Procedury

Z1_Rejestr złożonych wniosków Z2_Deklaracja bezstronności pracownika Z3_Karta oceny formalnej Z4_Karta weryfikacji zgodności z LSR Z5_Karta weryfikacji zgodności z PS WPR Z6_Pismo o uzupełnienia Z7_Deklaracja bezstronności członka Rady Z8_Karta zgodności z…

Czytaj dalej Procedury

Procedury grantowe

Procedury wyboru i oceny grantobiorców_3.6ł Z1_Wniosek o powierzenie grantu Z2_Deklaracja bezstronności pracownika Z3_Deklaracja bezstronności pracownika Z4_Karta oceny formalnej Z5_Karta weryfikacji zgodności z LSR Z6_Karta weryfikacji zgodności z PS WPR Z7_Pismo…

Czytaj dalej Procedury grantowe

Konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych   Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „STER” zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, szczególnie przyszłych wnioskodawców i grantobiorców do zapoznania się z treścią zamieszczonych…

Czytaj dalej Konsultacje

Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z załączonym dokumentem i zgłoszenia nam ewentualnych uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Uwagi przyjmujemy w biurze, mailowo lub telefonicznie. Stowarzyszenie -…

Czytaj dalej Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER”

Zapraszamy do badania.

Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "STER" i będzie służyć ocenie głównych efektów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Termin wypełnienia ankiety upływa 15 grudnia 2023 roku.…

Czytaj dalej Zapraszamy do badania.

Kontynuacja projektu współpracy ”Razem raźniej w Europie”

W dniach 9-10 października 2023 roku mieliśmy zaszczyt gościć delegacje władz ośmiu rumuńskich gmin (Alunis, Banesti, Cocorastii Mislii, Cosminele, Filipestii de Targ, Poiana Campina, Scorteni, Sotrile) oraz przedstawicieli rumuńskiego odpowiednika…

Czytaj dalej Kontynuacja projektu współpracy ”Razem raźniej w Europie”