zł.

Udział we wszystkich ww. wydarzeniach jest nieodpłatny.

Loga



07 Stycznia 2019

W dniu 27.12.2018 biuro czynne do godziny 14.30.



27 Grudnia 2018
Święta Bożego Narodzenia

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid „Opłatek”

W oczekiwaniu na ten wigilijny, pełen miłości i nadziei wieczór, życzymy Państwu zdrowia, spokoju, czasu dla siebie i rodziny, spełnienia planów i marzeń oraz Miłości, Szczęścia i Dobra, oby zawsze były sednem naszego życia.

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER"

szopka



19 Grudnia 2018
Zmiana godzin pracy biura

godziny pracy

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA

Szanowni Państwo,

z uwagi na liczne obowiązki pracy poza biurem w ramach projektów realizowanych dla rozwoju naszego obszaru, jesteśmy zmuszeni w najbliższych dniach ograniczyć pracę biura do następujących godzin:

17 XII poniedziałek 12.00 – 15.30

19 XII czwartek 13.30 – 15.30

20 XII piątek 7.30 – 12.00

24 XII poniedziałek Wigilia Bożego Narodzenia - NIECZYNNE

Pozostałe dni bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 511 088 025.



17 Grudnia 2018
ŚWIĄTECZNE WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI W GMINIE ROKICINY

logo warsztaty Tscena

Drodzy mieszkańcy obszaru działania naszego Stowarzyszenia. Tym razem nasze kroki kierujemy do młodszej części społeczeństwa. 20 grudnia w Rokicinach w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Sienkiewicza 1 odbędą się warsztaty teatralne o tematyce świąt Bożego Narodzenia dla dzieci w wieku 9 - 10 lat będących uczniami IV klasy Szkoły Podstawowej w Rokicinach. Grupa już zorganizowana, zadania podzielone - prowadzący, kamerzysta a nawet pani od cateringu, nie wspominając o pracownikach szkoły i GOK-u w Rokicinach już od kilku dni pracują nad sprawną organizacją wydarzenia. Wszystkiego nie zdradzimy, może tyle, że będzie wesoło, twórczo i śpiewnie. Na koniec prac aktorskich i nad scenografią grupa odegra całe przedstawienie, które będzie sfilmowane i zmontowane przez profesjonalnego kamerzystę. Materiał zdjęciowy z warsztatów przekażemy na płytach do szkoły dla każdego uczestnika i oczywiście opublikujemy na naszej stronie.

Dziękujemy za pomoc i współpracę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i pani dyrektor Paulinie Dudek oraz Szkole Podstawowej w Rokicinach na czele z panią dyrektor Beatą Żak.

Mamy nadzieję, że osiągniemy efekt w postaci budowania współpracy między uczniami, rozwijania nowych zainteresowań oraz podejmowania nowych ról społecznych, jak również, że naszymi działaniami nie tylko wzbogacimy atmosferę świąt, ale też utrwalimy i pogłębimy akceptację i przychylność Państwa jako mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania dla istnienia samych funduszy unijnych oraz skutków ich działania w gminach.



11 Grudnia 2018
Projekt Przestrzenie kobiet

PROJEKT PRZESTRZENIE KOBIET

zaproszenie do składania aplikacji

Przestrzenie Kobiet to projekt skierowany do aktywistek województwa łódzkiego chcących działać na rzecz praw kobiet i społeczeństwa obywatelskiego w swoim najbliższym otoczeniu.

 Jeśli:

 - Jesteście aktywnymi działaczkami lokalnymi;

- macie doświadczenie w realizacji projektów, wydarzeń lub akcji społecznych;

- macie pomysły na działania wzmacniające i aktywizujące kobiety w lokalnej społeczności;

- chcecie doskonalić i zdobywać nowe umiejętności niezbędne do pracy na rzecz zmiany społecznej;

- działacie w województwie łódzkim, w miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców;

- nie brak wam zapału i zaangażowania oraz umiejętności skutecznego działania w zespole;

- tworzycie trzyosobowy zespół (zespół może być utworzony w celu udziału w niniejszym projekcie)

 czekamy na wasze zgłoszenia do 21 grudnia!

 Co oferujemy?

 - Indywidualne wsparcie mentoringowe oraz szkolenia poświęcone między innymi doskonaleniu umiejętności przywódczych, metodom organizowania społecznościowego, pozyskiwaniu funduszy,

przygotowywaniu wniosków grantowych;

- mini granty w wysokości ok. 10 tysięcy złotych dla każdego z dwóch wybranych zespołówprzeznaczone na realizację rocznego projektu, którego szczegółowe założenia oraz przebieg zostaną wypracowane podczas szkoleń, warsztatów oraz sesji mentoringowych;

- sesje „Latającego Uniwersytetu” w miejscowościach, z których zostaną wyłonione zespoły, czyli inspirujące spotkania z ekspertkami, artystkami, ludźmi kultury i nauki. Będą to interaktywne spotkania, które zostaną zaprojektowane przez uczestniczki projektu, dzięki czemu będą odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności.

 Czego oczekujemy?

