Strona Główna
 
Zmiana godzin pracy biura

godziny pracy

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA

Szanowni Państwo,

z uwagi na liczne obowiązki pracy poza biurem w ramach projektów realizowanych dla rozwoju naszego obszaru, jesteśmy zmuszeni w najbliższych dniach ograniczyć pracę biura do następujących godzin:

17 XII poniedziałek 12.00 – 15.30

19 XII czwartek 13.30 – 15.30

20 XII piątek 7.30 – 12.00

24 XII poniedziałek Wigilia Bożego Narodzenia - NIECZYNNE

Pozostałe dni bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 511 088 025.17 Grudnia 2018
ŚWIĄTECZNE WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI W GMINIE ROKICINY

logo warsztaty Tscena

Drodzy mieszkańcy obszaru działania naszego Stowarzyszenia. Tym razem nasze kroki kierujemy do młodszej części społeczeństwa. 20 grudnia w Rokicinach w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Sienkiewicza 1 odbędą się warsztaty teatralne o tematyce świąt Bożego Narodzenia dla dzieci w wieku 9 - 10 lat będących uczniami IV klasy Szkoły Podstawowej w Rokicinach. Grupa już zorganizowana, zadania podzielone - prowadzący, kamerzysta a nawet pani od cateringu, nie wspominając o pracownikach szkoły i GOK-u w Rokicinach już od kilku dni pracują nad sprawną organizacją wydarzenia. Wszystkiego nie zdradzimy, może tyle, że będzie wesoło, twórczo i śpiewnie. Na koniec prac aktorskich i nad scenografią grupa odegra całe przedstawienie, które będzie sfilmowane i zmontowane przez profesjonalnego kamerzystę. Materiał zdjęciowy z warsztatów przekażemy na płytach do szkoły dla każdego uczestnika i oczywiście opublikujemy na naszej stronie.

Dziękujemy za pomoc i współpracę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i pani dyrektor Paulinie Dudek oraz Szkole Podstawowej w Rokicinach na czele z panią dyrektor Beatą Żak.

Mamy nadzieję, że osiągniemy efekt w postaci budowania współpracy między uczniami, rozwijania nowych zainteresowań oraz podejmowania nowych ról społecznych, jak również, że naszymi działaniami nie tylko wzbogacimy atmosferę świąt, ale też utrwalimy i pogłębimy akceptację i przychylność Państwa jako mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania dla istnienia samych funduszy unijnych oraz skutków ich działania w gminach.11 Grudnia 2018
Projekt Przestrzenie kobiet

PROJEKT PRZESTRZENIE KOBIET

zaproszenie do składania aplikacji

Przestrzenie Kobiet to projekt skierowany do aktywistek województwa łódzkiego chcących działać na rzecz praw kobiet i społeczeństwa obywatelskiego w swoim najbliższym otoczeniu.

 Jeśli:

 - Jesteście aktywnymi działaczkami lokalnymi;

- macie doświadczenie w realizacji projektów, wydarzeń lub akcji społecznych;

- macie pomysły na działania wzmacniające i aktywizujące kobiety w lokalnej społeczności;

- chcecie doskonalić i zdobywać nowe umiejętności niezbędne do pracy na rzecz zmiany społecznej;

- działacie w województwie łódzkim, w miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców;

- nie brak wam zapału i zaangażowania oraz umiejętności skutecznego działania w zespole;

- tworzycie trzyosobowy zespół (zespół może być utworzony w celu udziału w niniejszym projekcie)

 czekamy na wasze zgłoszenia do 21 grudnia!

 Co oferujemy?

 - Indywidualne wsparcie mentoringowe oraz szkolenia poświęcone między innymi doskonaleniu umiejętności przywódczych, metodom organizowania społecznościowego, pozyskiwaniu funduszy,

przygotowywaniu wniosków grantowych;

- mini granty w wysokości ok. 10 tysięcy złotych dla każdego z dwóch wybranych zespołówprzeznaczone na realizację rocznego projektu, którego szczegółowe założenia oraz przebieg zostaną wypracowane podczas szkoleń, warsztatów oraz sesji mentoringowych;

- sesje „Latającego Uniwersytetu” w miejscowościach, z których zostaną wyłonione zespoły, czyli inspirujące spotkania z ekspertkami, artystkami, ludźmi kultury i nauki. Będą to interaktywne spotkania, które zostaną zaprojektowane przez uczestniczki projektu, dzięki czemu będą odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności.

 Czego oczekujemy?

