Strona Główna
 

zmiana

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA

25 stycznia 2019 r. - PIĄTEK, biuro Stowarzyszenia będzie NIECZYNNE

Za utrudnienia przepraszamy.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 511 088 025.23 Stycznia 2019
RUSZYŁA REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO - PIENIĄDZE DLA ORGANIZACJI LOKALNYCH.

3 IMPREZY, 2 WARSZTATY, 1 ALBUM PROMOCYJNY, QUESTY I DOPOSAŻENIA

Lokalna Grupa Działania „STER” rzutem na taśmę jeszcze w 2018 r. podpisała z Województwem Łódzkim umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji z zakresu Zachowania dziedzictwa lokalnego, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wobec powyższego do końca czerwca w 2019 r. w gminach Nowosolna i Rokiciny będzie zrealizowanych w sumie 7 projektów o łącznej wartości 118 284,00 zł.

Co będzie się działo?

Już w styczniu i lutym w budynku OSP Lipiny 48A odbędą się warsztaty z  tradycji kulinarnych województwa łódzkiego dla mieszkańców obszaru działania LGD STER. Do realizacji warsztatów zakupiono piekarnik elektryczny, który pozostanie w zasobach świetlicy wiejskiej w Lipinach. Warsztaty poprowadzi pełna energii, przysłowiowa kopalnia wiedzy o kulturach świata, a zwłaszcza ich kulinarnym aspekcie - pani Anna Maksymowicz, na co dzień zaangażowana w pracę Muzeum Rozproszonego w Łodzi. Przewiduje się udział łącznie 100 osób, po min. 10 uczestników w grupie. Czas spotkania to 5 godzin (10.00 – 15.00), podczas których przygotowane zostaną 3 posiłki. Mając jeszcze w pamięci warsztaty kulinarne organizowane w ramach projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury, realizowane w październiku i listopadzie 2018 r. przez LGD „STER”, gorąco zachęcamy do udziału.
Szczegółowy harmonogram spotkań:
Styczeń: 12, 13, 19, 20 i 26
Luty: 3, 9, 10, 16, 17.
26 I i 3 II dla grup rodzinnych.
Zapisy przyjmuje Katarzyna Kucharska, tel. 692 424 510. 

Kwota dofinansowania wynosi 23 400 zł.

WK

Również w Lipinach 23 lutego 2019 r. w budynku OSP (Lipiny 48A) odbędzie się spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców gminy Nowosolna w koncepcji staropolskiej biesiady weselnej. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna, priorytetem jest łączenie pokoleń. W programie przewidziano występ zespołu pieśni i tańca prezentujące przyśpiewki i obrzędy ludowe, poczęstunek z potraw staropolskich, zabawę taneczną z wodzirejem. Przewidywana liczba uczestników to 140 osób. Zainteresowani są proszeni o zgłaszanie się na numer telefonu podany na plakatach do dnia 20.01.2019 r.

W ramach projektu będzie sfinansowany zakup nagłośnienia, termosu obiadowego, catering, zatrudnienie wodzireja oraz usługa wykonania strony internetowej.

Kwota dofinansowania wynosi 9 765 zł.

 

„Stare Skoszewy z nami bezpiecznie” to hasło projektu w ramach planowanej organizacji warsztatów ćwiczebnych (szkoleniowo – praktycznych) aktywizujących potrzebę i praktyczne niesienie pomocy.

