Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER”

  • Post author:

Konsultacje społeczne.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z załączonym dokumentem i zgłoszenia nam ewentualnych uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Uwagi przyjmujemy w biurze, mailowo lub telefonicznie. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania “STER” Andrespol, ul. Rokicińska 125 lok. 26, tel. 511 088 025. Na uwagi czekamy do 15 czerwca 2021 roku.

Pobierz plik