 - Aktywnego uczestnictwa w trzech dwudniowych sesjach szkoleniowych, które odbędą się w Warszawie (styczeń – marzec 2019);

- współpracy z ekspertkami i mentorkami Kongresu Kobiet;

- realizacji wypracowanego podczas sesji mentoringowych projektu (kwiecień 2019 – luty 2020);

- zaangażowania w realizację spotkań „Latającego Uniwersytetu”;

- kreatywności i entuzjazmu w działaniach podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności;

- budowania sieci kobiet zaangażowanych w rozszerzanie idei projektu.

 O projekcie:

Projekt Przestrzenie kobiet realizowany przez Kongres Kobiet, przy wsparciu The Open SocietyInitiative for Europe, jest skierowany do działaczek województwa łódzkiego z miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców. Czekamy na zgłoszenia trzyosobowych zespołów kobiecych, które mają już pewne doświadczenie w pracy na rzecz lokalnej społeczności i chcą rozwijać swoje kompetencje, a także budować sieć kobiecych inicjatyw w województwie łódzkim. Wybrane przez Radę Projektu zespoły składające się z działaczek lokalnych otrzymają wsparcie mentoringowe oraz finansowe na realizację rocznych działań mających na celu wzmocnienie podstaw społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienie kobiet, zwiększenie świadomości kobiet w zakresie ich praw i szans, przekazanie wiedzy dotyczącej praw kobiet, praw człowieka, praw obywatelskich oraz aktywności społecznej. W miejscowościach, w których będą działać zrekrutowane zespoły, odbędą się także sesje Latającego Uniwersytetu, które zostaną opracowane i przygotowane przez osoby zaangażowane w realizację projektów w taki sposób, by odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności.

  https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/przestrzenie_kobiet_-_nabor_do_projektu06 Grudnia 2018
Stół polski regionu łódzkiego tradycja kolorów i smaków.

Pełen barw, zapachów i smaków był dla uczestników projektu „Stół polski regionu łódzkiego – tradycja kolorów i smaków.” czas od października do połowy listopada. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska” w wysokości 21 700 zł, a wkład własny Stowarzyszenia
to zaledwie 2 205,00 zł.

Uznając za wartość i jeden z celów działalności Stowarzyszenia wzrost tożsamości, dziedzictwa kulturowego, integracji i spójności społeczności lokalnej, został zrealizowany projekt umacniający tradycję ludową
w lokalnym środowisku w zakresie przygotowywania posiłków i zdobienia stołów, oparty na wiedzy etnograficznej, przypominający zwyczaje i obyczaje związane z podawaniem potraw, urządzaniem izb oraz strojem ludowym. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy czterech gmin na terenie, których działa STER, członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy GOK-ów, szkół i przedszkoli.

Projekt rozpoczął się od wyjazdu szkoleniowego do Muzeum w Łowiczu i do Skansenu w Maurzycach połączonego z wykładem pani etnograf Aldony Plucińskiej - kustosz Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi na temat znaczenia stołu w polskiej tradycji ludowej, w tym naszego regionu. W wycieczce i wykładzie wzięło udział ponad 45 osób.

Następnie wystartowały zajęcia ze zdobienia stołu oraz warsztaty kulinarne. Korzystając z dóbr nowoczesności i odwołując się do tradycyjnych wzorów, malowano serwety, przygotowywano wycinanki i kwiaty z bibuły do ozdabiania kredensów i parapetów domów oraz wiejskich świetlic. Elżbieta Bajon - animatorka kultury, utalentowana i wszechstronna twórczyni ludowa, z bogatą rodzinną historią kultywowania tradycji uczyła papieroplastyki nie tylko nowicjuszy, ale również wymieniała wiedzę i umiejętności z tytułowaną twórczynią ludową panią Alicją Zimnicką
z gm. Rokiciny czy artystkami z gm. Nowosolna. Zajęcia zgromadziły łącznie 45 osób.

„W społeczności tradycyjnej sztuka i folklor scala grupę. Kultura artystyczna społeczności wiejskiej to przede wszystkim kultura grupy, kultura odbiorcy. Sztuka pozwala grupie na samoidentyfikację, wyróżnienie, dawanie więzi z przeszłością.” pisze Aldona Plucińska, etnograf w artykule na temat znaczenia KGW dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Warsztaty kulinarne odbywały się pod czujnym okiem jednego z najlepszych kucharzy w Polsce, współautora przepisów do książki "Łódzka Kuchnia Regionalna" A. Zarębskiej i I. Borowskiej – pana Wiesława Bobera w pięknych wnętrzach Fabryki Wełny w Pabianicach. I tu udział wzięło 45 osób. Załączone zdjęcia same mówią zarówno o atmosferze jak i o zaangażowaniu. Tematyka warsztatów to był celny strzał.