Warsztaty odbędą się w świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Stare Skoszewy 19B. w dniach  15-17 lutego 2019 r. Rekrutacja będzie prowadzona według kolejności zgłoszeń. Uczestnikami szkolenia mogą być młodzież i osoby dorosłe zainteresowane tematyką warsztatów, zamieszkujące na terenie gmin Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny. W warsztatach będzie uczestniczyć 30 osób (2 grupy po 15 osób). Zajęcia potrwają w sumie 3 dni (dla każdej z grup) i odbędą się w Starych Skoszewach. Zakres tematyczny zajęć obejmować będzie: poznanie wiedzy tematycznej oraz przepisów, część praktyczną w zakresie pokonywania toru treningowego oraz zwalczania miejscowych zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na warsztaty będzie prowadzony nabór uczestników w formule otwartej. Informacji należy szukać na witrynie OSP Stare Skoszewy, UG Nowosolna oraz w lokalnych punktach przekazu informacji (min. tablice sołeckie, serwis sms). Warsztaty podsumuje wystawa zdjęć uczestników wszystkich zajęć otwarta podczas wspólnego spotkania. W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę warsztatów przez odpowiednich szkoleniowców.

Kwota dofinansowania wynosi 23 400 zł.

OSP w Starych Skoszewach będzie również organizować spotkanie integracyjne pod hasłem „Ostatki Skoszewskie 2019”, które są zaplanowane na 5 marca 2019 r. Staropolskie zwyczaje ostatkowe zaprezentują zebranym gościom członkowie KGW. Przewidziano występy lokalnych grup śpiewaczych i orkiestry dętej prezentację, spożywanie lokalnych wyrobów i produktów regionalnych oraz zabawę taneczną. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Informacja o spotkaniu integracyjno-kulturalnym zostanie umieszczona na witrynie OSP Stare Skoszewy, w Urzędach Gmin obszaru LGD, oraz w lokalnych punktach przekazu informacji – tablice sołeckie, serwis sms, strona LGD STER.

Na projekt składają się obsługa muzyczna i obsługa cateringowa wydarzenia.

Kwota dofinansowania wynosi 9 765 zł.

W gminie Rokiciny trzy projekty będzie realizować OSP z Łaznowa.

Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Łaznowie doposaży się w saksofon barytonowy oraz sprzęt nagłaśniający. Projekt otrzymał grant w kwocie 16 000 zł.

Strażacy zorganizują również dwa warsztaty w formie gier terenowych typu Quest rowerowy i pieszy, które będą dodane do aplikacji mobilnej. Dodatkowo do gier zostaną zaprojektowane i wydrukowane w ilości 2 000 szt. ulotki z zagadkami.  Dystrybucja ich będzie się odbywać poprzez OSP, szkoły, biblioteki, punkty informacji turystycznej oraz urząd gminy. W ramach projektu powstanie również album o charakterze informacyjno-promocyjnym w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu i będzie zawierał zdjęcia wraz z krótkimi opisami charakterystycznych miejsc i obiektów związanych z historią i tradycją – przydrożnych kapliczek, zabytków, urokliwych krajobrazów itp. Zdjęcia wydane na 24–stronicowym albumie, będą wykonane przez członków OSP Łaznów i mieszkańców gminy w ramach indywidualnej aktywności i ogłaszanych konkursów fotograficznych w gminie. OSP Łaznów do tego celu zakupi aparat fotograficzny tzw. lustrzankę cyfrową o rozdzielczości 18 Mpix., który będzie do dyspozycji członków OSP Łaznów i osób zainteresowanych przedsięwzięciem.

Kwota dofinansowania wynosi 21 954 zł.

Strażacy i społeczność lokalna zorganizują ponadto spotkanie dla mieszkańców obszaru LGD „STER” pod hasłem „Niedziela w Rokicinach”, które jest zaplanowane na  23 czerwca 2019 r. Główne wydarzenia zlokalizowane będą w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie odbędą się warsztaty z papieroplastyki i będzie można nabyć gotowe dzieła na stoisku z rękodziełem ludowym oraz w parku przy scenie w Rokicinach-Kolonia, gdzie oprócz koncertu, „dmuchańców” i animacji dla najmłodszych, odbędzie się pokaz umiejętności strażackich. Impreza będzie miała charakter otwarty, skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Rokiciny, terenu LGD "STER" i okolic. Przewidywana liczba uczestników to 400 osób.

