Strona Główna
 
Zwyczajne Walne Zebranie Członków
Szanowni Państwo,
 
zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD STER, które odbędzie się 29 maja 2019 r. (środa) o godzinie 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach.
 
W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 18:00. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu lub/oraz odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.
 
Osoby, które nie będą mogły przybyć na zebranie proszę o wypełnienie pełnomocnictwa i przekazanie osobie, która będzie pełnomocnikiem do głosowania na zebraniu.
 
 
Poniżej proponowane materiały na zebranie:
 
Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia


15 Maja 2019
Zmiana godzin pracy biura

Szanowni Państwo,

2 maja biuro będzie nieczynne.

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i pięknego majowego weekendu.

godziny pracy26 Kwietnia 2019
ŚWIĘTA to święta rzecz

życzenia16 Kwietnia 2019
Zaproszenie na szkolenie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pn. „Forum Środków Unijnych”, które odbędzie się dnia 4 kwietnia 2019 r. w godz. 9:00 – 11:30 (rejestracja od godz. 8:30) w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn.

Spotkanie ma na celu zaprezentowanie tegorocznych konkursów oraz najważniejszych założeń poszczególnych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wśród omawianych zagadnień poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in. rozwoju firm, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych, termomodernizacji budynków oraz realizacji i rozliczania projektów (dobre praktyki). Zagadnienia będą omawiane przez specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, którzy udzielą również konsultacji indywidualnych i odpowiedzą na szczegółowe pytania uczestników forum.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Forum mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/3359-kolejne-spotkania-z-cyklu-forum-srodkow-unijnych.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu  46 816 68 17.

Aneta Czajka

Inspektor ds. Informacji o Funduszach Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul.Tuwima 22/26,  90-022 Łódź

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny
tel. 46 874 31 54, 46 816 68 17
www.rpo.lodzkie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek - piątek w godz. 8:00-16:00

Klauzula informacyjna RODO: https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

RPO TUSZYN RPO TUSZYN03 Kwietnia 2019
BIURO NIECZYNNE

W czwartek i piątek (28 – 29 marca)

biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne

z uwagi na udział pracowników w szkoleniu.

Za utrudnienia przepraszamy.27 Marca 2019
Zasady oceniania i wyboru projektów przez LGD STER

Wszystkie osoby zainteresowane zasadami oceniania i wyboru projektów przez LGD STER - kryteriami wyboru operacji, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Wardzynie (gm. Brójce) 23 marca o godz. 17.00 w sali OSP oraz zachęcamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia: tel. 511 088 025 i 42 642 25 64 od pon. do pt. 7.30 - 15.30. 

  logo sterspotkanie konsultacyjne12 Marca 2019
Biuro nieczynne

Z uwagi na obecność pracowników biura na Obchodach Wojewódzkiego Dnia Sołtysa, 11 marca (poniedziałek) biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

logo łódzkienieczynne 10 Marca 2019
Wojewódzki Dzień Sołtysa

Wojewódzki Dzień Sołtysa 2019

11 marca przypada coroczny Dzień Sołtysa. Święto to jest znakomitą okazją, aby podziękować sołtysom za ich wkład w rozwój obszarów wiejskich i nieopisane wręcz zaangażowanie społeczne. W tym roku w naszym województwie uroczystości Wojewódzkiego Dnia Sołtysa odbędą się w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w Łodzi. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Jan Tobiasz przybędą na uroczystość, aby osobiście wyrazić swoje uznanie dla Sołtysów za ich codzienną pracę.

logo łódzkie08 Marca 2019
Dzień Kobiet

Drogie Panie,
w imieniu Zarządu życzymy Wam powszechnych wyrazów szacunku i uwielbienia za wszystkie role, które tak pięknie i wytrwale realizujecie w swoich rodzinach, sołectwach, gminach, w pracy a naszym Paniom wyrażamy gorące podziękowania za Waszą obecność i zaangażowanie w Stowarzyszeniu, w którym stanowicie większość.

dzien kobiet08 Marca 2019
BIURO NIECZYNNE

7 i 8 MARCA biuro Stowarzyszenia będzie NIECZYNNE z uwagi na udział pracowników w szkoleniach i spotkaniach. Za utrudnienia przepraszamy. W pilnych sprawach prosimy o kontakt: tel. 511 088 02506 Marca 2019
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 852326 osób!
Copyright by GekoNET


.