 - Aktywnego uczestnictwa w trzech dwudniowych sesjach szkoleniowych, które odbędą się w Warszawie (styczeń – marzec 2019);

- współpracy z ekspertkami i mentorkami Kongresu Kobiet;

- realizacji wypracowanego podczas sesji mentoringowych projektu (kwiecień 2019 – luty 2020);

- zaangażowania w realizację spotkań „Latającego Uniwersytetu”;

- kreatywności i entuzjazmu w działaniach podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności;

- budowania sieci kobiet zaangażowanych w rozszerzanie idei projektu.

 O projekcie:

Projekt Przestrzenie kobiet realizowany przez Kongres Kobiet, przy wsparciu The Open SocietyInitiative for Europe, jest skierowany do działaczek województwa łódzkiego z miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców. Czekamy na zgłoszenia trzyosobowych zespołów kobiecych, które mają już pewne doświadczenie w pracy na rzecz lokalnej społeczności i chcą rozwijać swoje kompetencje, a także budować sieć kobiecych inicjatyw w województwie łódzkim. Wybrane przez Radę Projektu zespoły składające się z działaczek lokalnych otrzymają wsparcie mentoringowe oraz finansowe na realizację rocznych działań mających na celu wzmocnienie podstaw społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienie kobiet, zwiększenie świadomości kobiet w zakresie ich praw i szans, przekazanie wiedzy dotyczącej praw kobiet, praw człowieka, praw obywatelskich oraz aktywności społecznej. W miejscowościach, w których będą działać zrekrutowane zespoły, odbędą się także sesje Latającego Uniwersytetu, które zostaną opracowane i przygotowane przez osoby zaangażowane w realizację projektów w taki sposób, by odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności.

  https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/przestrzenie_kobiet_-_nabor_do_projektu



06 Grudnia 2018
Stół polski regionu łódzkiego tradycja kolorów i smaków.

Pełen barw, zapachów i smaków był dla uczestników projektu „Stół polski regionu łódzkiego – tradycja kolorów i smaków.” czas od października do połowy listopada. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska” w wysokości 21 700 zł, a wkład własny Stowarzyszenia
to zaledwie 2 205,00 zł.

Uznając za wartość i jeden z celów działalności Stowarzyszenia wzrost tożsamości, dziedzictwa kulturowego, integracji i spójności społeczności lokalnej, został zrealizowany projekt umacniający tradycję ludową
w lokalnym środowisku w zakresie przygotowywania posiłków i zdobienia stołów, oparty na wiedzy etnograficznej, przypominający zwyczaje i obyczaje związane z podawaniem potraw, urządzaniem izb oraz strojem ludowym. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy czterech gmin na terenie, których działa STER, członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy GOK-ów, szkół i przedszkoli.

Projekt rozpoczął się od wyjazdu szkoleniowego do Muzeum w Łowiczu i do Skansenu w Maurzycach połączonego z wykładem pani etnograf Aldony Plucińskiej - kustosz Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi na temat znaczenia stołu w polskiej tradycji ludowej, w tym naszego regionu. W wycieczce i wykładzie wzięło udział ponad 45 osób.

Następnie wystartowały zajęcia ze zdobienia stołu oraz warsztaty kulinarne. Korzystając z dóbr nowoczesności i odwołując się do tradycyjnych wzorów, malowano serwety, przygotowywano wycinanki i kwiaty z bibuły do ozdabiania kredensów i parapetów domów oraz wiejskich świetlic. Elżbieta Bajon - animatorka kultury, utalentowana i wszechstronna twórczyni ludowa, z bogatą rodzinną historią kultywowania tradycji uczyła papieroplastyki nie tylko nowicjuszy, ale również wymieniała wiedzę i umiejętności z tytułowaną twórczynią ludową panią Alicją Zimnicką
z gm. Rokiciny czy artystkami z gm. Nowosolna. Zajęcia zgromadziły łącznie 45 osób.

„W społeczności tradycyjnej sztuka i folklor scala grupę. Kultura artystyczna społeczności wiejskiej to przede wszystkim kultura grupy, kultura odbiorcy. Sztuka pozwala grupie na samoidentyfikację, wyróżnienie, dawanie więzi z przeszłością.” pisze Aldona Plucińska, etnograf w artykule na temat znaczenia KGW dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Warsztaty kulinarne odbywały się pod czujnym okiem jednego z najlepszych kucharzy w Polsce, współautora przepisów do książki "Łódzka Kuchnia Regionalna" A. Zarębskiej i I. Borowskiej – pana Wiesława Bobera w pięknych wnętrzach Fabryki Wełny w Pabianicach. I tu udział wzięło 45 osób. Załączone zdjęcia same mówią zarówno o atmosferze jak i o zaangażowaniu. Tematyka warsztatów to był celny strzał.

Sława projektu rozeszła się po gminach i przyniosła efekt w postaci dużego zainteresowania
m.in. działalnością Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia LGD „STER” oraz wstępowania do tych organizacji i grup społecznych, do czego zachęcamy.

Logotyp NCKSzkolenie wyjazdowe do Muzeuw w Łowiczu i Skansenu w Maurzycach.



19 Listopada 2018
DZIEŃ ZIEMNIAKA w gminie Brójce

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu DZIEŃ ZIEMNIAKA. JUŻ 17 listopada w sali OSP w Brójcach. START od godz. 15.00.

PLAKAT



15 Listopada 2018
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 943115 osób!
Copyright by GekoNET














.