Kwota dofinansowania z PROW wynosi 14 000 zł.

Udział we wszystkich ww. wydarzeniach jest nieodpłatny.

Loga07 Stycznia 2019

W dniu 27.12.2018 biuro czynne do godziny 14.30.27 Grudnia 2018
Święta Bożego Narodzenia

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid „Opłatek”

W oczekiwaniu na ten wigilijny, pełen miłości i nadziei wieczór, życzymy Państwu zdrowia, spokoju, czasu dla siebie i rodziny, spełnienia planów i marzeń oraz Miłości, Szczęścia i Dobra, oby zawsze były sednem naszego życia.

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER"

szopka19 Grudnia 2018
Zmiana godzin pracy biura

godziny pracy

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA

Szanowni Państwo,

z uwagi na liczne obowiązki pracy poza biurem w ramach projektów realizowanych dla rozwoju naszego obszaru, jesteśmy zmuszeni w najbliższych dniach ograniczyć pracę biura do następujących godzin:

17 XII poniedziałek 12.00 – 15.30

19 XII czwartek 13.30 – 15.30

20 XII piątek 7.30 – 12.00

24 XII poniedziałek Wigilia Bożego Narodzenia - NIECZYNNE

Pozostałe dni bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny: 511 088 025.17 Grudnia 2018
ŚWIĄTECZNE WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI W GMINIE ROKICINY

logo warsztaty Tscena

Drodzy mieszkańcy obszaru działania naszego Stowarzyszenia. Tym razem nasze kroki kierujemy do młodszej części społeczeństwa. 20 grudnia w Rokicinach w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Sienkiewicza 1 odbędą się warsztaty teatralne o tematyce świąt Bożego Narodzenia dla dzieci w wieku 9 - 10 lat będących uczniami IV klasy Szkoły Podstawowej w Rokicinach. Grupa już zorganizowana, zadania podzielone - prowadzący, kamerzysta a nawet pani od cateringu, nie wspominając o pracownikach szkoły i GOK-u w Rokicinach już od kilku dni pracują nad sprawną organizacją wydarzenia. Wszystkiego nie zdradzimy, może tyle, że będzie wesoło, twórczo i śpiewnie. Na koniec prac aktorskich i nad scenografią grupa odegra całe przedstawienie, które będzie sfilmowane i zmontowane przez profesjonalnego kamerzystę. Materiał zdjęciowy z warsztatów przekażemy na płytach do szkoły dla każdego uczestnika i oczywiście opublikujemy na naszej stronie.

Dziękujemy za pomoc i współpracę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i pani dyrektor Paulinie Dudek oraz Szkole Podstawowej w Rokicinach na czele z panią dyrektor Beatą Żak.

Mamy nadzieję, że osiągniemy efekt w postaci budowania współpracy między uczniami, rozwijania nowych zainteresowań oraz podejmowania nowych ról społecznych, jak również, że naszymi działaniami nie tylko wzbogacimy atmosferę świąt, ale też utrwalimy i pogłębimy akceptację i przychylność Państwa jako mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania dla istnienia samych funduszy unijnych oraz skutków ich działania w gminach.11 Grudnia 2018
Projekt Przestrzenie kobiet

PROJEKT PRZESTRZENIE KOBIET

zaproszenie do składania aplikacji

Przestrzenie Kobiet to projekt skierowany do aktywistek województwa łódzkiego chcących działać na rzecz praw kobiet i społeczeństwa obywatelskiego w swoim najbliższym otoczeniu.

 Jeśli:

 - Jesteście aktywnymi działaczkami lokalnymi;

- macie doświadczenie w realizacji projektów, wydarzeń lub akcji społecznych;

- macie pomysły na działania wzmacniające i aktywizujące kobiety w lokalnej społeczności;

- chcecie doskonalić i zdobywać nowe umiejętności niezbędne do pracy na rzecz zmiany społecznej;

- działacie w województwie łódzkim, w miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców;

- nie brak wam zapału i zaangażowania oraz umiejętności skutecznego działania w zespole;

- tworzycie trzyosobowy zespół (zespół może być utworzony w celu udziału w niniejszym projekcie)

 czekamy na wasze zgłoszenia do 21 grudnia!