Sława projektu rozeszła się po gminach i przyniosła efekt w postaci dużego zainteresowania
m.in. działalnością Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia LGD „STER” oraz wstępowania do tych organizacji i grup społecznych, do czego zachęcamy.

Logotyp NCKSzkolenie wyjazdowe do Muzeuw w Łowiczu i Skansenu w Maurzycach.19 Listopada 2018
DZIEŃ ZIEMNIAKA w gminie Brójce

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu DZIEŃ ZIEMNIAKA. JUŻ 17 listopada w sali OSP w Brójcach. START od godz. 15.00.

PLAKAT15 Listopada 2018

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty ze zdobienia stołu, które będą odbywać się na terenie trzech gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna. Prowadząca zajęcia to animatorka kultury, utalentowana i wszechstronna twórczyni ludowa, z bogatą rodzinną historią kultywowania tradycji, pani Elżbieta Bajon. Uczestnicy przygotują stół w stylu regionalnym (m.in. wzory malowane na obrusie i serwetach, wycinanki oraz kwiaty z bibuły).

Terminy spotkań:

15 październik, godzina 16.00 -  Bedoń-Wieś, ul. Słowiańska 9B

19 październik, godzina 15.30 - Bukowiec, Świetlica Środowiskowa ul. Górna 29

UWAGA zmiana godziny! 26 październik, godzina 16.00 - Lipiny 14, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Każdy warsztat trwa 5 godzin i zapewniamy, że jest to dobrze i wesoło spędzony czas.

Na warsztaty obowiązują zapisy tel. 511-088-025

Zapraszamy!

foto11 Października 2018

NABÓR NUMER 1/2018/G/1/U
OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO NABORU NR  1/2018/G

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 I.  Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

 • Termin: od 29 października do 12 listopada 2018 r.
 • Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER”, ul. Rokicińska 125 lok. 26, 95-020 Andrespol
 • Wniosek należy obowiązkowo wypełnić elektronicznie w generatorze wniosków systemu online

 II.  Forma wsparcia:

 • Grantobiorca   może   uzyskać  wsparcie   finansowe   w   wysokości   100%   kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacone na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).
 • Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji nie zostanie uwzględniona:
  -  kwota grantów udzielonych grantobiorcom w wysokości przekraczającej limit wynoszący 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD;
  - kwota grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości  przekraczającej 20% kwoty środków przyznanych na dany projekt grantowy;
  - grant udzielony grantobiorcy, który nie spełnia warunków, o których mowa w par. 13 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia[1].
 • Termin realizacji: Procedura uzupełniająca powoduje wydłużenie terminu realizacji projektu grantowego względem terminu wskazanego w ogłoszeniu pierwotnym. W naborze uzupełniającym Grantobiorca, może złożyć wniosek, którego termin realizacji wykracza poza termin wskazany w ogłoszeniu pierwotnym, po pisemnym ustaleniu terminu realizacji operacji z LGD przed złożeniem wniosku o powierzenie grantu.

 III. Zakres tematyczny:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772, Dz.U.2017 poz. 1588).

 IV. Zadanie:
W ramach uzupełniającego naboru konkursowego wyłonione zostaną projekty realizujące przedsięwzięcia: Wzmacnianie tradycji kulturowych poprzez organizację festynów, warsztatów i doposażenie świetlic – 1 sztuka, oraz festyny i projekty promujące obszar LGD 1 sztuka, które wpłyną na zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD i wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania. Realizacja zadania musi mieć charakter ogólnodostępny i pozytywnie oddziaływać na grupy defaworyzowane.

Pełna treść ogłoszenia OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NUMER 1/2018/G/1/U11 Października 2018

W związku z wyjazdem Stowarzyszenia LGD STER  do Muzeum w Łowiczu i do Skansenu w Maurzycach w dniu 9 października 2018 r., biuro LGD będzie nieczynne.08 Października 2018
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Stół polski regionu łódzkiego tradycja kolorów i smaków.

Już 9 października wyjeżdżamy do Muzeum w Łowiczu i do Skansenu w Maurzycach w towarzystwie pani Aldony Plucińskiej - etnograf Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Szczegóły poniżej.

55

Informacja o projekcie03 Października 2018
Interpretacja ARiMR z dnia 13.07.2018 r. w sprawie stosowania przepisów dot. wyboru wykonawców oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy

Zainteresowanych Wnioskodawców oraz Beneficjentów zachęcamy do zapoznania się z interpretacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 13.07.2018 r., w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r., w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396) odnośnie wszystkich postępowań przeprowadzonych na podstawie przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, wszczętych od dnia 18 stycznia 2017 r.

Interpretacja ARiMR25 Września 2018
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 806665 osób!
Copyright by GekoNET


.