 Co oferujemy?

 - Indywidualne wsparcie mentoringowe oraz szkolenia poświęcone między innymi doskonaleniu umiejętności przywódczych, metodom organizowania społecznościowego, pozyskiwaniu funduszy,

przygotowywaniu wniosków grantowych;

- mini granty w wysokości ok. 10 tysięcy złotych dla każdego z dwóch wybranych zespołówprzeznaczone na realizację rocznego projektu, którego szczegółowe założenia oraz przebieg zostaną wypracowane podczas szkoleń, warsztatów oraz sesji mentoringowych;

- sesje „Latającego Uniwersytetu” w miejscowościach, z których zostaną wyłonione zespoły, czyli inspirujące spotkania z ekspertkami, artystkami, ludźmi kultury i nauki. Będą to interaktywne spotkania, które zostaną zaprojektowane przez uczestniczki projektu, dzięki czemu będą odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności.

 Czego oczekujemy?

 - Aktywnego uczestnictwa w trzech dwudniowych sesjach szkoleniowych, które odbędą się w Warszawie (styczeń – marzec 2019);

- współpracy z ekspertkami i mentorkami Kongresu Kobiet;

- realizacji wypracowanego podczas sesji mentoringowych projektu (kwiecień 2019 – luty 2020);

- zaangażowania w realizację spotkań „Latającego Uniwersytetu”;

- kreatywności i entuzjazmu w działaniach podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności;

- budowania sieci kobiet zaangażowanych w rozszerzanie idei projektu.

 O projekcie:

Projekt Przestrzenie kobiet realizowany przez Kongres Kobiet, przy wsparciu The Open SocietyInitiative for Europe, jest skierowany do działaczek województwa łódzkiego z miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców. Czekamy na zgłoszenia trzyosobowych zespołów kobiecych, które mają już pewne doświadczenie w pracy na rzecz lokalnej społeczności i chcą rozwijać swoje kompetencje, a także budować sieć kobiecych inicjatyw w województwie łódzkim. Wybrane przez Radę Projektu zespoły składające się z działaczek lokalnych otrzymają wsparcie mentoringowe oraz finansowe na realizację rocznych działań mających na celu wzmocnienie podstaw społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienie kobiet, zwiększenie świadomości kobiet w zakresie ich praw i szans, przekazanie wiedzy dotyczącej praw kobiet, praw człowieka, praw obywatelskich oraz aktywności społecznej. W miejscowościach, w których będą działać zrekrutowane zespoły, odbędą się także sesje Latającego Uniwersytetu, które zostaną opracowane i przygotowane przez osoby zaangażowane w realizację projektów w taki sposób, by odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności.

  https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/przestrzenie_kobiet_-_nabor_do_projektu06 Grudnia 2018
Stół polski regionu łódzkiego tradycja kolorów i smaków.

Pełen barw, zapachów i smaków był dla uczestników projektu „Stół polski regionu łódzkiego – tradycja kolorów i smaków.” czas od października do połowy listopada. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska” w wysokości 21 700 zł, a wkład własny Stowarzyszenia
to zaledwie 2 205,00 zł.

Uznając za wartość i jeden z celów działalności Stowarzyszenia wzrost tożsamości, dziedzictwa kulturowego, integracji i spójności społeczności lokalnej, został zrealizowany projekt umacniający tradycję ludową
w lokalnym środowisku w zakresie przygotowywania posiłków i zdobienia stołów, oparty na wiedzy etnograficznej, przypominający zwyczaje i obyczaje związane z podawaniem potraw, urządzaniem izb oraz strojem ludowym. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy czterech gmin na terenie, których działa STER, członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy GOK-ów, szkół i przedszkoli.

Projekt rozpoczął się od wyjazdu szkoleniowego do Muzeum w Łowiczu i do Skansenu w Maurzycach połączonego z wykładem pani etnograf Aldony Plucińskiej - kustosz Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi na temat znaczenia stołu w polskiej tradycji ludowej, w tym naszego regionu. W wycieczce i wykładzie wzięło udział ponad 45 osób.

Następnie wystartowały zajęcia ze zdobienia stołu oraz warsztaty kulinarne. Korzystając z dóbr nowoczesności i odwołując się do tradycyjnych wzorów, malowano serwety, przygotowywano wycinanki i kwiaty z bibuły do ozdabiania kredensów i parapetów domów oraz wiejskich świetlic. Elżbieta Bajon - animatorka kultury, utalentowana i wszechstronna twórczyni ludowa, z bogatą rodzinną historią kultywowania tradycji uczyła papieroplastyki nie tylko nowicjuszy, ale również wymieniała wiedzę i umiejętności z tytułowaną twórczynią ludową panią Alicją Zimnicką
z gm. Rokiciny czy artystkami z gm. Nowosolna. Zajęcia zgromadziły łącznie 45 osób.

„W społeczności tradycyjnej sztuka i folklor scala grupę. Kultura artystyczna społeczności wiejskiej to przede wszystkim kultura grupy, kultura odbiorcy. Sztuka pozwala grupie na samoidentyfikację, wyróżnienie, dawanie więzi z przeszłością.” pisze Aldona Plucińska, etnograf w artykule na temat znaczenia KGW dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Warsztaty kulinarne odbywały się pod czujnym okiem jednego z najlepszych kucharzy w Polsce, współautora przepisów do książki "Łódzka Kuchnia Regionalna" A. Zarębskiej i I. Borowskiej – pana Wiesława Bobera w pięknych wnętrzach Fabryki Wełny w Pabianicach. I tu udział wzięło 45 osób. Załączone zdjęcia same mówią zarówno o atmosferze jak i o zaangażowaniu. Tematyka warsztatów to był celny strzał.

Sława projektu rozeszła się po gminach i przyniosła efekt w postaci dużego zainteresowania
m.in. działalnością Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia LGD „STER” oraz wstępowania do tych organizacji i grup społecznych, do czego zachęcamy.

Logotyp NCKSzkolenie wyjazdowe do Muzeuw w Łowiczu i Skansenu w Maurzycach.19 Listopada 2018
DZIEŃ ZIEMNIAKA w gminie Brójce

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu DZIEŃ ZIEMNIAKA. JUŻ 17 listopada w sali OSP w Brójcach. START od godz. 15.00.

PLAKAT15 Listopada 2018

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty ze zdobienia stołu, które będą odbywać się na terenie trzech gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna. Prowadząca zajęcia to animatorka kultury, utalentowana i wszechstronna twórczyni ludowa, z bogatą rodzinną historią kultywowania tradycji, pani Elżbieta Bajon. Uczestnicy przygotują stół w stylu regionalnym (m.in. wzory malowane na obrusie i serwetach, wycinanki oraz kwiaty z bibuły).

Terminy spotkań:

15 październik, godzina 16.00 -  Bedoń-Wieś, ul. Słowiańska 9B

19 październik, godzina 15.30 - Bukowiec, Świetlica Środowiskowa ul. Górna 29

UWAGA zmiana godziny! 26 październik, godzina 16.00 - Lipiny 14, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Każdy warsztat trwa 5 godzin i zapewniamy, że jest to dobrze i wesoło spędzony czas.

Na warsztaty obowiązują zapisy tel. 511-088-025

Zapraszamy!

foto11 Października 2018
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 852344 osób!
Copyright by GekoNET


.